Ο Γκίκας Χαρδούβελης στην Επιτροπή Ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας

Ο Γκίκας Χαρδούβελης στην Επιτροπή Ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας
Εθνική: Νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου
Τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης.
Η σύνθεση της Επιτροπής είναι η ακόλουθη:
-κ. Γκίκας Χαρδούβελης, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος
-κ. Claude Piret, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος
- κ. Αβραάμ Γούναρης, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος
-κ. Περικλής Δρούγκας, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου έχει ορισθεί σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2020 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS