Πόσα κερδίζουν εργοδότες - εργαζόμενοι από τη μείωση εισφορών - Τα αναδρομικά συντάξεων και η επιδότηση 100 χιλ. θέσεων εργασίας

Πόσα κερδίζουν εργοδότες - εργαζόμενοι από τη μείωση εισφορών - Τα αναδρομικά συντάξεων και η επιδότηση 100 χιλ. θέσεων εργασίας
Tι είπε ο υπουργός Εργασίας για τις εκκρεμείς συντάξεις

Στην εξειδίκευση των 6 μέτρων για την  απασχόληση και την στήριξη των εισοδημάτων εργαζομένων και συνταξιούχων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της ΔΕΘ, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός εξειδικεύονται ως εξής:

1. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

 Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών  κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός για το 2021 στον ιδιωτικό τομέα, συνυπολογίζοντας και την ήδη εφαρμοσθείσα μείωση κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες από το Β’ εξάμηνο του 2020, μειώνει συνολικά κατά 3,90 ποσοστιαίες μονάδες τις ασφαλιστικές εισφορές.
Δηλαδή, από 40,56% που ήταν  μέχρι τον Ιούλιο του 2019 μειώθηκε αρχικά  στο 39,66% και με την νέα εξαγγελθείσα μείωση των ασφαλιστικών  εισφορών από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ θα φτάσει στο 36,66%.

Με βάση την εξαγγελθείσα μείωση, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών στη μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα για το έτος 2021 διαμορφώνεται σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα: 

 

Ισχύουσα κατάσταση 2019

 

Ασφαλιστικές εισφορές το 2021

Ασφάλιστρα μισθωτών ιδιωτικού τομέα

Εργαζόμενος

Εργοδότης

Σύνολο

 

Εργαζόμενος

Εργοδότης

Σύνολο

Παρακράτηση υπέρ e-ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ

12,47

21,13

33,60

 

12,47

21,13

33,60

Παρακράτηση υπέρ ΟΑΕΔ και λοιπών λογαριασμών

3,28

3,68

6,96

 

1,65

1,41

3,06

Σύνολο ασφαλίστρου για μισθωτούς (συνήθη επαγγέλματα)

15,75

24,81

40,56

 

14,12

22,54

36,66

% επί του συνόλου

38,82%

61,18%

100,00%

 

38,51%

61,49%

100,00%

Το ετήσιο όφελος στο μισθό (προ φόρου) των εργαζομένων παρουσιάζεται στα παραδείγματα

Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ)

Καθαρός μισθός (προ φόρων) πριν την μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισοφορών

Καθαρός μισθός (προ φόρων) μετά την μείωση κατά 3,9 π.μ των ασφαλιστικών εισοφορών

Ετήσιο όφελος εργαζομένου προ φόρου εισοδήματος (ευρώ)

2.000

1.685

1.718

456

1.800

1.517

1.546

411

1.500

1.264

1.288

342

1.200

1.011

1.031

274

1.000

843

859

228

800

674

687

183

650

548

558

148

 

 

 

 

Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ)

Συνολικό μισθολογικό κόστος πριν την μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών

Συνολικό μισθολογικό κόστος μετά την μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών

Ετήσιο όφελος εργοδότη (ευρώ) 

2.000

2.496

2.451

636

1.800

2.247

2.206

572

1.500

1.872

1.838

477

1.200

1.498

1.471

381

1.000

1.248

1.225

318

800

999

980

254

650

811

797

207

 

 2. Ειδικό πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών σε 100.000  θέσεις εργασίας

 Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης εξήγγειλε την δημιουργία ενός νέου δυναμικού προγράμματος 100.000 θέσεων εργασίας, κάτι  που θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της αγοράς εργασίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το νέο πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 345 εκατ. ευρώ και  έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1.      Αφορά όλες τις επιχειρήσεις, χωρίς περιορισμό, και επιδοτεί τις ασφαλιστικές εισφορές του νέου εργαζόμενου για 6 μήνες μετά από δήλωση που θα κάνει η επιχείρηση στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ.
2.     Εάν νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ, τότε επιδοτείται επιπλέον με 200 ευρώ επί  του καθαρού μηνιαίου μισθού.
3.     Μετά το πέρας των 6 μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση  που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν,  αμειβόμενος εξ ολοκλήρου πλέον από αυτή.
4.     Οι εργαζόμενοι που θα τοποθετηθούν στις νέες θέσεις εργασίας δεν μπορούν να ενταχθούν ούτε στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», αλλά και  οι συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.
5.     Η επιχείρηση που θα προβαίνει σε  νέες προσλήψεις, θα πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι :

α) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη  ή να έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές της προς το Δημόσιο και τον  e-ΕΦΚΑ,
β) ότι θα διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για 6 μηνών, διάστημα κατά το οποίο θα επιδοτείται η νέα θέση εργασίας.

6.     Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει 1.10.2020 και θα τρέχει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.
7.     Εάν η επιχείρηση – εργοδότης δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εκπίπτει του προγράμματος και καταβάλει η ίδια τις συνολικές για τους 6 μήνες αναλογούσες στο μηνιαίο μισθό πρόσληψης ασφαλιστικές εισφορές. Εάν πρόκειται για  εργαζόμενο που προέρχεται από τους εγγεγραμμένους μακροχρόνια άνεργους στον ΟΑΕΔ η οικονομική ενίσχυση των 200 ευρώ  θα καταβληθεί από την ίδια την  επιχείρηση.
8.     Η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών θα αφορά και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας.

 
3. Labor Reform και Συνδικαλιστικός νόμος 1264/82

 Αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου.  
Μία μεταρρύθμιση η οποία θα συμβάλει καθοριστικά στην οικοδόμηση  μίας σύγχρονης και ελκυστικής αγοράς εργασίας που θα ανταποκρίνεται στο νέο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, θα αξιοποιεί τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές, θα ευθυγραμμίζεται με τις κατευθυντήριες γραμμές του ILO, θα υλοποιεί ευρωπαϊκές οδηγίες μα πάνω απ’ όλα θα δίνει την δυνατότητα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα σέβεται τον εργαζόμενο και τα δικαιώματά του.
Το νομοσχέδιο προγραμματίζεται να βγει στην διαβούλευση στις αρχές του νέου μήνα έτσι ώστε να  πραγματοποιηθεί   ένας εκτενής, ειλικρινής και ουσιαστικός διάλογος με την κοινωνία.
Στα κεφάλαια του νομοσχεδίου θα περιλαμβάνεται η ΕΡΓΑΝΗ 2, η τηλεργασία κλπ
Επίσης η νομοθετική μας  πρωτοβουλία  θα περιλαμβάνει και την αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου 1264/1982. Πρόκειται για ένα  νόμο που την εποχή που ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε ήταν καινοτόμος, αναγκαίος και λειτουργικός και έθεσε τα θεμέλια της ευρυθμίας στο συνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο  είναι, όπως έχουμε ξαναπεί, πυλώνας της Δημοκρατίας μας.
Θα δοθεί ο επαρκής χρόνος για διαβούλευση και κοινοβουλευτική συζήτηση με όλα τα κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους για να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση στη νομοθετική παρέμβαση.

 4. Αναδρομικά συνταξιούχων

1.Τον Δεκέμβριο θα καταβληθούν τα αναδρομικά εκατοντάδων χιλιάδων κύριων συντάξεων με κύρια και επικουρική σύνταξη πάνω από 1.300 ευρώ με βάση τις αποφάσεις του ΣΤΕ από την αύξηση των ποσών αναπλήρωσης.
2.Ταυτόχρονα από τον Δεκέμβριο καθιερώνεται η νέα αυξημένη κύρια σύνταξη για όσους έχουν 30 και πάνω χρόνια εργασιακού βίου.
3.Τον Οκτώβριο θα δοθούν σε περίπου 1.000.000 συνταξιούχους τα αναδρομικά ποσά ύψους 1,4 δις ευρώ που αφορούν κύριες συντάξεις για το ενδεκάμηνο 2015-2016. Συγκεκριμένα θα αφορά τις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα ύψους 892 εκατ. ευρώ  και του δημοσίου ύψους 496 εκατ. ευρώ.
Η τροπολογία για την καταβολή των αναδρομικών ποσών των κύριων συντάξεων  στους συνταξιούχους του δημοσίου τομέα για το ενδεκάμηνο 2015-2016 θα κατατεθεί στη Βουλή εντός του μηνός.

 5. Παράταση επιδομάτων ανεργίας

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας ανοίγει ο δρόμος για να καταβληθούν τα επιδόματα ανεργίας 2 μηνών σε όσους δικαιούχους το επίδομα ανεργίας έληξε τους μήνες  Ιούνιο, Ιούλιο και τον Αύγουστο.
Η πληρωμή θα γίνει από τον ΟΑΕΔ, δεν χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία αλλά ούτε πρόσθετη αίτηση, αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

 6. Καταβολή δώρου Πάσχα στις επιχειρήσεις

 Ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίοι και απαραίτητοι ενδελεχείς έλεγχοι και  από σήμερα το απόγευμα αρχίζει σταδιακά να καταβάλλεται σε επιχειρήσεις το δώρο του Πάσχα. Συγκεκριμένα, το ποσό που θα καταβάλλει ο κρατικός προϋπολογισμός  είναι 97.999.744,95 εκατ. ευρώ και αφορά σε 182.179 επιχειρήσεις.

Αναφορά στις εκκρεμείς συντάξεις και το θράσος του ΣΥΡΙΖΑ

 Και κάτι ακόμα, σχετικά με το όψιμο και υποκριτικό ενδιαφέρον του ΣΥΡΙΖΑ και της κ. Αχτσιόχλου για τις εκκρεμείς συντάξεις.

Υπενθυμίζω:

 1.     Είναι η Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ που συνειδητά και επανειλημμένα απέκρυπτε τα στοιχεία των συντάξεων του ΕΦΚΑ, που δεν παρουσιαζόταν στην Βουλή και δεν απαντούσε στις ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ όπως όφειλε.
2.     Είναι η Υπουργός που εξαπατούσε τον ελληνικό λαό με δημόσιες παρουσίες στην τηλεόραση και ραδιόφωνο, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΕΦΚΑ.
3.     Είναι η Υπουργός που απέκρυπτε επί 1 και πλέον χρόνο τα στοιχεία του Π.Σ ΗΛΙΟΣ, δηλαδή του συστήματος που παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα στοιχεία και όλες τις πτυχές του ασφαλιστικού συστήματος κάθε μήνα.
4.     Σήμερα ο e-ΕΦΚΑ μετά την ασφαλιστική μας μεταρρύθμιση μπήκε σε μία νέα εποχή. Επικρατεί απόλυτη διαφάνεια, τα στοιχεία είναι στην διάθεση της Βουλής και των πολιτών. Επέρχεται σταδιακά νοικοκύρεμα και τάξη στο χάος που παραλάβαμε.
5.     Τα στοιχεία δίνονται συνεχώς στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής με εξαίρεση το τελευταίο τρίμηνο καθώς, όπως εξηγεί ο Διοικητής του e- EΦΚΑ στην σχετική επιστολή του, υπάρχουν τεχνικές αδυναμίες και αντικειμενικοί λόγοι. 
Συγκεκριμένα:
1.Λόγω του κορωνοιού υπήρξε περιορισμός της λειτουργίας των καταστημάτων του  e- ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα τεράστιος αριθμός ασφαλισμένων να αποστέλει ταχυδρομικά τα αιτήματα συνταξιοδότησης.
2.Πολλοί συνταξιούχοι απέστειλαν και ταχυδρομικά αλλά έκαναν και ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο σύστημα ΑΤΛΑΣ με συνέχεια να έχουμε διπλοκαταχωρήσεις.
3. Οι υπηρεσίες του e- ΕΦΚΑ εντόπισαν δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις στα τέλη του 2018 και αρχές του 2019 που είχαν μπει στο ηλεκτρονικό αρχείο με την ένδειξη «χωρίς απόφαση» ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΑ δεν προσμετρούνταν στις εκκρεμείς συντάξεις για να θολώσουν την πραγματική εικόνα των ληξιπροθέσμων.
4. Τέλος οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ εντόπισε στα τέλη του 2019 17.000 ακαταχώρητες αιτήσεις συνταξιοδότησης μέσα σε κρυμμένους σάκους και τώρα ο e- ΕΦΚΑ τις καταχωρεί με βάση την πραγματική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Όπως επίσης και 45.000 περιπτώσεις εξόδων κηδείας που από 1.1.2015 δεν είχαν πληρωθεί και τις εξοφλούμε όλες μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Υπολείπονται μόνο 8.000.

Όπως μετέδιδε νωρίτερα το bankingnews.gr

Κρυφό χρέος 1,5 δισ. ευρώ από 310.000 εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης στην Ελλάδα

«Κρυφό χρέος» ύψους 1,5 δις ευρώ στον προϋπολογισμό δημιουργούν οι 310.000 εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κύριας, επικουρικής και εφάπαξ συντάξεων.
Το ΒΝ είχε γράψει στις 23 Ιουνίου 2020 το λειτουργικό χάος που επικρατούσε στον e-ΕΦΚΑ και είχε ως αποτέλεσμα τότε να βρίσκονται σε εκκρεμότητα 167.000 αιτήσεις μόνο για κύρια συνταξιοδότηση ΔΕΣ ΕΔΩ.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ΒΝ, οι 175.000 αιτήσεις αφορούν κύριες συντάξεις, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν επικουρικές και εφάπαξ βοηθήματα.
Η «μπάλα» χάθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, μετά το ξέσπασμα του κορονοϊού και ενώ οι συγχωνεύσεις ταμείων είχαν δημιουργήσει ήδη λειτουργικό χάος.
Είναι χαρακτηριστική η επιστολή του διοικητή του e-ΕΦΚΑ, προς το Γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής, από την έκθεση του οποίου έλειπε η σχετική πρόβλεψη ότι «εντοπίστηκαν δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις που στα τέλη του 2018 και στις αρχές του 2019 έκλεισαν στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης συντάξεων,  αφετέρου περί τις 17.000 εντοπίστηκαν στα τέλη του 2019 να παραμένουν ακαταχώρητες σε σάκους».
Πάντως,  η εξαγγελία του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση ο οποίος έχει δηλώσει ότι στο τέλος Οκτωβρίου, θα «ανοίξει» το ηλεκτρονικό σύστημα «Άτλας», ώστε να εκδίδονται γρήγορα και με «το πάτημα ενός κουμπιού» οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που αφορούν συντάξεις χηρείας από τον  ΟΓΑ που υποβλήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, είναι εφικτή. Αλλά είναι μόνο αυτή και όχι στα άλλα ταμεία. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει μηχανογράφηση πριν το 1988, ενώ σε κάποια άλλα ασφαλιστικά ταμεία-ενιαίοι λογαριασμοί πλέον στον ΕΦΚΑ- δεν έχουν καν μηχανογράφηση ούτε ως το 2005.
Πρόσθετο πρόβλημα στο «κρυφό έλλειμμα» δημιουργεί η απροθυμία των υποψήφιων συνταξιούχων να μπουν σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς αυτό μέχρι σήμερα δημιουργεί άλλα μεγαλύτερα προβλήματα. Έτσι, μόλις το 35% έχει μπει με αποτέλεσμα να λαμβάνει το 50-70% της κύριας σύνταξης και από τον Οκτώβρη το 80%.
Το θέμα του «κρυφού» χρέους στον προϋπολογισμό ανέδειξε ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγ λέγοντας πως είναι «άγνωστο το ποσό», αλλά και το γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, στο οποίο ο διοικητής του ΕΦΚΑ Χρήστος Χάλαρης απάντησε χθες ρίχνοντας το φταίξιμο στον Κορονοϊό και στην υπολειτουργία των καταστημάτων, με αποτέλεσμα ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων να έχει αποστείλει τα αιτήματα συνταξιοδότησης ταχυδρομικά αντί να τα υποβάλλει ο ίδιος στα υποκαταστήματα του φορέα και να γίνει ταυτόχρονα η καταχώρηση της αίτησης του στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
Με βάση τον σχεδιασμό, μέσα στο δίμηνο Σεπτέμβριος - Οκτώβριος ο e-ΕΦΚΑ προγραμματίζει την σταδιακή ένταξη στο σύστημα ΑΤΛΑΣ όλων των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, για τις δύο προαναφερόμενες κατηγορίες.
Το πρόβλημα έχει απασχολήσει σε υψηλόβαθμο επίπεδο τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του οικονομικού επιτελείου και των θεσμών, στο πλαίσιο της μετα-προγραμματικής εποπτείας, με τη χώρα μας να έχει δεσμευθεί ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές θα μηδενισθούν με ορίζοντα (ανάλογα με την κατηγορία) έως και το 2021. Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία του συστήματος Ήλιος, οι νέοι συνταξιούχοι με οριστική απόφαση σύνταξης, ανήλθαν στο τέλος Αυγούστου σε 18.155. Συνολικά, 2.487.657 συνταξιούχοι, λαμβάνουν κατά μέσο όρο, σύνταξης της τάξης των 726,30 ευρώ με τη μέση επικουρική να εκτιμάται σε 194,24 ευρώ.
Τα στοιχεία βέβαια δείχνουν επίσης, ότι η συντριπτική πλειονότητα των συντάξεων είναι κάτω από τα 1.000 ευρώ. Σε ότι αφορά στις κύριες συντάξεις μόλις περίπου το 34% ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.
 

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gt

bankingnews.gr

BREAKING NEWS