Από το Ταμείο Ανάκαμψης η χρηματοδότηση Credit Bureau για τον Ηρακλή - Δημιουργείται μια αγορά 100 δισ NPEs

Από το Ταμείο Ανάκαμψης η χρηματοδότηση Credit Bureau για τον Ηρακλή - Δημιουργείται μια αγορά 100 δισ NPEs
Από το Ταμείο Ανάκαμψης η χρηματοδότηση Credit Bureau για τον Ηρακλή

Nα χρηματοδοτήσει περαιτέρω τις δράσεις του Ηρακλή μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης σκοπεύει η κυβέρνηση καθώς η εκτίμηση είναι πως η αγορά NPLs της χώρας μας θα διαμορφωθεί σε ένα ύψος 100 δισ. ευρώ και αυτό δικαιολογεί την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους διεθνείς επενδυτές που ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη αγορά.
Κύκλοι της αγοράς αυτής θεωρούν πως είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός Credit Bureau που θα δίδει στους ενδιαφερόμενους και όσους έχουν συμφέρον από την αγορά που δημιουργείται αλλά και από τους τίτλους του Ηρακλή,  πληροφορίες σχετικές με το status των συναλλαγών, το status των δανείων,τις προμήθειες  κλπ
Πρόκειται για ένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε μια αγορά η οποία τώρα δημιουργείται και δανείζεται αντίστοιχη τεχνογνωσία όπως αυτή που έχει υπάρξει στην Ιταλία όπου ακολουθήθηκαν ίδιες ή περίπου ίδιες πρακτικές.
Οπως αναφέρουν στο BankingΝews καλά ενημερωμένες πηγές πρόκειται για ένα Credit Registration Bureau που δεν θα κάνει την ίδια δουλειά με αυτήν του Τειρεσία αλλά θα  επιχειρεί μια σοβαρή εμβάθυνση στην αγορά αυτήν, ώστε ο κύκλος εμπιστοσύνης να αυξάνει συγχρόνως με το βάθος της αγοράς αυτής που είναι και το ζητούμενο. 
Αλλωστε το ύψος των συναλλαγών, μιας και οι τίτλοι των κόκκινων δανείων απευθύνονται σε επαγγελματίες της αγοράς είναι μεγάλο και  η διαφάνεια λειτουργίας της αγοράς καθίσταται απολύτως απαραίτητη.
Αξιολογείται ως σημαντική ευκαιρία να χρηματοδοτηθεί αυτό το επίτευγμα από το Ταμείο Ανάκαμψης τώρα που υπάρχουν οι πόροι ώστε να επιτευχθεί μια σε βάθος αναβάθμιση του όλου project που δεν είναι μόνον οι τράπεζες να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους αλλά και να δημιουργηθεί μια μεγάλη και σύγχρονη αγορά κόκκινων δανείων.
Είναι απολύτως προφανές πως και οι δράσεις που σχετίζονται με την Ελληνική Κεφαλαιαγορά και το Χρηματιστήριο με στόχο να υπάρξει προτροπή σε εταιρίες να αναζητήσουν χρηματοδότηση από την Ελληνική Κεφαλαιαγορά και όχι μόνον από τις τράπεζες, επίσης μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Όπως έγραψε ήδη το BankingNews 20 προτάσεις  στοχεύουν προς την παραπάνω κατεύθυνση.
Άξιο λόγου είναι πως και η φιλοσοφία του σχεδίου Πισσαρίδη κατατείνει προς την ίδια κατεύθυνση.

Τι έγραφε το BankingNews για το θέμα των 20 προτάσεων τη Δευτέρα 03/08/2020 - 20:51

Είκοσι προτάσεις για την ριζική αλλαγή της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς ετοιμάζει η κυβέρνηση

Είκοσι προτάσεις που θα αλλάξουν τη χάρτα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου πολύ σύντομα θα γνωστοποιηθούν από την Κυβέρνηση.
Οι προτάσεις αυτές που θα διαμορφώσουν μια νέα αρχιτεκτική δομή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο αποτελούν προϊόν επεξεργασίας της Κυβέρνησης  και συγκεκριμενα του Υπουργείου Οικονομικών με όλους τους φορείς της Κεφαλαιαγοράς.
Η ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε υπό τον Υφυπουργό Γιώργο Ζαββό έχει ήδη διαμορφώσει τα πρώτα σχέδια.
Ενας από τους στόχους που θα εξυπηρετηθούν είναι να μεταβληθεί η δομή και η φυσιογνωμία του χρηματιστηρίου από τραπεζοκεντρική σε μια φυσιογνωμία συμβατή με τα όσα συνιστά η νέα οικονομία που θα υπηρετήσουν και τα υψηλά ευρωπαϊκά κεφάλαια.
Ωστόσο πέρα από τα μεγαλεπίβολα σχέδια, τις μεγάλες ιδέες και τις "ετικέτες" το Χρηματιστήριο χρειάζεται μια σειρά από πρωτοβουλίες που να το επαναφέρουν σε μια διαδρομή ενδιαφέροντος ξένων και Ελλήνων επενδυτών
Μια σειρά από τις προτάσεις αυτές θα απαιτήσουν θεσμοθέτηση και άρα θα γίνουν νόμοι του κράτους, μια άλλη σειρά θα απατήσουν απλές διευκολύσνεις από την πλευρά της κυβέρνησης και μια τρίτη σειρά προτάσεων θα καταγράψει και θα προβλέψει το χτίσιμο της νέας αρχιτεκτονικής δομής του Χ.Α.

Φορολογικά κίνητρα

-Σε ότι αφορά την πρώτη ομάδα προτάσεων μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται φορολογικά κίνητρα που να διευρύνουν την αγορά και τη ζήτηση μετοχών. Τα κίνητρα αυτά θα προσανατολίζονται είτε στη λογική της μακροχρόνιας διακράτησης είτε στη δημιουργία νέων λογαρισμών, στις επενδύσεις της νέας οικονομίας σε νέους παίχτες επαγγελματίες και ιδιώτες. Τα φορολογικά κίνητρα είναι αυτά που μπορούν επί της ουσίας να τονώσουν τη ζήτηση για την Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά.

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο

-Στη δεύτερη δέσμη των προτάσεων θα ληφθούν αποφάσεις που σχετίζονται με το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο ώστε αυτό να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά αλλά και να μη δεσμεύει κεφάλαια τα οποία πιθανόν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν μέσω νέων επενδύσεων ώστε οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τις χρηματιστηριακές εταιρίες να είναι ακόμη υψηλότερου επιπέδου.
Πράσινη Ανάπτυξη- Πράσινα Ομόλογα- Νέες αγορές- Νέα οικονομία
-Το μεγαλύτερο όμως κομμάτι δράσεων που επίσης απαιτεί θεσμοθέτηση αλλά αφορά την αρχιτεκτονική της αγοράς έχει να κάνει με τη δημιουργία προϊόντων και δράσεων που είναι συμβατές και με τις επενδύσεις που θα διενεργηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.
Ετσι οι δράσεις θα αφορούν την πράσινη ανάπτυξη, τη δημιουργία πράσινων ομολόγων την πράσινη ταξινόμηση και προϊόντα και υπηρεσίες που να αφορούν τη νέα οικονομία (ψηφιακή κλπ)
Αποκρατικοποιήσεις
-Επίσης μέσα στις νέες δράσεις θα διευκολύνονται ακόμη και οι αποκρατικοποιήσεις  να παιρνούν μέσα από τη χρηματιστηριακή αγορά.
Ακόμη αναμένεται η δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και νέων αγορών που θα προσελκύσουν καινούριες ομάδες επενδυτών στη χρηματιστηριακή αγορά.
Οπως αναφέρουν πηγές που σχεδιάζουν όλα τα παραπάνω, τα καινούρια δεδομένα οι παραπάνω δράσεις  θα λειτουργήσουν με τρόπο τέτοιο που και να προσελκύσουν καινούρια κεφάλαια στη χρηματιστηριακή αγορά αλλά και να διευκολύνουν μεταφορές κεφαλαίων από κάποια προϊόντα σε κάποια άλλα έτσι ώστε να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι ρευστοποιήσεις στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.
Με δεδομένο πως τα επιτόκια έχουν καταστεί και στη χώρα μας περίπου μηδενικά, αλλά και στο εξωτερικό ακόμη και αρνητικά θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως αρκετοί είναι εκείνοι που θα δουν θετικά την αλλαγή της χρηματιστηριακής δομής και θα θελήσουν τα τοποθετηθούν σε ένα Χρηματιστήριο Εναλλακτικών Ευκαιριών.

irini9901@yahoo.gr
Ειρήνη Σακελλάρη
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS