Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο του 2020 της Εθνικής; Ναι μεν αλλά.. μείωση προβλέψεων για Covid, τιτλοποίηση 6,3 δισ το α΄ 6μηνο 2021

Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο του 2020 της Εθνικής; Ναι μεν αλλά.. μείωση προβλέψεων για Covid, τιτλοποίηση 6,3 δισ το α΄ 6μηνο 2021
Με όρους εξυγίανσης τα πάει καλά η διοίκηση Μυλωνά αλλά ο ισολογισμός ειδικά τα αποτελέσματα αλλά και τα κεφάλαια είναι γεμάτα ερωτηματικά για το μέλλον της Εθνικής τράπεζας
Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο του 2020 της Εθνικής τράπεζας;
Αυτό που εξάγεται ως συμπέρασμα είναι ότι η τράπεζα παραδόξως όπως και η Πειραιώς μείωσαν τις προβλέψεις στο β΄ τρίμηνο του 2020 για τον κορωνοιό μόλις 10 εκατ ευρώ.
Οι επιδόσεις της Εθνικής τράπεζας επισκιάστηκαν από την δυναμική που είχε αναπτυχθεί στο α΄ τρίμηνο του 2020 με τα έκτακτα κέρδη από ομόλογα που συνολικά στο α΄ 6μηνο του 2020 ανήλθαν στα 786 εκατ ευρώ με μόλις 12 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2020.
Τα έκτακτα κέρδη στηρίζουν το σχεδιασμό της Εθνικής τράπεζας να προχωρήσει την εξυγίανση του ισολογισμού και να δαπανήσει κεφάλαια ώστε τα NPEs να μειωθούν στα μέσα του 2021 στα 3 δισεκ. ευρώ.

Ποια τα βασικά συμπεράσματα;

1)Τα κέρδη της Εθνικής τράπεζας στο α΄ 6μηνο του 2020 ανήλθαν σε 360 εκατ ευρώ εκ των οποίων τα 304 εκατ επιτεύχθηκαν στο α΄ τρίμηνο και 56 εκατ. στο β΄ τρίμηνο του 2020.
Σχεδόν το 97% των κερδών προέρχεται από την Ελλάδα και μόλις 7 εκατ από το εξωτερικό.

2)Τα έσοδα από trading από χρηματοοικονομικές συναλλαγές εκτινάχθηκαν στα 786 εκατ ευρώ εκ των οποίων τα 12 εκατ σημειώθηκαν στο β΄ τρίμηνο και 774 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2020.
Τα έσοδα αυτά προήλθαν από συναλλαγές σε ομόλογα που έχουν ως βάση το παλαιό swaps της Εθνικής το Titlos αρχικού ποσού 5,2 δισεκ. ευρώ.

3)Η πολιτική προβλέψεων της Εθνικής ήταν πανομοιότυπη με την πολιτική προβλέψεων της Πειραιώς.
Ενώ στο α΄ τρίμηνο του 2020 διενήργησαν προβλέψεις για νέα προβληματικά δάνεια λόγω κορωνοιού, στο β΄ τρίμηνο σχεδόν μηδένισαν τις προβλέψεις.
Η στρατηγική αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την τακτική άλλων τραπεζών στην Ευρώπη που αύξησαν εντυπωσιακά τις προβλέψεις τους για προβληματικά δάνεια λόγω κορωνοιού π.χ. Santander.
Πρόσχημα είναι τα moratorium αλλά γεννώνται πολλά ερωτηματικά εάν οι ελληνικές τράπεζες αποτυπώνουν το πρόβλημα επαρκώς.
Εάν το αποτυπώνουν επαρκώς τότε ξεκάθαρα η λύση της bad bank της ΤτΕ είναι για το καλάθι των αχρήστων.
Η Εθνική συνολικά διενήργησε προβλέψεις 562 εκατ ευρώ για προβληματικά δάνεια εκ των οποίων 486 εκατ στο α΄ τρίμηνο και μόλις 76 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2020.
Οι σωρευμένες προβλέψεις του ομίλου της Εθνικής ανέρχονται σε 5,86 δισεκ. ευρώ.

4)Τα NPEs τα προβληματικά ανοίγματα συνεχίζουν να μειώνονται.
Το NPEs ratio διαμορφώθηκε στο 29,9% ή 10,1 δισεκ. ευρώ προβληματικά ανοίγματα.
Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η σχεδιαζόμενη τιτλοποίηση 6,3 δισεκ. ευρώ που θα ολοκληρωθεί στο τέλος του α΄6μήνου του 2021.
Η τιτλοποίηση 6,3 δισεκ. ή πρόγραμμα frontier θα μειώσει τα NPEs από 10,1 δισεκ. σε 3 δισεκ. ευρώ το καλοκαίρι του 2021.
Εκτιμάται ότι για την τιτλοποίηση η Εθνική θα δαπανήσει 1,25 δισεκ. ευρώ.

5)Με όρους κεφαλαίων η Εθνική διαθέτει 5,7 δισεκ. κεφάλαια ή 5,3 δισεκ. καθαρά κεφάλαια χωρίς το ομολογιακό tier 2.
Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανέρχεται σε 16,1% όταν το SREP ο ελάχιστος συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας από 13,75% έχει μειωθεί στο 11,5% δημιουργώντας προσωρινά ένα buffer κεφαλαιακό μαξιλάρι 1,8 δισεκ. ευρώ.
Με όρους πλήρους εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ και του IFRS 9 ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται σε 13,1%.

6)Η Εθνική έχει καθαρό – tangible – κεφάλαιο 5,3 δισεκ. και το DTA η αναβαλλόμενη φορολογία είναι 4,9 δισεκ. και το DTC η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 4,6 δισεκ. ευρώ.
Αυτό μας δείχνει ότι το DTC ως προς τα συνολικά κεφάλαια ανέρχεται στο 80% των κεφαλαίων.
Μετά την τιτλοποίηση η σχέση DTC προς ίδια κεφάλαια θα ανέρχεται σχεδόν στο 100%.


7)Η Εθνική κατέγραψε μια σημαντική αύξηση του ενεργητικού της σχεδόν 10 δισεκ. σε διάστημα ενός έτους από το α΄ 6μηνο του 2019 στα 74,16 δισεκ. ευρώ.
Η αύξηση αυτή όμως δεν αποδίδεται στα δάνεια που συνεχίζουν να μειώνονται στα 24,1 δισεκ. ανέχονται τα υγιή δάνεια αλλά
-στο ταμείο και στην ρευστότητα από την ΕΚΤ στα 6,7 δισεκ.
-από securities 15,2 δισεκ. ευρώ
-Τα δάνεια διαμορφώνονται σε 34,75 δισεκ. στο α΄ 6μηνο του 2020 από 37,2 δισεκ. στο α΄ 6μηνο του 2019.

Συμπέρασμα

Η διοίκηση Παύλου Μυλωνά έχει καταφέρει να σταθεροποιήσει την Εθνική και με τα έκτακτα κέρδη να δημιουργήσει ένα κεφαλαιακό μαξιλάρι ώστε να προχωρήσει η τιτλοποίηση προβληματικών δανείων διαμορφώνοντας τα NPEs το καλοκαίρι του 2021 στα 3 δισεκ. ευρώ τα λιγότερα μεταξύ των τραπεζών στην Ελλάδα.
Με όρους εξυγίανσης τα πάει καλά η διοίκηση Μυλωνά αλλά ο ισολογισμός ειδικά τα αποτελέσματα αλλά και τα κεφάλαια είναι γεμάτα ερωτηματικά για το μέλλον της Εθνικής τράπεζας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS