Ξαφνικό φρένο... στα μορατόρια από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών - Μετά τις 30/9 θα αποφασίζουν οι τράπεζες

Ξαφνικό φρένο... στα μορατόρια από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών - Μετά τις 30/9 θα αποφασίζουν οι τράπεζες
Στις τράπεζες η ευθύνη των περαιτέρω ρυθμίσεων στα δάνεια που βρίσκονται σε moratorium
Στις τράπεζες γυρίζει το «μπαλάκι» σε ότι αφορά τα δάνεια που τίθενται σε μορατόρια.
Δηλαδή είναι τα πιστωτικά ιδρύματα  αυτά που με τις  νέες οδηγίες της ΕΒΑ αποφασίζουν σε ποιον πελάτη τους θα συνεχίσουν να θέτουν σε "αργία πληρωμών" το δάνειό του μετά τις 30 Σεπτεμβρίου.
Το δόγμα των κατά περίπτωση αποφάσεων φαίνεται πως κάπως πρόωρα τίθεται στο τραπέζι των παραγγελιών  που  μεταβιβάζουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί προς τους εποπτευόμενούς τους .
Μόλις στις 11 Σεπτεμβρίου ο Valdis Dombrovskis αντιπρόεδρος της Commission σημείωνε σε ομιλία του στο Eurofi πως επιθυμία αποτελεί  τα NPEs λόγω covid να μη  συσσωρευτούν ξανά στους ισολογισμούς των τραπεζών.
Η ιστορία δείχνει ότι είναι καλύτερο να αντιμετωπίζονται νωρίς και αποφασιστικά.
Έτσι λοιπόν σε  συνεργασία  με τις κυβερνήσεις της ΕΕ, τις τράπεζες και τους επενδυτές θα αναπτυχθεί  μια ολοκληρωμένη στρατηγική το συντομότερο δυνατό  ώστε να αποτραπεί η συσσώρευση και η ανακύκλωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Στο πλαίσιο αυτό προανήγγειλε διαδικασία  κατά την οποία αυτόν τον μήνα  θα συνέλθει  μια στρογγυλή τράπεζα συζήτησης που θα εξετάσει την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος.
Σε αυτήν θα μετέχουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και τα κράτη μέλη  ξεκινώντας τη χαρτογράφηση των βασικών στοιχείων του προβλήματος.
Πριν όμως ανοίξει η σχετική συζήτηση και ενώ το εργαλείο των μορατορίων χρησιμοποιείται από τις ευρωπαϊκές τράπεζες προκειμένου να αποτρέψουν μια τέτοια κακή εξέλιξη η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών αλλάζει άρδην τα δεδομένα.
Η ΕΒΑ καταργεί σταδιακά τις κατευθυντήριες γραμμές για τα νομοθετικά και μη νομοθετικά μορατόρια αποπληρωμής δανείων είναι ο τίτλος ανακοίνωσης της αρχής.
Οι τράπεζες δεν θα εξετάζουν συνολικά τους πληγέντες - ιδιώτες και επιχειρήσεις από την πανδημία- αλλά την κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά για όσους αιτούνται συνέχιση των μορατορίων στα δάνειά τους. 
'Οσους έλαβαν ή θα λάβουν επέκταση για τα μορατόρια των δανείων τους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου ή σε όσους τα μορατόρια εφαρμόζονται για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό, έχει καλώς.
Για τα υπόλοιπα δάνεια για τα οποία θα υπάρξει αίτηση επέκτασης των μορατορίων αυτά θα εξετάζονται ένα προς ένα .
Η απόφαση αλλά και η ευθύνη θα ανήκει στις τράπεζες και δεν υπάρχουν διευκρινήσεις για το πως θα γίνει η διαχείριση δανείων τα οποία θα περάσουν από την κατάσταση των ενήμερων στην κατάσταση των NPEs όταν τα μορατόρια σταματήσουν.

Τι θα εξετάζουν οι τράπεζες ανά δάνειο:
- To πρόβλημα της επιχείρησης οφείλεται στην πανδημία;
- Εχει η επιχείρηση προοπτική ανάκαμψης;
- Eάν δεν ανασταλούν οι πληρωμές των δόσεων του δανείου το δάνειο αυτό θα μετατραπεί σε NPE κάτι που θα αναγκάσει τις τράπεζες να λάβουν σχετικές προβλέψεις;

H Eυρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών αναφέρει στην ανακοίνωσή της:
H  ΕΒΑ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για την πανδημία και εξετάζοντας την πρόοδο που έχει γίνει μέχρι σήμερα, σταδιακά θα αποσύρει τις κατευθυντήριες γραμμές για τα μορατόρια πληρωμών νομοθετικά και μη νομοθετικά σύμφωνα με την προθεσμία που υπήρχε για τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές που είχαν δημοσιοποιηθεί στις αρχικές φάσεις της πανδημίας παρείχαν την αναγκαία ευελιξία καθώς και την απαραίτητη βεβαιότητα για το ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς ένας μεγάλος αριθμός δράσεων ελήφθη από τις τράπεζες για να στηρίξουν τους πελάτες τους όταν τέθηκαν σε εφαρμογή τα σπάνια μέτρα του lockdown.
Η συνεχιζόμενη ικανότητα των τραπεζών να παρέχουν δανεισμό έχει πολύ μεγάλη σημασία και η ΕΒΑ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση για όσο θα χρειάζεται.
Τα μορατόρια πληρωμών αποδείχθηκαν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμών προκλήσεων σε ότι αφορά τη ρευστότητα, προκλήσεων  που δημιούργησε η πανδημία covid 19.
Σύμφωνα με την ειδοποίηση για τα μορατόρια γενικών πληρωμών που έχει λάβει η ΕΒΑ,  η μεγάλη πλειονότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών συμμετείχε σε αυτά τα σχήματα.
Ωστόσο ανάλογα με τη διάρκεια των παρατάσεων στις πληρωμές οι οποίες παρατάσεις στην Ευρώπη είχαν μέση διάρκεια από 6-12 μήνες,  τα μορατόρια πληρωμών θα συνεχίσουν να παράγουν αποτελέσματα για κάποιο χρονικό διάστημα.
Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ βοήθησαν τις τράπεζες να διαχειριστούν αποτελεσματικά το μεγάλο αριθμό αιτημάτων από πελάτες που ήθελαν να συμμετάσχουν σε τέτοια σχήματα .
Παρ' όλα αυτά η αρχή αποφασίζει πως σε αυτή τη φάση δεν πρέπει να επεκταθεί αυτό το μέτρο που είχε χαρακτήρα εξαιρετικό. Οποιαδήποτε αναδιάρθρωση δανείου θα πρέπει να ακολουθήσει την κατά περίπτωση προσέγγιση αναφέρει η ΕΒΑ στην ανακοίνωσή της.
Οι προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ θα ισχύσουν μόνον για όσα δάνεια εισήλθαν στα μορατόρια μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και για όσο καιρό αυτά εισήλθαν (για πολλά δάνεια τα μορατόρια ισχύουν και για το 2021).
Οι τράπεζες λέει η ανακοίνωση θα συνεχίσουν και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου να στηρίζουν πελάτες τους με παρατεταμένα μορατόρια πληρωμών αλλά αυτά τα δάνεια θα κατηγοριοποιούνται με την κατά περίπτωση εξέταση και με το σύνηθες πλαίσιο το οποίο ισχύει.
Το βασικό ερώτημα που θέτουν πλέον οι τράπεζες είναι αν αποφασίζουν μορατόρια μετά τις 30.09.20 για κάποια δάνεια αυτά θα συνοδεύονται από extra προβλέψεις;
Σχετική εγκύκλιο που απέστειλε στις τράπεζες εξέδωσε χθες για το θέμα αυτό και η Ελληνική Ενωση Τραπεζών
Αναφερόμενη στην ΕΒΑ, η Ενωση σημειώνει:
"H εποπτική μεταχείριση των στάσεων πληρωμών (payment moratoria) που χορηγήθηκαν κατ΄εφαρμογή των ως άνω κατευθυντηρίων γραμμών (σ.σ. της ΕΒΑ) ως απόκριση προς την πανδημία Covid-19 θα συνεχίσει να ισχύει για όλες τις σχετικές διευκολύνσεις που χορηγήθηκαν πριν τις 30/9/20.
Με την πάροδο της εν λόγω προθεσμίας, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να εξετάζουν κατά περίπτωση τυχόν αιτήματα πιστούχων για αναδιάρθρωση των δανειακών τους υποχρεώσεων, εφαρμόζοντας τις συνήθεις ρυθμίσεις προληπτικής εποπτείας για τη διαχείριση και κατηγοριοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων".
Ας σημειωθεί πως τα δάνεια που βρίσκονται σε μορατόρια στη χώρα μας κινούνται περί τα 18-20 δισ. ευρώ και αφορούν από το 15% ως το 21% του χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων των τραπεζών.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS