Intralot: Σε αναζήτηση βέλτιστης λύσης για την εταιρεία αλλά και για τους ομολογιούχους

Intralot: Σε αναζήτηση βέλτιστης λύσης για την εταιρεία αλλά και για τους ομολογιούχους
Η διοίκηση της Intralot δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την αναδιάρθρωση αλλά σημείωσε την αισιοδοξία της για το αποτέλεσμα και πως στο επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορέσει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες
Σημαντική πρόοδος καταγράφεται μεταξύ των συμβούλων της Intralot και των συμβούλων των ομολογιούχων για την εξέρευση της καλύτερης δυνατής λύσης.
Όπως σημείωσε ο Χρήστος Δημητριάδης, διευθύνων σύμβουλος της Intralot κατά τη διάρκεια της χθεσινής (7/9) τηλεδιάσκεψης για την ενημέρωση των αναλυτών αναφορικά με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, η διοίκηση θέλει μία καλή λύση αλλά θέλει να είναι εξίσου καλή και για τους κατόχους ομολόγων, οι οποίοι στηρίζουν τον όμιλο εδώ και αρκετά χρόνια.
Η διοίκηση της Intralot δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την αναδιάρθρωση αλλά σημείωσε την αισιοδοξία της για το αποτέλεσμα και πως στο επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορέσει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Η διοίκηση αναφορικά με τα αποτελέσματα ανέφερε πως δεν μπορεί να γίνει κάποια εκτίμηση για την πορεία του δευτέρου εξαμήνου και που θα διαμορφωθούν τελικά τα μεγέθη (π.χ. EBITDA) καθώς υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στις αγορές και πολλές χώρες βρίσκονται μπροστά σε ένα δεύτερο κύμα πανδημίας.
Διατήρησε πάντως την εκτίμηση πως το πρώτο εξάμηνο είναι αντιπροσωπευτικό και θεωρεί πως η επίδραση του Covid-19 θα είναι περίπου στα 25 εκατ. ευρώ στα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων.
Εκτός από την πανδημία, ο όμιλος ήταν αντιμέτωπος και με την επίδραση των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων σε Βουλγαρία και Τουρκία.
Ο όμιλος προσπάθησε να καλύψει τις απώλειες μέσω της σημαντικής ανάπτυξης στις ΗΠΑ αλλά και τη μείωση των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών.
Από τις ΗΠΑ κατάφερε να δημιουργήσει 24,2 εκατ. ευρώ EBITDA, τα οποία εν μέρει αντιστάθμισαν την απώλεια από Τουρκία και Βουλγαρία.
Η ρευστότητα όπως ανέφερε η διοίκηση είναι σε πολύ καλά επίπεδα, ενώ αναφορικά με τη Βουλγαρία δεν έδειξε να ανησυχεί για τις πράξεις αναδρομικής επιβολής εισφορών παιγνίων, τονίζοντας μάλιστα πως δεν είναι βεβαίωση φόρου αλλά εισφορές.
Υπενθυμίζεται πως το Φεβρουάριο του 2020, ψηφίστηκε στη Βουλγαρία τροποποίηση του Νόμου περί Παιγνίων, με την οποία η διεξαγωγή όλων των παιχνιδιών τύπου λοταρίας, με εξαίρεση τα παιχνίδια τύπου ΚΙΝΟ, ανατίθεται μονοπωλιακά στην κρατική λοταρία.
Κατά συνέπεια τρεις από τις έξι άδειες της κατά 49% θυγατρικής εταιρίας Eurobet Ltd έπαυσαν να ισχύουν από τις 21/2/2020.
Επίσης, στις αρχές Μαρτίου 2020 η Eurobet Ltd επέστρεψε οικειοθελώς τις υπόλοιπες τρεις άδειες, οι οποίες ήταν ενεργές αλλά μη λειτουργικές (δεν παρήγαγαν κανένα έσοδο).
Τέλος, εντός του Μαρτίου του 2020 η Eurobet Ltd και η θυγατρική της ICS S.A. κατέθεσαν αιτήσεις για έναρξη πτωχευτικής διαδικασίας προς προστασία έναντι των δανειστών τους, οι οποίες εκκρεμούν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.
Η επίσης θυγατρική της Eurobet Ltd, Eurobet Trading Ltd βρίσκεται σε ανάλογες προετοιμασίες.
Παράλληλα, τον Φεβρουάριο του 2020 κοινοποιήθηκαν πράξεις αναδρομικής επιβολής εισφορών παιγνίων από την Βουλγαρική Επιτροπή Παιγνίων στην Eurobet Ltd ύψους BGN 74,4 εκατ. (38,0 εκατ. ευρώ).
Η εταιρία έχει προσφύγει στα τοπικά Διοικητικά Δικαστήρια.
Επίσης το Φεβρουάριο του 2020, κοινοποιήθηκαν πράξεις αναδρομικής επιβολής εισφορών παιγνίων από την Βουλγαρική Επιτροπή Παιγνίων στην Eurofootball Ltd ύψους BGN 328,9 εκατ. (168,2 εκατ. ευρώ).
Η εταιρία έχει προσφύγει στα τοπικά Διοικητικά Δικαστήρια.
Παράλληλα, τον Μάρτιο του 2020 η επιβολή έκτακτων υγειονομικών μέτρων στη Βουλγαρία λόγω της πανδημίας COVID-19 οδήγησε σε επ’ αόριστο διακοπή της λειτουργίας του δικτύου σημείων πώλησης της Eurofootball Ltd.
Εν μέσω διακοπής λειτουργίας για υγειονομικούς λόγους, στις 25/3/2020 η Κρατική Επιτροπή Παιγνίων της Βουλγαρίας εξέδωσε δύο αποφάσεις σχετικά με την προσωρινή ανάκληση των αδειών διενεργείας τυχερών παιγνίων της Eurofootball Ltd για μια περίοδο τριών μηνών, οι οποίες ακυρώθηκαν από τα αρμόδια δικαστήρια κατόπιν προσφυγής της Eurofootball Ltd, ωστόσο στη συνεδρίαση της 14/7/2020 η Κρατική Επιτροπή Παιγνίων της Βουλγαρίας προχώρησε στην οριστική ανάκληση των αδειών της εταιρίας.
Στις 30/3/2020 οι μέτοχοι της Eurofootball Ltd τερμάτισαν τη Συμφωνία Επιχειρηματικής Συνεργασίας, συμφώνησαν να αφαιρέσουν τις συγκεκριμένες πλειοψηφίες στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και επίσης ο διαχειριστής που είχε οριστεί από την Bilot EOOD αποδεσμεύτηκε στις 14/4/2020.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
 
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS