Κατά 61% αύξησε την τιμή στόχο της Τέρνα Ενεργειακή η Wood, στα 14,80 ευρώ

Κατά 61% αύξησε την τιμή στόχο της Τέρνα Ενεργειακή η Wood, στα 14,80 ευρώ
Δεδομένης της αμυντικής φύσης της επιχείρησης, η Wood συστήνει τη μετοχή για επενδυτές που αναζητούν έκθεση στην Ελλάδα με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα
Στα 14,80 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο της Τέρνα Ενεργειακή η Wood, από 9,20 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση buy, ήτοι για αγορά.
Όπως αναφέρει η Wood, η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή παραμένει ελκυστική, λόγω της συνεχούς επέκτασης του χαρτοφυλακίου έργων της, της δημιουργίας ισχυρών ταμειακών ροών και της σταθερής ιστορικής της πορείας.
Δεδομένης της αμυντικής φύσης της επιχείρησης, η Wood συστήνει τη μετοχή για επενδυτές που αναζητούν έκθεση στην Ελλάδα με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.
Μέχρι το τέλος του 2020, η Τέρνα Ενεργειακή θα έχει εγκατεστημένη ισχύ 1,37 GW σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με επιπλέον 550MW να βρίσκονται σε κατασκευή.
Η διοίκηση της Τέρνα Ενεργειακή ανέβασε πρόσφατα τον πενταετή στόχο της Εταιρείας κατά 800 MW στα 2,8 GW.
Παρά το γεγονός ότι είναι ένας φιλόδοξος στόχος, η Wood πιστεύει ότι η Εταιρεία έχει την κατάλληλη εμπειρία για να αναπτύξει το χαρτοφυλάκιό της επιθετικά.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS