ΓΕ Δημητρίου: Στις 8/10 η Γενική Συνέλευση για τη συμφωνία εξυγίανσης

ΓΕ Δημητρίου: Στις 8/10 η Γενική Συνέλευση για τη συμφωνία εξυγίανσης
ΓΕ Δημητρίου: Στις 8/10 η Γενική Συνέλευση για τη συμφωνία εξυγίανσης
Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η ΓΕ Δημητρίου στις 8 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30, στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής και στα επί της οδού Κηφισού, αριθμ. 6 γραφεία της Εταιρείας.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1) Έγκριση του περιεχομένου της συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 99 επόμενα του Ν. 3588/2007, όπως τροποποιηθείς ισχύει.
2) Προσαρμογή του Καταστατικού της εταιρείας, στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, κατά το άρθρο 183 παρ. 1 του ανωτέρω Νόμου, και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας.

 www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS