El-Erian: Το δολάριο πρέπει να παραμείνει κυρίαρχο νόμισμα

El-Erian: Το δολάριο πρέπει να παραμείνει κυρίαρχο νόμισμα
Για την απότομη πτώση του δολαρίου κάνει λόγο ο διακεκριμένος οικονομολόγος, Mohamed El-Erian
Για την απότομη πτώση του δολαρίου κάνει λόγο με άρθρο του στην ιστοσελίδα Project Syndicate ο διακεκριμένος οικονομολόγος, ιδρυτής της Pimco και οικονομικός σύμβουλος της Αllianz, Mohamed El-Erian, επισημαίνοντας πως απαιτείται να παραμείνει κυρίαρχο, ώστε το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα να μην κατακερματιστεί.
Όπως υποστηρίζει, η πτώση κατά 10% του νομίσματος των ΗΠΑ από τις αρχές Μαρτίου πυροδότησε δύο διαφορετικές αφηγήσεις.
Η πρώτη έχει βραχυπρόθεσμη προοπτική και έχει να κάνει με την ενθάρρυνση των αμερικανικών εξαγωγών χάρη στο φθηνό δολάριο.
Η δεύτερη σχετίζεται με τη λειτουργία του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος και με την κυριαρχία των ΗΠΑ σε γεωπολιτικό επίπεδο.
Κατά τον Εl-Erian, οι παράγοντες πίεσης στο δολάριο είναι πολλοί και ποικίλλουν, με αποτέλεσμα μέσα σε διάστημα μόλις μήνες να έχει απολέσει κατά το ήμισυ το έδαφος που είχε κερδίσει τα τελευταία δέκα έτη.
Η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής εκ μέρους της αμερικανικής ομοσπονδιακής τράπεζας, ως απάντηση στην επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών λόγω κορωνοϊού, έχει αρνητική επίδραση στο εισόδημα που προέρχεται από ασφαλή καταφύγια όπως το δολάριο ή τα ομόλογα ΗΠΑ.
Παράλληλα, με τις επενδύσεις στις ΗΠΑ να έχουν χάσει μέρος της ελκυστικότητάς τους, υπήρξε μια μετατόπιση κεφαλαίων υπέρ των αναδυόμενων αγορών και της Ευρώπης.
Οι σχετικοί δείκτες κεφαλαιακών εισροών επαληθεύουν του λόγου το αληθές.
Οι αγορές κατοικιών από αλλοδαπούς φαίνεται να μειώθηκαν ξανά.
Με εξαίρεση τον Λίβανο, την Τουρκία και μερικές άλλες χώρες που έχουν υποστεί ακόμη πιο έντονες υποτιμήσεις συναλλαγματικής ισοτιμίας από τις ΗΠΑ, τα περισσότερα νομίσματα έχουν ενισχυθεί έναντι του δολαρίου.
Ορισμένες χώρες, ιδίως στον αναπτυσσόμενο κόσμο, χαιρέτισαν την αντιστροφή, επειδή η νομισματική τους αδυναμία συνέβαλε στη διαμόρφωση υψηλότερων τιμών στα εισαγόμενα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων.
Επιπλέον, ένα ασθενέστερο δολάριο παρέχει μεγαλύτερο περιθώριο στήριξης των εγχώριων οικονομικών δραστηριοτήτων, μέσω προγραμμάτων στήριξης.
Στον αντίποδα, στις αναπτυγμένες, δεν υποδέχθηκαν τόσο καλά την υποτίμηση του δολαρίου.
Η Ιαπωνία και τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, ειδικότερα, φοβούνται ότι η ανατίμηση του νομίσματος θα μπορούσε να απειλήσει τη δική τους οικονομική ανάκαμψη.
Στις ΗΠΑ, εν τω μεταξύ, η υποτίμηση του δολαρίου θεωρήθηκε εξαιρετικά θετική εξέλιξη για την οικονομία - τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.
Σε τελική ανάλυση, τα οικονομικά εγχειρίδια αναφέρουν ότι η αποδυνάμωση του δολαρίου ενισχύει τη διεθνή και εγχώρια ανταγωνιστικότητα των παραγωγών των ΗΠΑ και καθιστά τη χώρα πιο ελκυστική για ξένους επενδυτές και τουρισμό (σε όρους τιμών).
Επίσης, ωφελεί τις αγορές μετοχών και εταιρικών ομολόγων των ΗΠΑ.
Μακροπρόθεσμα, όμως, η υποτίμηση του δολαρίου θέτει εν αμφιβόλω το κύρος του νομίσματος.
Όσο περισσότερο διαβρώνεται η αξιοπιστία του δολαρίου, τόσο περισσότερο κινδυνεύουν οι ΗΠΑ να χάσουν το «προνόμιο» που συνοδεύει το δολάριο ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα.
Βέβαια, συχνά η οικονομική θεωρία διαψεύδεται εν τοις πράγμασι.
Υπό αυτές τις τρέχουσες χρηματοοικονομικές συνθήκες, η υποτίμηση του δολαρίου δύσκολα θα έχει ουσιαστική επίδραση στην πραγματική οικονομία.
Στο τώρα όλα εξαρτώνται από διαχείριση της πανδημικής κρίσης.
Όσον αφορά τον ρόλο του δολαρίου ως αποθεματικό νόμισμα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλο νόμισμα που θα μπορούσε να το αντικαταστήσει.
Ίσως ο πιο άμεσος κίνδυνος είναι από όλη αυτή την αναταραχή να προκύψει ένα κατακερματισμένο διεθνές νομισματικό σύστημα, καταλήγει ο Mohamed El-Erian.

www.bankingnews.gr
bankingnews.gr

BREAKING NEWS