Ξεκινάει ευρωπαϊκή εκστρατεία ελέγχου των κρυπτονομισμάτων, οι κίνδυνοι

Ξεκινάει ευρωπαϊκή εκστρατεία ελέγχου των κρυπτονομισμάτων, οι κίνδυνοι
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι - Πως συμπεριφέρεται η χώρα μας
Κανόνες στα κρυπτονομίσματα θέλει να επιβάλει η Ευρώπη καθώς οι αρχές έχουν διαγνώσει πως μεγάλη ύλη ξεπλύματος περνάει μέσα από αυτήν την οδό.
Παράλληλα ο κίνδυνος να χάσει η ΕΚΤ τις εξουσίες της γύρω από τα θέματα της νομισματικής πολιτικής καθιστά το εγχείρημα ελέγχου των κρυπτονομισμάτων ακόμη πιο επιτακτικό.
Προς αυτήν την κατεύθυνση έχει κινηθεί και η Ελληνική νομοθεσία  που αναμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Οπως αναφέρεται στα θέματα που αγκαλιάζει το νέο θεσμικό πλαίσιο, ενώ χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα πληρωμών ενέπιπταν ήδη στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4557/2018, κι ως εκ τούτου είχαν την υποχρέωση συμμόρφωσης με τους κανόνες επαλήθευσης της ταυτότητας των πελατών τους και παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, οι πάροχοι εικονικών νομισμάτων παρέμεναν μέχρι πρότινος αρρύθμιστοι νομοθετικά.
Η ανάπτυξη των εικονικών νομισμάτων κατέστησε γρήγορα ευρύτερη τη χρήση εικονικών νομισμάτων από μια αυξανόμενη μερίδα συναλλασσομένων.
Η καινοτόμα τεχνολογία που τα διέπει, αλλά και η ανωνυμία που τα περιβάλλει, ενέχουν τον κίνδυνο χρήσης τους από τρομοκρατικές οργανώσεις και όσους διοχετεύουν μαύρο χρήμα στην αγορά, σε μια προσπάθεια παράκαμψης του συμβατικού χρηματοοικονομικού συστήματος και απόκρυψης των συναλλαγών, εκμεταλλευόμενοι την ανωνυμία που παρέχεται από αυτά τα μέσα.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εισάγονται πλέον υποχρεώσεις εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, τόσο για τους παρόχους ανταλλαγής μεταξύ εικονικών και παραστατικών νομισμάτων, όσοι και για τους παρόχους θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών, προκειμένου να μπορούν να εντοπίζονται οι χρήστες εικονικών νομισμάτων. Καθιστώντας τις δύο αυτές κατηγορίες παρόχων ως υπόχρεα πρόσωπα του νόμου, στόχος είναι η διασφάλιση καλύτερων ελέγχων, η εξασφάλιση ότι εφαρμόζουν τα απαιτούμενα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και αντίστοιχα η συμπερίληψή τους στους δρώντες που συμβάλλουν στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Από την άλλη πλευρά όπως αναφέρει ο διεθνής Τύπος, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και οι Κάτω Χώρες κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει αυστηρό κανονισμό για τα κρυπτονομίσματα που υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία, όπως τα σταθερά νομίσματα  τα λεγόμενα δηλαδή stable coins.
Στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών και τη διατήρηση της κρατικής κυριαρχίας στη νομισματική πολιτική.
Οι υπουργοί Οικονομικών των πέντε κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους ή ότι τα stablecoins δεν πρέπει να επιτρέπεται να λειτουργούν  stiw 27 χώρες μέλη  έως ότου αντιμετωπιστούν νομικές, κανονιστικές και εποπτικές προκλήσεις.
Τα Stablecoins, ένας τύπος κρυπτονπομίσματος που υποστηρίζεται συχνά από παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία, εισήλθε στις ατζέντες των πολιτικών πέρυσι όταν το Facebook  αποκάλυψε σχέδια για  την  έκδοση ενός δικού του κρυπτονομίσματος με το όνομα Libra.
Ορισμένες κεντρικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές, που ανησυχούν ότι το Libra θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τη νομισματική πολιτική, να διευκολύνει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να διαβρώσει την ιδιωτική ζωή, απείλησαν να το μπλοκάρουν και ως αποτέλεσμα το έργο καθυστέρησε και αναδιαμορφώθηκε.
Το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για σταθερά κρυπτονομίσματα θα πρέπει να φροντίσει να διατηρήσει τη νομισματική κυριαρχία της Ε.Ε. και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους για τη νομισματική πολιτική, καθώς και την προστασία των καταναλωτών, ανέφεραν οι πέντε χώρες σε δήλωση που εκδόθηκε στο περιθώριο μιας ευρύτερης συνάντησης Ευρωπαίων αξιωματούχων στο Βερολίνο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει τις κανονιστικές της προτάσεις αργότερα αυτό το μήνα.
Ο Σολτς  ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι οι αρχές πρέπει να ακολουθήσουν μια σκληρή προσέγγιση και αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την απαγόρευση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα εάν δεν τηρούνται οι κανονιστικές απαιτήσεις.
Οι πέντε χώρες θέλουν όλα τα νομίσματα της κατηγορίας αυτής  να δεσμεύονται σε μία αναλογία 1:1 με  διάταγμα και να διατηρούν περιουσιακά στοιχεία ι  σε ευρώ ή άλλα νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ, και να  να είναι κατατεθειμένα  σε εγκεκριμένο από την ΕΕ ίδρυμα.
Όλες οι οντότητες που λειτουργούν ως μέρος ενός προγράμματος stable coin πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στην ΕΕ, ανέφεραν.
Μια τέτοια κίνηση πιθανότατα θα επηρέαζε την ένωση Libra με έδρα τη Γενεύη, η οποία σχεδιάζει να εκδώσει και να  χειρίζεται  το Libra.
"Περιμένουμε από την Επιτροπή να εκδώσει πολύ ισχυρούς και πολύ σαφείς κανόνες για να αποφύγει την κατάχρηση κρυπτονομισμάτων για τρομοκρατικές δραστηριότητες ή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες", δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Bruno LeMaire
"Η κεντρική τράπεζα, η  ΕΚΤ, είναι η μόνη που επιτρέπεται να εκδίδει νόμισμα.
Και αυτό το σημείο, είναι κάτι που δεν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο ή να αποδυναμωθεί από οποιοδήποτε project κόμη και του project Libra,"  αναφέρει ο LeMaire.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS