Εκτός τραπεζικών ισολογισμών τα «κόκκινα δάνεια» του Covid-19 - Τι λέει ο Valdis Dombrovskis - Moratorium και το 2021

Εκτός τραπεζικών ισολογισμών τα «κόκκινα δάνεια» του Covid-19 - Τι λέει ο Valdis Dombrovskis - Moratorium και το 2021
Προεξοφλείται η συνέχιση των μορατορίων το 2021- Τι λέει ο Valdis Dombrovskis  για τα νέα κόκκινα δάνεια
Πλήρη διαχωρισμό των κόκκινων δανείων που δημιουργούνται λόγω πανδημίας από τα υπόλοιπα NPEs προανήγγειλε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομμισιόν κ.Valdis Dombrovskis σε ομιλία του στο Φόρουμ της Eurofi, γνωστοποιώντας μεταξύ άλλων τη δημιουργία στρογγυλής τραπέζης με συμμετοχή των ευρωπαϊκών τραπεζών των φορέων τους αλλά και των κρατών μελών προκειμένου να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Πάντως ο Ευρωπαίος αξιωματούχος επεσήμανε πως ήδη υπάρχουν σαφή σημάδια επιδείνωσης της κατάστασης σε ότι αφορά τη δημιουργία νέων NPEs.
Έως τότε όμως σημειώνουν εκπρόσωποι των πιστωτικών ιδρυμάτων η μόνη λύση που έχουν όλοι είναι η συνέχιση των μορατορίων σε όλους τους κλάδους προκειμένου να μην γίνουν τοξικοί οι ισολογισμοί των ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων.
Θα πρέπει λοιπόν να θεωρείται περίπου βέβαιο πως για το 2021 θα συνεχιστούν τα μορατόρια σε ότι αφορά τα δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους.
Σημείωναν μάλιστα πως οι ανακοινώσεις είναι θέμα χρόνου.
Ο  κ. Valdis Dombrovskis μίλησε για πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν σύντομα.
Οι τράπεζες όπως είπε στη γηραιά ήπειρο  είναι καλύτερα κεφαλαιοποιημένες και πιο ανθεκτικές  σε αφορά  θέματα ρευστότητας από ό,τι κατά την προηγούμενη κρίση.
Αυτό άλλωστε επέτρεψε στις τράπεζες να μπορούν να παίξουν ρόλο θετικό συνεχίζοντας να δανείζουν την οικονομία.
Η Επιτροπή έχει ήδη διευκολύνει μια συμφωνία σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές μεταξύ του χρηματοπιστωτικού τομέα, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων για να διατηρηθεί η ροή ρευστότητας στις τράπεζες όπως είπε και προανήγγειλε πως αυτού του τύπου οι συζητήσεις θα συνεχιστούν το φθινόπωρο.
Αν και οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι ορατές σε ότι αφορά την ποιότητα ενεργητικού των τραπεζών μόνον μερικώς  και μόνον στα αρχικά στοιχεία για το α τρίμηνο,   σημάδια επιδείνωσης της κατάστασης όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι ήδη αντιληπτά όπως υπογραμμίζει ο κ.Valdis Dombrovskis.
"Ακόμη μπορεί να μην έχουμε οδηγηθεί  σε αύξηση αυτών των δανείων,  είναι μάλλον θέμα χρόνου. Θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση πριν αυτό συμβεί" επεσήμανε.
Επιθυμία αποτελεί  τα NPEs λόγω covid να μη  συσσωρευτούν ξανά στους ισολογισμούς των τραπεζών. Η ιστορία  δείχνει ότι είναι καλύτερο να αντιμετωπίζονται νωρίς και αποφασιστικά όπως ο ίδιος τόνισε .
Έτσι λοιπόν σε  συνεργασία  με τις κυβερνήσεις της ΕΕ, τις τράπεζες και τους επενδυτές θα αναπτυχθεί  μια ολοκληρωμένη στρατηγική το συντομότερο δυνατό  ώστε να αποτραπεί η συσσώρευση και η ανακύκλωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Στο πλαίσιο αυτό προανήγγειλε διαδικασία  κατά την οποία αυτόν τον μήνα  θα συνέλθει  μια στρογγυλή τράπεζα.
Σε αυτήν θα μετέχουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και τα κράτη μέλη  ξεκινώντας τη χαρτογράφηση των βασικών στοιχείων του προβλήματος.
Χρειαζόμαστε τώρα μια ισχυρή και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη σημείωσε στην ομιλία του.
"Έτσι μπορούμε να ανοικοδομήσουμε την οικονομία μας, να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις νέες ευκαιρίες. Αυτό ακριβώς επιδιώκει να επιτύχει το πακέτο μαζικής ανάκαμψης της ΕΕ" σημείωσε χαρακτηριστικά.
Συνδυαστικά η αξία του πακέτου φθάνει σε  1,82 τρισ. ευρώ - με βάση τα 750 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα της  ΕΕ Νέα Γενιά  και  τον ενισχυμένο 7ετή προϋπολογισμό της ΕΕ .
Για πρώτη φορά, οι χώρες της ΕΕ θα δανειστούν μαζί σε μεγάλη κλίμακα για να αντιμετωπίσουν μια κοινή πρόκληση.
Η χρηματοδότηση θα εισρεύσει με επιχορηγήσεις και δάνεια για να στηρίξει τις χώρες στις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις τους, κυρίως από την γραμμή  χρηματοδότησης για τη Διευκόλυνση της  Ανάκαμψης και της Ανθεκτικότητας: την κινητήρια δύναμη πίσω από το  παραπάνω πακέτο.
Αυτά τα χρήματα πρέπει να κινηθούν το συντομότερο δυνατό. Οπως μάλιστα τόνισε ο ίδιος, επιθυμία αποτελεί,  αυτό το πρόγραμμα να λειτουργήσει στις αρχές Ιανουαρίου.

Απαραίτητη η λειτουργική ενοποίηση των Κεφαλαιαγορών

Μαζί με τις τράπεζες ο Ευρωπαίος επικεφαλής θέτει άλλα δύο σημαντικά θέματα:
"Για να αποδειχθεί αποτελεσματική η χρηματοδότηση ανάκαμψης, χρειάζεται ένα ισχυρό και σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα για τη στήριξή της: βαθιά συνδεδεμένες κεφαλαιακές αγορές, σταθερά δημόσια οικονομικά και ισχυρός τραπεζικός τομέας".

Αναφερόμενος στην Ενωση Κεφαλαιαγορών ο κ. Valdis Dombrovskis έθεσε τρεις πυλώνες.

-Να γίνει η χρηματοδότηση πιο προσιτή για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων.
-Να καταστεί η ΕΕ ακόμη πιο ασφαλής σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν μακροπρόθεσμα, ώστε να μπορούν να τοποθετήσουν σε αξίες ένα κατάλληλο εισόδημα για τη συνταξιοδότησή τους.
Οι Ευρωπαίοι αποταμιευτές χρειάζονται απλές, σαφείς και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
-Η ένταξη των εθνικών κεφαλαιαγορών σε μια πραγματική ενιαία αγορά κάτι που γίνεται πιο επιτακτικό μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.
Με τον τρόπο αυτόν ενοποιείται η εποπτεία και γίνεται ουσιαστικότερη, τίθεται τέλος στην αφερεγγυότητα μη χρηματοπιστωτικών οργανισμών ενώ θα υπάρξουν ενιαίοι κανόνες στο εταιρικό δίκαιο και θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά φορολογικοί φραγμοί.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS