Προκηρύχθηκε η κατασκευή αιολικού 4,5 MW στην Τήνο από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Προκηρύχθηκε η κατασκευή αιολικού 4,5 MW στην Τήνο από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Tο Δ.Σ. της ΔΕΗ Ανανεώσιμες προχώρησε παράλληλα σε προέγκριση των ενδεικτικών όρων συμφωνίας με τη Motor Oil, για την ανάπτυξη αιολικού 100 MW σε άλλο νησί του Αιγαίου
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα ακόμη έργο ΑΠΕ από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, καθώς η εταιρεία προκήρυξε την ανάπτυξη ενός αιολικού πάρκου στην Τήνο.
Το πάρκο έχει ισχύ 4,5 MW και θα εγκατασταθεί στη θέση Μαμάδος της Δημοτικής Κοινότητας Πανόρμου. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την μελέτη, αδειοδότηση, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της μονάδας, παρέχοντας επίσης υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για 14 έτη.
Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού, για την κατασκευή και τη συντήρηση του έργου, ανέρχεται σε 9,55 εκατ. ευρώ πλην ΦΠΑ. Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε 6,3 εκατ. ευρώ (πλην ΦΠΑ) για την υλοποίηση της μονάδας και σε 3,25 εκατ. για τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης ((συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων υπηρεσιών για το εσωτερικό δίκτυο διασύνδεσης των ανεμογεννητριών και το εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης του πάρκου και των έργων υποδομής).
Η ηλεκτρονική δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 28 Σεπτεμβρίου. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης σχέσης του κόστους – αποτελεσματικότητας (κοστολόγηση κύκλου ζωής).

Κλείδωσε η συμφωνία με Motor Oil

Πέρα από το εν λόγω έργο, στο πλαίσιο αξιοποίησης του πλούσιου αιολικού δυναμικού της νησιωτικής χώρας, πριν από μερικές ημέρες το Δ.Σ. της ΔΕΗ Ανανεώσιμες προχώρησε σε προέγκριση των ενδεικτικών όρων δυνητικής συμφωνίας με τη Motor Oil, για την ανάπτυξη και κατασκευή αιολικού πάρκου ισχύος 100 MW. Το πάρκο σχεδιάζεται να κατασκευασθεί σε νησί του Αιγαίου.
Παράλληλα, η προκήρυξη της μονάδας στην Τήνο έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη του διαγωνισμού για την κατασκευή της συστοιχίας των δύο φωτοβολταϊκών πάρκων, συνολικής ισχύος 50 MW, στη Μεγαλόπολη. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των δύο πάρκων ανέρχεται σε 30,725 εκατ. ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με ηλεκτρονική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.
Η συστοιχία αποτελεί από δύο πάρκα, ισχύος 11 MW και 39 MW. Η πρώτη μονάδα 11 MW θα ενταχθεί σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης (FiP) με τιμή αναφοράς 49,11 ευρώ/MWh, την οποία «κλείδωσε» η ΔΕΗΑΝ μέσω της συμμετοχής της στον πρόσφατο διαγωνισμό της ΡΑΕ για νέα φωτοβολταϊκά.
Η δεύτερη μονάδα 39 MW προορίζεται να εγκαινιάσει τη συμμετοχή των σταθμών ΑΠΕ στο Target Model, με τη σύναψη μεταξύ της ΔΕΗΑΝ και της μητρικής της εταιρείας διμερούς σύμβασης αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας (PPA). Έτσι, μέσω του bilateral PPA, η ΔΕΗ θα προαγοράσει την «πράσινη» ηλεκτροπαραγωγή του πάρκου.

Κ.Δ.
πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS