Η Πειραιώς κατέθεσε αίτηση στον Ηρακλή για το 1 δισ. senior bond του προγράμματος Phoenix

Η Πειραιώς κατέθεσε αίτηση στον Ηρακλή για το 1 δισ. senior bond του προγράμματος Phoenix
Η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί την τρίτη κατά σειρά τράπεζα που στηρίζει το πρόγραμμα Ηρακλής
Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά στην υλοποίηση της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων με την κωδική ονομασία «Phoenix», συνολικής λογιστικής αξίας 1,9 δισ. ευρώ, η πλειονότητα των οποίων αφορά σε στεγαστικά δάνεια.
Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε αίτηση βάσει του ν.4649/2019 για την ένταξη της τιτλοποίησης Phoenix στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής».
Η αίτηση αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας έως 1 δισ. ευρώ.
Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει και αίτηση για την ένταξη στο Πρόγραμμα «Ηρακλής» της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων με κωδική ονομασία «Vega», ύψους έως 5 δισ. ευρώ.
Η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί την τρίτη κατά σειρά τράπεζα που στηρίζει το πρόγραμμα Ηρακλής, μετά την Eurobank και την Alpha Bank, προκειμένου να επιτύχει μείωση των κόκκινων δανείων της, συμπεριλαμβάνοντας τα νέα μεγέθη στο 3ετές πρόγραμμα που θα καταθέσουν για τα NPEs όλες οι τράπεζες στον SSM τον Σεπτέμβριο.
Ας σημειωθεί πως άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, τα 3ετή πλάνα για τον περιορισμό των κόκκινων δανείων θα τα καταθέσουν τον Μάρτιο του 2021.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS