Προς έκδοση ομολόγου 200 εκατ ευρώ από τον ΟΠΑΠ με επιτόκιο 2,3% - Σε καλή πορεία ο όμιλος

Προς έκδοση ομολόγου 200 εκατ ευρώ από τον ΟΠΑΠ με επιτόκιο 2,3% - Σε καλή πορεία ο όμιλος
Να σημειωθεί ότι η διοίκηση εμφανίζεται θετική για τις προοπτικές του ομίλου ΟΠΑΠ
Την έκδοση ομολόγου ύψους 200 εκατ ευρώ σχεδιάζει σύντομα ο ΟΠΑΠ με στόχο επιτόκιο 2,3% ή και χαμηλότερα προς την ζώνη του 2,2%.
Ο ΟΠΑΠ διαθέτοντας ισχυρό ταμείο, υψηλή ρευστότητα και ικανότητα προσαρμογής στην πανδημία, όπως έδειξε και με τα αποτελέσματα α΄6μήνου 2020... μπορεί να απορροφήσει γρήγορα τους κραδασμούς.
Η έκδοση ομολόγου σχετίζεται με ενίσχυση της ρευστότητας και νέα αναπτυξιακά σχέδια.
Να σημειωθεί ότι η διοίκηση εμφανίζεται θετική για τις προοπτικές του ομίλου ΟΠΑΠ.
Την πεποίθηση του ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2020 αναδεικνύουν ότι ο ΟΠΑΠ είναι κατάλληλα τοποθετημένος για να αντιμετωπίσει όποιες προκλήσεις προκύψουν λόγω της πανδημίας COVID-19, εξέφρασε ο Acting CEO του ΟΠΑΠ, Jan Karas, μιλώντας πρόσφατα στους αναλυτές, κατά την τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.
Σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη α΄ εξαμήνου 2020 του ΟΠΑΠ διαμορφώθηκαν στα 20,4 εκατ. ευρώ, παρότι το σύνολο του εμπορικού δικτύου της εταιρείας επανήλθε πλήρως σε λειτουργία τον Ιούνιο 2020, μετά το lockdown που επιβλήθηκε στα μέσα Μαρτίου.
Για την ίδια περίοδο, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ανήλθαν στα 507,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 34,8% ετησίως, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν στα 102,5 εκατ. ευρώ (-49,1%), αντανακλώντας τις επιπτώσεις της πανδημίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS