Κίνδυνος να λήξει πρόωρα το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων λόγω πανδημίας (PEPP) της ΕΚΤ - Τι θα σημάνει αυτό για την Ελλάδα

Κίνδυνος να λήξει πρόωρα το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων λόγω πανδημίας (PEPP) της ΕΚΤ - Τι θα σημάνει αυτό για την Ελλάδα
Η ΕΚΤ βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης του PEPP
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεκίνησε μια εκτεταμένη ανασκόπηση του κύριου εργαλείου καταπολέμησης της πανδημίας, το οποίο ορισμένοι από τους κορυφαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αμφιλεγόμενες αλλαγές στα άλλα προγράμματα αγοράς περιουσιακών στοιχείων.
Η επανεξέταση θα αξιολογήσει τον αντίκτυπο του εμβληματικού συστήματος αγοράς ομολόγων που ξεκίνησε η ΕΚΤ ως απάντηση στην κρίση του κορωνοϊού τον Μάρτιο και επεκτάθηκε στα 1,35 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times.
Οι πηγές των FT επισήμαναν ότι θα πρέπει να εξεταστεί πόσο καιρό θα πρέπει να συνεχιστεί το Πρόγραμμα Αγοράς Έκτακτης Ανάγκης για Πανδημία και εάν κάποια από την επιπλέον ευελιξία του πρέπει να μεταφερθεί στα πιο μακροχρόνια προγράμματα αγοράς περιουσιακών στοιχείων της ΕΚΤ.
«Η ύπαρξη αυτής της επιπλέον ευελιξίας ήταν πολύ χρήσιμη», δήλωσε ένα μέλος του συμβουλίου.
«Πρέπει να δούμε όλα τα μέρη της εργαλειοθήκης πολύ προσεκτικά».
Η ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει την επανεξέταση, η οποία αναμένεται να συζητηθεί στο συμβούλιο τον επόμενο μήνα.
Και η συζήτηση αυτή εντείνεται στο Συμβούλιο σχετικά με το εάν θα πρέπει να αρχίσει να καταρτίζει σχέδια για τον τερματισμό του PEPP ή να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασής του.
Μέχρι την εισαγωγή του νέου προγράμματος, οι αγορές κρατικών ομολόγων της ΕΚΤ δεσμεύονταν από αυτοεπιβαλλόμενους κανόνες, με σκοπό να αποφευχθεί ότι χρησιμοποιεί νομισματική πολιτική για να χρηματοδοτεί άμεσα κυβερνήσεις, κάτι που είναι παράνομο σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.
Αυτό άλλαξε με το PEPP, το οποίο διέκοψε τον περιορισμό της αγοράς μόνο έως το ένα τρίτο του χρέους μιας χώρας και εισήγαγε μια πιο ευέλικτη ερμηνεία του κανόνα που απαιτεί να αγοράσει κρατικά ομόλογα ανάλογα με το μέγεθος της οικονομίας κάθε χώρας.
Άρχισε επίσης να αγοράζει ομόλογα ελληνικού δημοσίου, παραβιάζοντας την παράδοση της ΕΚΤ να μην αγοράζει χρέη με βαθμολογία χαμηλότερη από το επενδυτικό επίπεδο.
Οποιαδήποτε κίνηση για την αύξηση της ευελιξίας του συνολικού προγράμματος αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ είναι πιθανό να αποδειχθεί αμφιλεγόμενη, ιδίως μεταξύ των επικριτών της στη Γερμανία που ετοιμάζονται να ξεκινήσουν μια άλλη νομική προσφυγή στο συνταγματικό δικαστήριο της χώρας.
Όταν το δικαστήριο αποφάσισε τον Μάιο ότι η ΕΚΤ έπρεπε να κάνει περισσότερα για να εξηγήσει γιατί η αγορά κρατικών ομολόγων της δεν παραβίασε το δίκαιο της ΕΕ, επεσήμανε τους αυτοεπιβαλλόμενους κανόνες ως βασικό λόγο για τον οποίο οι αγορές εξακολουθούν να φαίνονται νόμιμες.
Ένα δεύτερο μέλος του συμβουλίου είπε ότι η αξιολόγηση θα εξετάσει εάν η ΕΚΤ θα πρέπει να απομακρυνθεί από τη χρήση του PEPP και να επικεντρωθεί στην αύξηση της κλίμακας των άλλων προγραμμάτων αγοράς περιουσιακών στοιχείων της, δίνοντάς τους ενδεχομένως την ίδια επιπλέον ευελιξία.
«Μπορεί να είναι ευκολότερο για ορισμένες εθνικές κεντρικές τράπεζες να αποδεχτούν ότι επεκτείνουμε το παραδοσιακό πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων παρά το PEPP», δήλωσε το δεύτερο μέλος του συμβουλίου.
Ορισμένα μέλη του συμβουλίου της ΕΚΤ ανησυχούν ότι το PEPP κινδυνεύει να γίνει ένα πιο διαρκές μέρος του πλαισίου πολιτικής της κεντρικής τράπεζας, ειδικά μετά την παράτασή του από το τέλος του τρέχοντος έτους έως τον Ιούνιο του 2021.
Ο Jens Weidmann, πρόεδρος της γερμανικής Bundesbank και ένα από τα παλαιότερα μέλη του συμβουλίου της ΕΚΤ είπε αυτό το μήνα ότι «τα επείγοντα μέτρα νομισματικής πολιτικής πρέπει να μειωθούν όταν τελειώσει η κρίση».
Πρόσθεσε επίσης ότι «όταν θα αποφασίζω για το PEPP, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μένα να έχει χρονικό όριο και να συνδέεται ρητά με την κρίση».
Από την περασμένη εβδομάδα, η ΕΚΤ είχε αγοράσει περιουσιακά στοιχεία 527 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του PEPP, επιπλέον των περιουσιακών στοιχείων άνω των 2,8 δισ. ευρώ που κατέχει στο πλαίσιο των άλλων προγραμμάτων αγοράς περιουσιακών στοιχείων.
Ορισμένοι οικονομολόγοι αναμένουν ότι θα αυξήσει τα σχέδια αγοράς ομολόγων κατά επιπλέον 500 δισ. ευρώ ήδη από το Δεκέμβριο σε μια προσπάθεια να αυξήσει τον πληθωρισμό στον στόχο της που είναι μόλις κάτω από το 2%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS