ΣΙΔΜΑ: Έκτακτη ΓΣ για έκδοση ομολογιακών δανείων 76,792 εκατ. ευρώ

ΣΙΔΜΑ: Έκτακτη ΓΣ για έκδοση ομολογιακών δανείων 76,792 εκατ. ευρώ
Έκτακτη ΓΣ στη ΣΙΔΜΑ για έκδοση ομολογιακών δανείων 76,792 εκατ. ευρώ
Την έγκριση των μετόχων της για την έκδοση κοινών εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων ζητά η ΣΙΔΜΑ στην έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου.
Eιδικότερα, στην έκτακτη γενική συνέλευση οι μέτοχοι καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα εξής:

- Έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως του συνολικού ποσού των €44.635.000. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το νόμο και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την σύναψη κάθε σχετικού εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλιστικών εγγράφων.
- Έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως του συνολικού ποσού των €7.177.000. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το νόμο και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την σύναψη κάθε σχετικού εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλιστικών εγγράφων.
- Έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως του συνολικού ποσού των €24.980.000. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το νόμο και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την σύναψη κάθε σχετικού εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλιστικών εγγράφων.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS