ΟΤΕ: Οφέλη από την αναδιοργάνωση σε Ελλάδα και Ρουμανία – Στόχος η μείωση κόστους

ΟΤΕ: Οφέλη από την αναδιοργάνωση σε Ελλάδα και Ρουμανία – Στόχος η μείωση κόστους
Ο ΟΤΕ ολοκλήρωσε μέσα στο δεύτερο τρίμηνο εθελουσία 450 εργαζομένων η οποία θα επηρεάσει θετικά  κατά 20 εκατ. ευρώ, ενώ μέσα στο έτος θα γίνει μία ακόμη
Τα κόστη αποτέλεσαν το βασικό θέμα συζήτησης στη χθεσινή 6/8 τηλεδιάσκεψη για την ενημέρωση των αναλυτών από τη διοίκηση του ΟΤΕ, με αφορμή τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων δευτέρου τριμήνου.
Τα αποτελέσματα ήταν ισχυρά και ικανοποίησαν την επενδυτική κοινότητα δίνοντας παράλληλα άνοδο στη μετοχή.
Η διοίκηση εμφανίστηκε επιφυλακτική σημειώνοντας πως όλα θα κριθούν από την πανδημία, ενώ τόνισε πως οι πρώτες εβδομάδες του τρίτου τριμήνου δείχνουν τάσεις ανάλογες με αυτές που περίμενε.
Τα έσοδα από roaming είναι μειωμένα λόγω της πορείας του τουρισμού, ενώ η εισπραξιμότητα μετά και το άνοιγμα των καταστημάτων αρχίζει να βελτιώνεται.
Σημειώνεται πως στο δεύτερο τρίμηνο η συνδρομητική τηλεόραση επηρεάστηκε σημαντικά λόγω του κλεισίματος των καταστημάτων και των προσφορών που έκανε ο ΟΤΕ αφού δεν υπήρχαν αθλητικά γεγονότα και η χώρα ήταν σε lockdown.
Η αναδιοργάνωση στη Ρουμανία που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2019 με αρχές του 2020 αλλά και η αναδιοργάνωση στην Ελλάδα, η οποία είναι σε εξέλιξη, δείχνουν ήδη τα θετικά τους αποτελέσματα.
Ο όμιλος κατάφερε να μειώσει τα λειτουργικά του έξοδα κατά περίπου 25 εκατ. ευρώ και όπως σημείωσε η διοίκηση το 60-70% είναι διατηρήσιμο.
Ειδική αναφορά έγινε και στην εξ αποστάσεων εργασία η οποία έδειξε σημαντική μείωση σε έξοδα όπως ενέργεια, ταξίδια και καύσιμα.
Επιπλέον ο ΟΤΕ ολοκλήρωσε μέσα στο δεύτερο τρίμηνο εθελουσία 450 εργαζομένων η οποία θα επηρεάσει θετικά  κατά 20 εκατ. ευρώ, ενώ μέσα στο έτος θα γίνει μία ακόμη.
Η εταιρεία δρομολογεί πρωτοβουλίες ώστε να μειώσει τα έμμεσα κόστη σε όλες τις λειτουργίες της, ως κομμάτι της διαδικασίας μετασχηματισμού του κόστους.
Κατά τη διάρκεια του Β’ τριμήνου, έκανε outsource τις υπηρεσίες τηλεόρασης και σχεδιάζει να υλοποιήσει τα επόμενα τρίμηνα αντίστοιχα μέτρα σε τομείς όπως το ΙΤ.
Τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν σχεδόν 15% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2019.
Επιπλέον με τη νέα χρηματοδότηση και την αποπληρωμή ομολόγου αναμένεται το 2021 να έχει λιγότερα χρηματοοικονομικά μόνο από αυτή την κίνηση περίπου 15-16 εκατ. ευρώ αφού η διαφορά μεταξύ των ομολόγων είναι περίπου 3%.
Τέλος η διοίκηση αναμένει για το 2020, προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 600 εκατ. ευρώ, προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 610 εκατ. ευρώ και ελεύθερες ταμειακές ροές 350 εκατ. ευρώ.
Λαμβάνοντας υπόψη την αναβολή πληρωμής για άδειες φάσματος το 2019, η αμοιβή των μετόχων για το 2020 αναμένεται να ανέλθει σε 400 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρά τα επίπεδα ρεκόρ των εκτιμώμενων πληρωμών για άδειες φάσματος και τα έξοδα αναδιάρθρωσης.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS