Συνάντηση Ζαββού - Regling: Ενδιάμεσοι οι τράπεζες για το Ταμείo Ανάκαμψης

Συνάντηση Ζαββού - Regling: Ενδιάμεσοι οι τράπεζες για το Ταμείo Ανάκαμψης
Τι συζήτησαν Regling - Zαββός
Να παίξουν το ρόλο του ενδιάμεσου οι τράπεζες προκειμένου να φθάσουν στην πραγματική οικονομία τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
Το παραπάνω αποτέλεσε ένα από τα θέματα που συζήτησαν μεταξύ άλλων στην κοινή συνάντησή τους που έληξε προ ολίγου ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), κ. Klaus Regling. και ο υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα κ. Γιώργος Ζαββός
Οι τράπεζες θα είναι σε θέση με μονοψήφια NPEs να χρηματοδοτήσουν την Ελληνική Οικονομία αλλά και να συμμετέχουν αποφασιστικά στο σχεδιασμό της κυβέρνησης και των θεσμών που θα φέρει τα κονδύλια του Recovery Fund στην πραγματική οικονομία.
Το θέμα της συζήτησης κινήθηκε στα ζητήματα του τραπεζικού συστήματος και στην πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω του προγράμματος «Ηρακλής».Συζητήθηκαν ακόμη οι προοπτικές που αναδεικνύονται από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν σχετικά οι ελληνικές τράπεζες, ιδιαίτερα μέσω της μετάβασης στην πράσινη και την ψηφιακή οικονομία. Τέλος, τονίστηκε η ανάγκη ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Ευρωπαϊκών Κεφαλαιαγορών.
Οι αξιωματούχοι μίλησαν για την καλή κατάσταση των ελληνικών τραπεζών όπως αυτή κατεγράφη στο τες ευαισθησίας αλλά και για τη μεγάλη και ισχυρή επιτυχία του Ηρακλή που θα επιτρέψει τον άθλο της ουσιαστικής μέιωσης των κόκκινων δανείων. Ο κίνδυνος του αναβαλλόμενου φόρου απομακρύνεται μέσα από το hivedown των τραπεζών ενώ ενδέχεται να δοθεί αν χρειαστεί παράταση στη λειτουργία του APS.
Οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν σε όλα αυτά που ενισχύουν την κατάσταση της χρηματοδότησης ιδιωτών και επιχειρήσεων μέσα από το θεσμικό πλαίσιο που ενίσχυσε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, τις μικροπιστώσεις την ενίσχυση της νομοθεσίας για το ξέπλυμα.
Oι δύο αξιωματούχοι επίσης συζήτησαν για θέματα που αφορούν την Ένωση των Κεφαλαιαγορών project το οποίο πρέπει να τρέξει γρήγορα στην Ευρώπη ενισχύοντας τη ροή κεφαλαίων προς την πραγματική οικονομία ιδιαίτερα τώρα που η Βρετανία τέθηκε εκτός Ένωσης.
Το ζήτημα αυτό είναι κάτι που απασχολεί όλα τα ευρωπαϊκά φόρα και σε ότι αφορά τη χώρα μας καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ο κ. Regling χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες της ελληνικής Κυβέρνησης και τόνισε την υποστήριξη του ESM στις προσπάθειες της Ελλάδας για τις μεταρρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι δύο άνδρες εξήραν την εξαιρετική συνεργασία των δύο πλευρών.
Ο κ. Ζαββός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει τη συμβολή του ESM στην ενίσχυση της Ευρωζώνης.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS