Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας υποστηρίζει το άνοιγμα του χρηματοοικονομικού τομέα της χώρας

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας υποστηρίζει το άνοιγμα του χρηματοοικονομικού τομέα της χώρας
Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας ανακοίνωσε ότι θα πιέσει αποφασιστικά για το άνοιγμα του χρηματοοικονομικού τομέα της χώρας, τηρώντας το απαραίτητο νομικό πλαίσιο
Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) ανακοίνωσε ότι θα πιέσει αποφασιστικά για το άνοιγμα του χρηματοοικονομικού τομέα της χώρας, τηρώντας το απαραίτητο νομικό πλαίσιο.
Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί για το άνοιγμα του χρηματοοικονομικού τομέα της Κίνας, θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται, όπως ανακοίνωσε η PBOC στη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης για το πλαίσιο των πρωτοβουλιών της, στο δεύτερο μισό του 2020.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS