Τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα δημοσιεύει το Bankingnews - Όλες οι προβλέψεις και λεπτομέρειες αλλά και οι δύο εκκρεμότητες που θα λυθούν προσεχώς

Τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα δημοσιεύει το Bankingnews  - Όλες οι προβλέψεις και λεπτομέρειες αλλά και οι δύο εκκρεμότητες που θα λυθούν προσεχώς
Τι περιλαμβάνει ο νέος πτωχευτικός κώδικας και οι δύο εκκρεμότητες
Μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα προσέρχεται για διαβούλευση ο νέος πτωχευτικός κώδικας με δύο σημαντικές εκκρεμότητες οι οποίες θα λυθούν μέσω υπουργικών αποφάσεων στην πορεία.

-Εκκρεμότητα 1η:

Ποιοι θα δικαιούνται την επιδότηση εφόσον προσέρχονται στη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Πιο συγκεκριμένα τα φτωχά και πολύ φτωχά νοικοκυριά θα προσέλθουν στη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού όπως προβλέπει ο νόμος και προκειμένου να καταφέρουν να πληρώνουν τη δόση του δανείου τους θα επιδοτούνται αενάως με έλεγχο ωστόσο στην πορεία των εισοδημάτων τους.
Τα κριτήρια πάντως θα είναι πολύ αυστηρά, δεν θα σχετίζονται με εκείνα της τρέχουσας επιδότησης- κάτι που προσπάθησε ανεπιτυχώς η κυβέρνηση- και  θα αντανακλούν βοήθεια προς εκείνους που πραγματικά θα το έχουν ανάγκη.
Επειδή οι δύο πλευρές, θεσμοί και κυβέρνηση δεν κατάφεραν να βρουν λύση στο θέμα αυτό, δηλαδή να ορίσουν τα κριτήρια της επιδότησης, αποφασίστηκε αυτά να συμφωνηθούν σε δεύτερο χρόνο με υπουργική απόφαση.
Αλλωστε οι θεσμοί θεωρούσαν πως ο τρέχον χρόνος δεν είναι ο κατάλληλος και αυτό διότι διέπεται από τις συνέπειες της πανδημίας κάτι που δεν θα ισχύει στο διηνεκές

- Εκκρεμότητα 2η:


O τρόπος λειτουργίας του νέου φορέα ο οποία θα αναλαμβάνει να ακίνητα που δεν καταλήγουν σε τρίτον κατά τη διάρκεια των πλειστηριασμών υπήρξε σημείο τριβής διμερές. Ωστόσο κυβέρνηση και θεσμοί σημείωσαν πως αφού γίνει διαγωγισμός θα μπορέσει να εκδοθεί μία ΚΥΑ η οποία να προβλέπει τον τρόπο λειτουργίας του καινούριου φορέα κατά τη λογική που θα τον θέλει ο ιδιώτης που θα αναλάβει και το έργο.
Κατά τα λοιπά το BankingNews παρουσιάζει σήμερα το τελευταίο προσχέδιο του πτωχευτικού χωρίς τις δύο παραπάνω αλλαγές που αναμένεται να είναι έτοιμες επίσης σήμερα αργότερα μέσα στην ημέρα ώστε το πλήρες κείμενο να είναι έτοιμο για διαβούλευση.
Το νέο πλαίσιο ενσωματώνει όλες τις διαδικασίες που αποσκοπούν είτε στην πρόληψη και αποφυγή της αφερεγγυότητας είτε στην αντιμετώπισή της.
Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι η απλοποίηση των διαδικασιών για την επιτάχυνσή τους, η αξιοποίηση της ψηφιοποίησης με την δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας που δεν αποτυπώνει μόνο κάθε στάδιο της διαδικασίας χρησιμεύοντας ως τόπος δημοσίευσης των σχετικών αποφάσεων, αλλά λειτουργεί και ως μέσο επικοινωνίας των οργάνων της πτώχευσης με τα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά και των πιστωτών για την λήψη αποφάσεων ως συνέλευσης.
Οι πλειστηριασμοί γίνονται επίσης ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας e-auction για την διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής διαφάνειας και δημοσιότητας.
Εξίσου σημαντική επιδίωξη αποτελεί η διατήρηση των βιώσιμων επιχειρήσεων μέσω της διαδικασίας εξωδικαστικού συμβιβασμού ή της διαδικασίας εξυγίανσης.
Τα παραπάνω προληπτικά πλαίσια αναδιάρθρωσης είναι διαθέσιμα σε πρώιμο στάδιο και στοχεύουν στην αποφυγή της αφερεγγυότητας από φορείς ή ως προς επιχειρηματικές δραστηριότητες που εφόσον αναδιαρθρωθούν δύναται να διατηρήσουν την βιωσιμότητά τους διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας του απασχολούμενου σε αυτές προσωπικού περιορίζοντας τις ζημίες για τους πιστωτές στην αλυσίδα εφοδιασμού και διαφυλάσσοντας την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες, προς όφελος της οικονομίας ευρύτερα.
Στις διαδικασίες προληπτικής αναδιάρθρωσης ο οφειλέτης διατηρεί τον έλεγχο της περιουσίας του και της λειτουργίας της επιχείρησής του, παρέχεται όμως η δυνατότητα στην διαδικασία εξυγίανσης του διορισμού από το αρμόδιο δικαστήριο ειδικού εντολοδόχου με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός θα κρατάει περίπου δύο μήνες.

Οπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση:
Στην αποφυγή της αφερεγγυότητας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων («ΠΜΜΕ») αναμένεται να συμβάλει ειδικότερα η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, μια εμπιστευτική διαδικασία μεταξύ των χρηματοδοτικών φορέων, του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που αναμένεται να διευκολύνει την γρήγορη διαμόρφωση προτάσεων προς οφειλέτες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού τους προς τους φορείς που συμμετέχουν στην συγκεκριμένη διαδικασία.
Μεταξύ άλλων, παρέχεται η δυνατότητα διαμόρφωσης προτάσεων αναδιάρθρωσης βάσει αυτοματοποιημένου εργαλείου που θα δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών της ΠΜΜΕ που συμμετέχουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας διεξάγεται η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Η διαδικασία αυτή είναι πλήρως εξωδικαστική και δεν προβλέπεται οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή δικονομικό δικαίωμα αφενός επειδή η ανταπόκριση των πιστωτών στο αίτημα οφειλετών για ρύθμιση εναπόκειται στην διακριτική τους ευχέρεια και εξαρτάται από την αξιολόγηση των τελευταίων (κατά πλειοψηφία των συμμετεχόντων χρηματοδοτικών φορέων) και αφετέρου προκειμένου να επιτυγχάνεται η απλοποίηση και επιτάχυνση της εμπιστευτικής αυτής διαδικασίας, η οποία, σημειωτέον, εφόσον οδηγεί σε ρυθμίσεις επιτυγχάνει την ελάφρυνση του δανειακού βάρους του οφειλέτη αλλά και την βελτίωση της θέσης των τρίτων πιστωτών που έχουν πλέον απέναντί τους οφειλέτη αυξημένης φερεγγυότητας χωρίς οποιαδήποτε απώλεια ή περιορισμό των δικαιωμάτων τους.
Η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού που είναι διαθέσιμη σε κάθε είδους οφειλέτη (νομικά και φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και καταναλωτές) αποτελεί το πρώτο ανάχωμα για την πρόληψη της οικονομικής αδυναμίας.

Στην πτωχευτική περιουσία ανήκει και το εισόδημα του πτωχού


Εισάγεται με το νέο σχέδιο νόμου η καινοτομία να ανήκει στην πτωχευτική περιουσία το μέρος του ετήσιου εισοδήματος του πτωχού που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές ορίζονται στην παρ.5.
Η αλλαγή αυτή έγινε με σκοπό να αποφευχθούν φαινόμενα καταστρατήγησης της πτωχευτικής διαδικασίας, από πρόσωπα που ενώ δεν έχουν αξιοσημείωτη κινητή ή ακίνητη περιουσία, αντίθετα έχουν μεγάλα εισοδήματα, με αποτέλεσμα ενώ είναι πτωχοί και χωρίς επαρκή περιουσία να εξοφλήσουν τους πιστωτές τους, αυτοί να ζουν πλουσιοπάροχα.
Αντίθετα η ρύθμιση αυτή δίνει κίνητρο στον πτωχό να εργάζεται και να δημιουργήσει μεταπτωχευτική περιουσία, που θα οδηγήσει γρηγορότερα στην πτωχευτική απαλλαγή του.
Στην παράγραφο 3, προβλέπεται εξαίρεση από τον κανόνα της παραγράφου 2, και εξαιρούνται τα ετήσια εισοδήματα του πτωχού από την πτωχευτική περιουσία, όταν η πτωχευτική περιουσία περιέχει περιουσία του πτωχού που υπερβαίνει το 10% των χρεών του και είναι αξίας άνω των 100.000 ευρώ, πρέπει δε να μην έχει αποκτηθεί στη διάρκεια των 12 μηνών προ της υποβολής της αίτησης πτώχευσης.
Σε περίπτωση που οι τρείς αυτές προϋποθέσεις συντρέχουν αθροιστικά, κρίνεται ότι το να συμπεριληφθούν και τα ετήσια εισοδήματα του πτωχού στην πτωχευτική περιουσία είναι εξαιρετικά επαχθές γι’ αυτόν.
Οσοι έχουν πτωχεύσει νωρίτερα από τον καινούριο αυτόν νόμο συνεχίζουν τις διαδικασίες πτώχευσης με βάση τους παλιότερους πτωχευτικούς νόμους.

Δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο εδώ.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS