ΔΕΗ: Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την τιτλοποίηση 200 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την τιτλοποίηση 200 εκατ. ευρώ
Διοργανωτής της συναλλαγής είναι η Finacity Corporation και επενδυτής η JP Morgan
Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα, σε συνέχεια της από 23.7.2020 χρηματιστηριακής ανακοίνωσης, ότι υπογράφηκαν οι συμβάσεις της συναλλαγής τιτλοποίησης απαιτήσεων έως 60 ημέρες, ποσού μέχρι €200 εκατ.
Διοργανωτής της συναλλαγής είναι η Finacity Corporation και επενδυτής η JP Morgan.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS