Οι εξελίξεις στον Ελλάκτωρα επιταχύνουν τη χρηματοδότηση του Άκτωρα από τις τράπεζες

Οι εξελίξεις στον Ελλάκτωρα επιταχύνουν τη χρηματοδότηση του Άκτωρα από τις τράπεζες
Ο Άκτωρας, ο κατασκευαστικός βραχίονας του Ελλάκτωρα βρίσκεται σε διαδικασία για να χρηματοδοτηθεί από τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς και Alpha Bank
Οι εξελίξεις στον Ελλάκτωρα με την εμπλοκή του ολλανδικού ομίλου Reggenborgh Invest που θα αγοράσει το ποσοστό του Λ. Μπόμπολα 12,5% θα φτάσει έως και 20,5%, μεταβάλλει τις σχέσεις του ομίλου με τις τράπεζες.
Να σημειωθεί ότι ο Άκτωρας, ο κατασκευαστικός βραχίονας του Ελλάκτωρα βρίσκεται σε διαδικασία για να χρηματοδοτηθεί από τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς και Alpha Bank.
Μάλιστα για το σκοπό αυτό η Alvarez & Marsal πραγματοποιεί πολύπλευρο έλεγχο στον Άκτωρα.
Οι νέες μετοχικές εξελίξεις θα επιτρέψουν στο τραπεζικό σύστημα να χρηματοδοτήσει και να παρέχει διάφορες τραπεζικές διευκολύνσεις στον Άκτωρα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS