Δούρος: Πτώση 40% στο τζίρο στο πρώτο εξάμηνο του 2020 – Παραχώρηση ακινήτου και ανάπτυξη e-shop

Δούρος: Πτώση 40% στο τζίρο στο πρώτο εξάμηνο του 2020 – Παραχώρηση ακινήτου και ανάπτυξη e-shop
Η παραχώρηση της Λυσίου 10 στην Εθνική Leasing θα φέρει διαγραφή δανείων με το ακριβές ύψος της διαγραφής να οριστικοποιείται το προσεχές διάστημα
Η εταιρεία και γενικότερα ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται χτυπήθηκε σημαντικά από την εμφάνιση του ιού Covid19.
Το αγοραστικό κοινό είναι διστακτικό και έχει περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση του.
Ο τζίρος της εταιρείας παρουσιάζει μια πτώση της τάξης του 40% συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2019, γεγονός το οποίο η διοίκηση εκτιμά ότι θα έχει σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα της χρήσεως 2020.
Το θεωρεί ωστόσο ένα συγκυριακό φαινόμενο εξαιτίας του γεγονότος ότι παρέμεινε σε αναστολή λειτουργίας για δυο μήνες με βάση την κυβερνητική οδηγία, χάνοντας
έτσι την εμπορική περίοδο του Πάσχα που παραδοσιακά καταγράφει σημαντικές πωλήσεις.
Πολύ θετικά θα επιδράσει στη μείωση του τραπεζικού δανεισμού και των εξόδων, η παραχώρηση του ακινήτου της Λυσίου 10 στην Εθνική Leasing που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2020.
Το ακριβές ύψος του δανείου που θα διαγραφεί θα οριστικοποιηθεί το προσεχές διάστημα. Το γεγονός αυτό από μόνο του απαλλάσσει την εταιρεία από ένα μεγάλο δανειακό βάρος και από μια μεγάλη ετήσια δαπάνη συντήρησης.
Το αποτέλεσμα αυτής της κίνησης θα αποτυπωθεί στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 2020.
Στόχος της εταιρείας για το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι να δοθεί μεγάλο βάρος σε επένδυση ανάπτυξης του ηλεκτρονικού της καταστήματος (e-shop), καθώς κρίνει πως πλέον ο τρόπος που αγοράζει αγαθά ο καταναλωτής έχει διαφοροποιηθεί ριζικά σε σχέση με το παρελθόν.
Επίσης η εταιρεία διέκοψε την λειτουργία δύο υποκαταστημάτων της: α) Στην Ναύπακτο και β) Εντός πολυκαταστήματος Σκλαβενίτη στην περιοχή Περιβόλας Πατρών.
Η εταιρεία θα συνεχίζει να εφαρμόζει σύστημα προσφορών καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, για μεγαλύτερη προσέλκυση του καταναλωτικού κοινού προσδοκώντας μείωση της πτώσης του κύκλου εργασιών της.
Επίσης θέτει άμεσα σε εφαρμογή σχέδιο δραστικής περικοπής λειτουργικών δαπανών
πάσης φύσεως αποσκοπώντας τόσο στην εξοικονόμηση πόρων όσο και στην διατήρηση της υψηλής ποιότητας των εμπορευμάτων της. Ο Κύκλος Εργασιών στη χρήση 2019 αυξήθηκε κατά 1,56%, από 3,53 εκατ. ευρώ στη χρήση 2018 σε 3,59 εκατ. ευρώ.
Η ανωτέρω μικρή αύξηση κρίνεται θετικότατη λαμβανομένου υπόψη του ότι η αγορά ενδύματος συνεχίζει να υφίσταται τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής ύφεσης της χώρας μας.
Οι Ζημίες προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε 672 χιλ. ευρώ το 2019, από 661 χιλ. ευρώ το 2018 και οι Καθαρές Ζημίες μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε 646 χιλ. ευρώ το 2019, από 696 χιλ. ευρώ το 2018.
Σημειώνεται πως η καθαρή θέση ήταν στα 1,1 εκατ. ευρώ με τις τραπεζικές υποχρεώσεις μαζί με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις να ανέρχονται στα 8,38 εκατ. ευρώ.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS