Αρνητικό επιτόκιο -0,04% στη δημοπρασία των 3μηνων εντόκων - Το δημόσιο άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ

Αρνητικό επιτόκιο -0,04% στη δημοπρασία των 3μηνων εντόκων - Το δημόσιο άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ
Το επιτόκιο υποχώρησε στο -0,04% από 0,01% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία
Αρνητικό ήταν το επιτόκιο στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, στο -0,04%.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), το δημόσιο άντλησε το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ.
Το επιτόκιο υποχώρησε στο -0,04% από 0,01% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.
Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,22 φορές, έναντι 3,03.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS