Μείωση 11,4% του δείκτη τιμών εισαγωγών τον Ιούνιο του 2020

Μείωση 11,4% του δείκτη τιμών εισαγωγών τον Ιούνιο του 2020
Μείωση 11,4% έναντι αύξησης 1,4% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2019 με το 2018, κατέγραψε τον Ιούνιο ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία
Μείωση 11,4% έναντι αύξησης 1,4% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2019 με το 2018, κατέγραψε τον Ιούνιο ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουνίου 2019.
Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούνιο 2020, σε σύγκριση με τον δείκτη Μαΐου 2020, παρουσίασε αύξηση 4,5% έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2019.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2019 - Ιουνίου 2020, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2018 - Ιουνίου 2019, παρουσίασε μείωση 4,1% έναντι αύξησης 4,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιουνίου 2020, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2019
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 11,4%, τον μήνα Ιούνιο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2019, οφείλεται:
α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 2,8%
β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 16,6%
Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Ιουνίου 2020, σε σύγκριση με τον Μάιο 2020
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 4,5%, τον μήνα Ιούνιο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2020, οφείλεται:
α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,3%
β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 7,6%

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS