Η Ελλάδα από το 2021 θα λαμβάνει στήριξη ίση με το 5% του ΑΕΠ αλλά θα χάνει το 60% της θετικής επίδρασης - Οικονομική μετριότητα στο μέλλον

Η Ελλάδα από το 2021 θα λαμβάνει στήριξη ίση με το 5% του ΑΕΠ αλλά θα χάνει το 60% της θετικής επίδρασης - Οικονομική μετριότητα στο μέλλον
Η ουσία είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να παράξει πάνω από 2% ΑΕΠ ετησίως
Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης μετά την αναβάθμιση του ώστε να αναλάβει την αξιοποίηση των 70 δισεκ. κεφαλαίων που θα λάβει η Ελλάδα το διάστημα 2021 με 2027 καλείται να διαχειριστεί ουσιαστικά την αναπτυξιακή στρατηγική της Ελλάδος.
Ο ίδιος ανήκει στο μητσοτακικό περιβάλλον, ήταν πάντα αρνητικά διακείμενος στον Σαμαρά αλλά χαρακτηρίζεται από μετριότητα και τιμιότητα.
Η Ελλάδα λοιπόν έχει τον Σκυλακάκη ως αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών που θα αναλάβει τα 29 δισεκ. του Ταμείου Ανάκαμψης εκ των οποίων 16 δισεκ. επιδοτήσεις και 13 δισεκ. δάνεια και τα 40 δισεκ. του προϋπολογισμού της ΕΕ για το διάστημα 2021 με 2027.
Ποια θα είναι η επίδραση στο ΑΕΠ;
Η Ελλάδα το 2020 θα έχει ΑΕΠ περίπου 172 με 173 δισεκ. με την παραδοχή ότι η ύφεση ανέρχεται -8% με -8,5%.
Το 2021 στο βασικό σενάριο η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα είναι 3%, το αρνητικό σενάριο θέλει να δίνει μάχη πέριξ του 0% και στο αισιόδοξο σενάριο ανάπτυξη άνω του 4%.
Η Ελλάδα θα λαμβάνει επιδοτήσεις και δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης με το 70% των 29 δισεκ. του Ταμείου να χορηγείται στο διάστημα 2021 με 2022 και το 2023 το υπόλοιπο 30%.
Η κατανομή των κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης ορίζεται ως εξής 16,6 δισεκ. επιδοτήσεις και 13 δισεκ. δάνεια ενώ τα 40 δισεκ. στο διάστημα 2021 με 2027 θα δοθούν υπό την μορφή ΕΣΠΑ.
Η Ελλάδα όμως θα πρέπει να επανέλθει στο καθεστώς με βάση το οποίο εξυπηρετούσε το χρέος της δηλαδή στην ρήτρα για πρωτογενή πλεονάσματα 2,2% επί του ΑΕΠ σε ετήσια βάση.
Λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση του ΕΣΠΑ στο ΑΕΠ στο διάστημα 2014 με 2020 που χορηγήθηκαν 24 δισεκ. εξάγεται το συμπέρασμα ότι η θετική επίδραση όλων αυτών των παραμέτρων θα είναι 2% στο ΑΕΠ.
Το 60% του οφέλους από τα κοινοτικά κονδύλια δεν θα καταγράφονται στο ΑΕΠ.
Οπότε η Ελλάδα ενώ θα λαμβάνει κατά μέσο όρο 10 δισεκ. ευρώ κεφάλαια από Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ η επίδραση στο ΑΕΠ θα είναι μόλις 2% ως ρυθμός ανάπτυξης, ουσιαστικά χάνεται το 60% του οφέλους.
Βέβαια δεν έχουν προσμετρηθεί τυχόν αρνητικοί παράγοντες όπως διατήρηση του προβλήματος του κορωνοιού επί μακρόν, εξέλιξη που θα οδηγήσει σε επί τα χείρω αναθεωρήσεις.
Η ουσία είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να παράξει πάνω από 2% ΑΕΠ ετησίως.
Η στρατηγική και η μεθοδικότητα που θα ακολουθήσει ο Σκυλακάκης θα καταδείξουν πόσο πάνω από το όριο του 2% μπορεί να φθάσει η Ελλάδα με όρους ΑΕΠ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS