Η Eurobank Equities αναλαμβάνει ειδικός διαπραγματευτής για Aegean, Ελλάκτωρ και MIG

Η Eurobank Equities αναλαμβάνει ειδικός διαπραγματευτής για Aegean, Ελλάκτωρ και MIG
Eurobank Equities: Ειδικός διαπραγματευτής για Aegean, Ελλάκτωρ και MIG
Eurobank Equities: Ειδικός διαπραγματευτής για Aegean, Ελλάκτωρ και MIG

Η εταιρεία Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με απόφαση, της από 21/09/2020 συνεδρίασής, της Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητάς της ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εταιρειών «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε», «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» και «Marfin Investment Group Α.Ε. Συμμετοχών» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω κινητών αξιών την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020.
Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών των ανωτέρω εταιρειών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS