Οι τράπεζες αναστέλλουν προσωρινά τους πλειστηριασμούς της α' κατοικίας των ευάλωτων δανειοληπτών - Πλήρης επιβεβαίωση του Bankingnews

Οι τράπεζες αναστέλλουν προσωρινά τους πλειστηριασμούς της α' κατοικίας των ευάλωτων δανειοληπτών - Πλήρης επιβεβαίωση του Bankingnews
Οι τράπεζες αναστέλλουν, προσωρινά, τους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων δανειοληπτών
Oι Τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, συνεπείς με την δέσμευση τους να στηρίξουν την ελληνική οικονομία εν μέσω COVID 19, έχουν προβεί μέχρι σήμερα και μέχρι το τέλος του 2020 σε εκτεταμένες αναστολές υποχρεώσεων για ένα σημαντικό αριθμό δανειοληπτών.
Παράλληλα οι τράπεζες  υποστηρίζουν  την υπαγωγή των δανειοληπτών, που έχουν παραχωρήσει την πρώτη κατοικία τους ως εξασφάλιση της δανειακής τους συμβάσεως, στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ του ν. 4714/2020 και ενθαρρύνουν τους δικαιούχους να υποβάλουν σχετική αίτηση.
Σε αυτό το πλαίσιο οι τράπεζες ανακοινώνουν, επιπρόσθετα, ότι θα εξετάσουν αίτημα αναστολής πλειστηριασμών που αφορούν την πρώτη κατοικία, μέχρι την 31.12.2020, για όσους δανειολήπτες ανήκουν στη κατηγορία των ευάλωτων, όπως αυτή καθορίζεται στην ΥΑ Δ13οικ 10747/256/2019 (ιδίως άρθρο 4 αυτής).
Προϋπόθεση για την παραπάνω αναστολή είναι η υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ευάλωτο δανειολήπτη στην τράπεζα και η δήλωση άρσης του τραπεζικού του απορρήτου, ώστε να διαπιστωθεί ότι ανήκει στην κατηγορία του ευάλωτου.
Όπου δεν πληρούνται τα κριτήρια χαρακτηρισμού του δανειολήπτη ως ευάλωτου, οι διαδικασίες  πλειστηριασμού θα προχωρήσουν κανονικά.
Ως κατ' εξοχή ευάλωτα νοικοκυριά θεωρούνται εκείνα  που πλοιρούν τα παρακάτω κριτήρια του 4ου άρθρου της συγκεκριμένης απόφασης :

1. Εισοδηματικά κριτήρια

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού.

2. Περιουσιακά κριτήρια
α. Ακίνητη περιουσία
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013
(Α’ 287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

Κινητή περιουσία

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορεί να υπερβαίνει  όρια με βάση τη σύνθεση του νοικοκυριού και πάντως κατ' ανώτατο όριο  το ποσό των 21.000 ευρώ.

Τί έγραφε το bankingnews.gr τη Δευτέρα 31/08/2020 - 21:52

Εν αναμονή των αποφάσεων για τους νέους πλειστηριασμούς, δεν θα πρέπει να αποκλείεται νέα αναβολή έως τέλος του 2020

Tριακόσιους εικοσιένα πλειστηριασμούς έχει καταγράψει η πλατφόρμα e-auction για τις 2 Σεπτεμβρίου, καθώς κανονικά θα άνοιγαν οι διαδικασίες.
Ωστόσο όπως αναφέρουν αρμόδιες τραπεζικές πηγές σήμερα αναμένεται η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το άνοιγμα των δικαστηρίων και των εργασιών που θα εκτελούνται.
Βασίμως οι τράπεζες τρέφουν την πεποίθηση πως οι πλειστηριασμοί δεν θα είναι μέσα σε αυτές τις εργασίες πιθανόν για  ικανό χρονικό διάστημα, ακόμη και μέχρι το τέλος του έτους.
Και επειδή η πιθανότητα μιας ειδικής εγκυκλίου θα απαιτήσει τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών, θα είναι πιθανόν η ανεξάρητη Δικαιοσύνη να είναι αυτή που θα λάβει το βάρος των εξελίξεων, βάρος που μπορεί να αφορά όλους τους πλειστηριασμούς στο σύνολό τους.
Μια υπουργική απόφαση όπως σχολιάζουν τραπεζικοί κύκλοι είναι πολύ πιθανόν να έπρεπε να θέσει όρια που δεν θα γίνονταν δεκτά χωρίς προηγούμενη συζήτηση με τους θεσμούς.
Ωστόσο η έκτακτη συγκυρία λόγω Covid δικαιολογεί οριζόντιες αποφάσεις σε μέτρα όπως οι πλειστηριασμοί αυτήν την δύσκολη περίοδο.
Σε ότι αφορά πάντως την πλατφόρμα αυτή αναφέρεται σε 321 πλειστηριασμούς προγραμματισμένους για τις 2 Σεπτεμβρίου και 625 προγραμματισμένους σε επίπεδο εβδομάδας, ενώ 9500 πλειστηριασμοί εμφανίζονται προγραμματισμένοι σε επίπεδο έτους.
Οι περισσότεροι από αυτούς τους πλειστηριασμούς είναι εξ' αναβολής από το προηγούμενο έτος λόγω των αποφάσεων που ελήφθησαν για την πανδημία.

Επικαιροποίηση των δανειοληπτών Κατσέλη - Από τον Οκτώβριο ανοίγει η πλατφόρμα

Οι τράπεζες νιώθουν ιδιαίτερη πίεση στο επίπεδο αυτό ενω προετοιμάζουν τις ενέργειές τους για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στους οποίους θα σταλούν επιστολές άμεσα να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.
Το θέμα αφορά όσων η υπόθεση δεν έχει ακόμη εκδικαστεί.
Η πλατφόρμα της επικαιροποίησης θα ξεκινήσει στις αρχές Οκτωβρίου και εκτιμάται πως θα οδηγήσει αρκετούς από τους δανειολήπτες εκτός νόμου Κατσέλη μέσα από τη διασταύρωση των  στοιχείων που θα διενεργηθεί.
Οσοι από τους δανειολήπτες δεν ανταποκριθούν επίσης θα οδηγηθούν εκτός θεσμικού πλαισίου.
Στην πραγματικότητα, οι δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη θα κληθούν στην πραγματικότητα  να επανακατεθέσουν τις αιτήσεις τους, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η όποια προετοιμάζεται και με βάση τις προβλέψεις του νέου πτωχευτικού θα μετέχουν οι τράπεζες, το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η επικαιροποίηση των στοιχείων προβλέπεται από τον νόμο και η τελευταία φορά που είχε γίνει ήταν στα τέλη του 2015.
Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσεις για τις υποθέσεις που χρονίζουν και έχουν πάρει δικάσιμο ακόμα και για το 2030, ο αιτών θα ζητάει, μέσω της  πλατφόρμας, τον επαναπροσδιορισμό της ημερομηνίας εκδίκασης εντός των πλαισίων που θέτει ο νόμος, διαφορετικά το επικαιροποιημένο αίτημα ένταξης στον νόμο Κατσέλη θα αποσύρεται.
Στόχος είναι να μπει οριστικό τέλος στην τακτική των καθυστερήσεων που έχουν υιοθετήσει οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.
Ας σημειωθεί πως η νέα διαδικασία εκταμάται πως από τους 90.000 δανειολήπτες των οποίων οι αιτήσεις είναι σε εκκρεμότητα μαζί με τους εγγυητές, μπορεί και οι μισοί να βρεθούν εκτός της προστασίας του θεσμικού πλαισίου και να έρθουν σε συμφωνία με τις τράπεζες.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο δηλαδή ο νέος πτωχευτικός θα ψηφιστεί κατά το τέλος του Σεπτεμβρίου όμως θα ισχύσει από τις αρχές του 2021.
Εκτιμάται πως η εκκαθάριση των εκκρεμοτητων του νόμου Κατσέλη θα έχει ολοκληρωθεί και αυτή μέχρι το τέλος του έτους.
Διαχωρισμό δανείων θα ζητήσουν οι θεσμοί
Ας σημειωθεί πως το θέμα των πλειστηριασμών και της επικαιροποίησης των υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη είναι κρίσιμα για την προετοιμασία του stress test των ελληνικών τραπεζών που εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικό απόθεμα κόκκινων δανείων.
Εκτιμάται πως μέσα στις παραδοχές του συστήματος και κυρίως μέσα στα σχέδια των τραπεζών στο τέλος Σεπτεμβρίου για τα κόκκινα δάνεια θα υπάρξει διαχωρισμός για την πορεία των δανείων που βρίσκονται σε μορατόρια και εκείνα τα οποία ήταν υπερήμερα δάνεια προ covid.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS