Μια ματιά στα αποτελέσματα εξαμήνου της Ικτίνος – Μείωση 95% στα κέρδη, εκτίμηση για μείωση 20% στο τζίρο το 2020

Μια ματιά στα αποτελέσματα εξαμήνου της Ικτίνος – Μείωση 95% στα κέρδη, εκτίμηση για μείωση 20% στο τζίρο το 2020
Η Εταιρεία έλαβε συνολικά δάνεια ύψους 5,5 εκ ευρώ με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
Σημαντκή πτώση λόγω της πανδημίας κατέγραψαν τα μεγέθη του ομίλου Ικτίνος στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.
Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 31,32% και στα 15,9 εκατ. ευρώ από 23,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA μειώθηκαν 40,6% διαμορφούμενα στα 3,59 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη μετά από φόρους κατέγραψαν μείωση 95,04% και διαμορφώθηκαν στις 100 χιλ. ευρώ από 2 εκατ. ευρώ.
Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 42 εκατ. ευρώ.
Η Εταιρεία προέβη σε συμφωνία με την εταιρεία ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΒΕ, για εργολαβική εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης περίπου 46 στρεμμάτων στην Θάσο, με δικαίωμα εξαγοράς έως το τέλος του έτους.
Το λατομείο αυτό παράγει το χιονόλευκο κρυσταλλικό μάρμαρο Θάσου, που είναι περιζήτητο στις αγορές του εξωτερικού.
Κατόπιν γεωτρήσεων που ενήργησε η Εταιρεία, υπάρχουν ενδείξεις για ύπαρξη αξιόλογων κοιτασμάτων, τα οποία θα επιβεβαιωθούν με τις εξορύξεις.
Η Εταιρεία έλαβε συνολικά δάνεια ύψους 5,5 εκ ευρώ με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, 3,5 εκ μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ με ημερομηνία σύμβασης 31/7/2020, πενταετούς διάρκειας με 12 μήνες περίοδο χάριτος και 2 εκ. μέσω της ALPHA BANK με ημερομηνία σύμβασης 2/9/2020, πενταετούς διάρκειας με 24 μήνες περίοδο χάριτος.
Το ξέσπασμα του νέου κορωνοϊού (COVID-19), έχει επηρεάσει την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο και για ένα ιδιαίτερα εξαγωγικό προϊόν, όπως το ελληνικό μάρμαρο, οι επιπτώσεις από την παγκόσμια κρίση αποτελούν πηγή κινδύνου και αναμένεται να επηρεάσουν τον τζίρο του 2020, όπως διαφαίνεται και από τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2020.
Η ανάκαμψη της αγοράς θα είναι σταδιακή, ενώ οι πρώτοι μήνες λειτουργίας μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, παρουσιάζουν μειωμένες πωλήσεις σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες προηγούμενων ετών.
Στο δεύτερο εξάμηνο, προβλέπεται ότι θα υπάρξει βελτίωση των μεγεθών, ούτως ώστε η μείωση του κύκλου εργασιών του πρώτου εξαμήνου να περιοριστεί στο 20% ετησίως, με αντίστοιχη βελτίωση των κερδών.
Σημειώνεται πως η αποτίμηση της εισηγμένης είναι στα 64 εκατ. ευρώ με τα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται στα 44 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS