Εισάγονται σήμερα (11/8) στο ΧΑ οι νέες μετοχές του ΟΠΑΠ από την επανεπένδυση του μερίσματος

Εισάγονται σήμερα (11/8) στο ΧΑ οι νέες μετοχές του ΟΠΑΠ από την επανεπένδυση του μερίσματος
Λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα επανεπένδυσης από το Sazka Group το ποσοστό του ανέρχεται σε 43,33% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου
Σήμερα 11/8 ξεκινάει η διαπραγμάτευση 6,718 εκατ. νέων μετοχών του ΟΠΑΠ, οι οποίες προέκυψαν από την επανεπένδυση του μερίσματος χρήσης 2019.
Υπενθυμίζεται πως η τιμή επανεπένδυσης ήταν 7,91 ευρώ ενώ η μετοχή έκλεισε χθες 10/8 στα 7,7550 ευρώ.
Συνεπεία της παραπάνω εξέλιξης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 2.015.571,30 ευρώ και ανέρχεται πλέον στο ποσό των 102.427.916,10 ευρώ, διαιρούμενο 341.426.387 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.
Υπενθυμίζεται ότι 1.455 μέτοχοι ανταποκρίθηκαν θετικά στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος (scrip dividend), επιλέγοντας να επανεπενδύσουν στην εταιρία, με αποτέλεσμα η συμμετοχή στο πρόγραμμα να ανέλθει στο 56,02% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών.
Σημειώνεται ότι το Sazka Group, ο μεγαλύτερος μέτοχος στον ΟΠΑΠ, επίσης επέλεξε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα επανεπένδυσης με το σύνολο των μετοχών που ελέγχει.
Ως αποτέλεσμα της πλήρους συμμετοχής στο πρόγραμμα επανεπένδυσης καθώς και αγοράς μετοχών, το τρέχον ποσοστό συμμετοχής του Sazka Group ανέρχεται σε 43,33% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS