Στα όρια της γραφικότητας η πρόταση της ΤτΕ για την bad bank που αγνοούν οι τράπεζες – Θα επιφέρει ζημία περί τα 8 δισ

Στα όρια της γραφικότητας η πρόταση της ΤτΕ για την bad bank που αγνοούν οι τράπεζες – Θα επιφέρει ζημία περί τα 8 δισ
Η πρόταση της ΤτΕ για την bad bank θα ζημιώσει τις ελληνικές τράπεζες με 8 δισεκ. ευρώ
Στα όρια της γραφικότητας κινείται η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος που αφορά την σύσταση εταιρίας ενεργητικού bad bank την οποία συνέταξαν σε συνεργασία με Rothschild, BCG, Deloitte
Με βάση την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος στην Εταιρεία Διαχείρισης Ενεργητικού (AMC) δηλαδή την bad bank… θα μεταφερθούν σε εθελοντική βάση, αρχικά στην λογιστική τους αξία, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που θα περισσέψουν μετά την εφαρμογή του σχεδίου Ηρακλής στις τράπεζες, και αυτά που θα δημιουργηθούν από την πανδημία (περίπου 8-10 δισεκ. ευρώ).
Το σύνολο των δύο αυτών κατηγοριών NPEs εκτιμάται σε 40-45 δισεκ. ευρώ περίπου.
Το σχέδιο προβλέπει σταδιακή απορρόφηση των ζημιών των τραπεζών σε ικανό βάθος χρόνου, ενώ η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα ενεργοποιείται όταν παρουσιάζονται ζημιές.
Το σχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στην κυβέρνηση και στους αρμόδιους ευρωπαϊκούς θεσμούς προς το τέλος Σεπτεμβρίου 2020.
Τι μας λέει η Τράπεζα της Ελλάδος;
Οι ελληνικές τράπεζες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν 40-45 δισεκ. NPEs μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα έχοντας 25 δισεκ. κεφάλαια και 15,5 δισεκ. αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση DTC.
-Τα προβληματικά δάνεια θα μεταφερθούν αρχικά στην λογιστική αξία.
Τι σημαίνει αυτό ότι θα μεταφέρουν προβληματικά δάνεια 40-45 δισεκ. σε τιμές όπως έχουν περάσει στα λογιστικά τους βιβλία
Την ίδια στιγμή που οι τράπεζες τιτλοποιούν ή πωλούν προβληματικά δάνεια σε εμπορικές τιμές, θα έρθει μια bad bank εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και θα φορτωθεί το πρόβλημα.
Αναφέρουμε εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος λόγω της εμπλοκής του DTC στην διαδικασία που είναι υποχρέωση των τραπεζών στο κράτος.
-Το σχέδιο της ΤτΕ προβλέπει σταδιακή απορρόφηση ζημιών από τις τράπεζες.
Δηλαδή μεταφέρουν τα NPEs στις λογιστικές αξίες και εν συνεχεία διενεργούν προβλέψεις σταδιακά σε βάθος ετών.
-Ταυτόχρονα όταν υπάρχουν ζημίες θα ενεργοποιείται το DTC η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Τι μας λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, ότι προσωρινά μεταφέρεται το πρόβλημα σε μια εταιρία διαχείρισης ενεργητικού αλλά οι τράπεζες έχουν την υποχρέωση να καλύψουν τις ζημίες με προβλέψεις.
Η όλη διαδικασία εκτιμάται ότι θα στοιχήσει στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα περίπου 8 δισεκ. ευρώ.
-Οι τράπεζες αγνοούν την πρόταση της ΤτΕ, ενώ στο σχέδιο Ηρακλής οι τράπεζες συμμετείχαν ενεργά στον καθορισμό του πλαισίου, η ΤτΕ δεν είχε επικοινωνήσει, ούτε μια φορά με τις διοικήσεις των τραπεζών για να τους ρωτήσει την άποψη τους για την σχεδιαζόμενη πρόταση.

Οι τραπεζίτες επισήμως δηλώνουν ότι η bad bank αποτελεί μια πρόταση αλλά στην πράξη την απορρίπτουν για τους εξής λόγους
1)Θεωρούν ότι θα απαιτηθούν περισσότερα κεφάλαια από ότι με τον Ηρακλή
2)Υπάρχει τεράστιο χάσμα στις τράπεζες για τα κοινοπρακτικά δάνεια ή δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις από 2 ή 3 τράπεζες.
Τα δάνεια αυτά ανέρχονται σε 20 δισεκ. κάθε τράπεζα ακολουθεί διαφορετική πολιτική λόγω των διαφορετικών εξασφαλίσεων που διαθέτει.
Υπάρχει τεράστιο χάσμα, η Τράπεζα της Ελλάδος σε αυτά τα δάνεια ποντάρει στην bad bank αλλά οι τραπεζίτες δεν έχουν ενδιαφέρον.
3)Η Κυβέρνηση είναι έτοιμη με την ολοκλήρωση του Ηρακλή 1 να ανακοινώσει την επέκταση του ως Ηρακλή 2 δηλαδή να επεκταθούν οι παρεχόμενες εγγυήσεις ακόμη και στα 20 δισεκ. ευρώ από 11 με 12 δισεκ. της τρέχουσας περιόδου.
Ως γνωστό το ελληνικό δημόσιο εγγυάται τα κύρια ομόλογα senior bond που εκδίδουν οι τράπεζες στο πλαίσιο τιτλοποίησης προβληματικών δανείων.
4)Οι ελληνικές τράπεζες πήραν δώρα από το ελληνικό κράτος αξίας 6 δισεκ. ευρώ ειδικά με την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και τα δώρα αυτά… δεσμεύουν τις τράπεζες.  
Α)Το πρώτο δώρο υπολογίζεται ότι έχει αξία περίπου 4 δισεκ. ευρώ.
Το πρώτο δώρο αφορά την απόφαση του κράτους να χάσει από την μη ενεργοποίηση του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Οι τράπεζες για να εξυγιανθούν υλοποιούν σχέδια τιτλοποιήσεων NPEs που επιβάλλουν πρόσθετες προβλέψεις για προβληματικά δάνεια.
Αυτό σημαίνει μεγάλες ζημίες, όπως θα καταγραφεί στην περίπτωση της Eurobank που θα φθάσουν στα 1,3 δισεκ. ευρώ.
Με βάση τον νόμο για το DTC την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση η Eurobank θα έπρεπε στην χρήση 2020 να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου κατά το ύψος της συσχέτισης ζημιών προς αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Δηλαδή θα έπρεπε να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου περίπου 800 εκατ ευρώ όταν η κεφαλαιοποίηση της είναι 1,53 δισεκ.
Το δημόσιο θα εκτινασσόταν από 1,34% που κατέχει στην Eurobank στο 34% περίπου εις βάρος του Fairfax που κατέχει 31,7% περίπου.
Αντί να συμβεί αυτό το ελληνικό δημόσιο δέχθηκε η Eurobank να δημιουργήσει μια άτυπη bad bank και η ζημία στην νέα εταιρία Holding να μην ενεργοποιήσει τον νόμο για το DTC.
Το ελληνικό δημόσιο λοιπόν χάρισε μετοχές που αντιστοιχούν στο 33% της Eurobank… στην Eurobank.
Το ελληνικό δημόσιο θα ακολουθήσει την ίδια στρατηγική σε όλες τις τράπεζες, το κράτος δέχθηκε να στηρίξει τους ιδιώτες μετόχους.
Υπολογίζεται ότι το δώρο στις ελληνικές τράπεζες από την μη ενεργοποίηση του DTC της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που φθάνει στα 15,5 δισεκ. σε σύνολο 29 δισεκ. κεφαλαίων ανέρχεται περίπου στα 4 δισεκ. ευρώ.
Β)Το ελληνικό δημόσιο όμως συνέχισε να κάνει δώρα στις τράπεζες.
Είναι δώρο ο νόμος Ηρακλής που αφορά τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων και παροχή κρατικών εγγυήσεων για τα κύρια ομόλογα που θα εκδώσουν οι τράπεζες.
Η μηδενική επίδραση στο μέσο σταθμισμένο ενεργητικό σε συνδυασμό με το πολύ χαμηλό επιτόκιο στα κύρια ομόλογα των τραπεζών δημιουργούν ένα όφελος που φθάνει τα 2 δισεκ.
Υπολογίζεται ότι DTC και Ηρακλής ωφελούν τις ελληνικές τράπεζες περίπου 6 δισεκ. ευρώ.

Τι ανέφερε πρόσφατα το bankingnews

Πίσω από την προπαγάνδα παραπληροφόρησης που επιχειρεί η Τράπεζα της Ελλάδος για την ελληνική bad bank την κακή τράπεζα η αποδόμηση της έχει ξεκινήσει θεσμικά.
Η ΕΚΤ και ο SSM ο μόνιμος εποπτικός μηχανισμός των τραπεζών πιθανότατα να μην εγκρίνουν την ελληνική bad bank, ενώ το σημαντικότερο όλων η DGComp η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ έχει σηκώσει κόκκινη κάρτα σε οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά το DTC την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Το DTA ο αναβαλλόμενος φόρος που φθάνει στις ελληνικές τράπεζες στα 22,3 δισεκ. και το DTC οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους 15,5 δισεκ. ευρώ με συνολικά κεφάλαια 29 δισεκ. στις τράπεζες έχουν… σημαντικό ελληνικό ενδιαφέρον.
Το DTC είναι κεφάλαια τα οποία κατέχουν οι τράπεζες αλλά επί της ουσίας είναι υποχρέωση που έχουν προς το ελληνικό δημόσιο. Επιτυγχάνουν κέρδη μειώνεται το DTC, εμφανίζουν ζημίες… σε μια οικονομική χρήση ενεργοποιείται ο νόμος που επιβάλλει αύξηση κεφαλαίου υπέρ του ελληνικού δημοσίου κατά το ύψος της ζημίας σε σχέση με το DTC.
Το DTC έχει ειδικό ελληνικό ενδιαφέρον γιατί η σχέση DTC 15,5 δισεκ. ευρώ προς συνολικά κεφάλαια των τραπεζών 28=29 δισεκ. ευρώ διαμορφώνεται στο 54% είναι μακράν η χειρότερη σχέση διεθνώς.
Οι γερμανικές τράπεζες έχουν DTC προς ίδια κεφάλαια 9%.
Όσο μεγαλύτερο είναι το DTC τόσο λιγότερα πραγματικά κεφάλαια, όσο και χαμηλότερης ποιοτικής στάθμης κεφάλαια διαθέτει μια τράπεζα.
Το υψηλό DTC δεν αντιμετωπίζεται θετικά από κανένα διεθνή επενδυτή.
 
Που θα εκτιναχθεί το DTC σε σχέση με τα κεφάλαια των τραπεζών;

Η σχέση DTC προς ίδια κεφάλαια διαμορφώνεται στην Ελλάδα στο 57% αλλά η προοπτική είναι να φθάσει στο 70% σε μέσους όρους και έως 97% σε μεμονωμένες περιπτώσεις.
Ας δούμε ορισμένα δεδομένα.

Τράπεζα

Κεφάλαια 23/9/2020

DTC

DTC/κεφάλαια

DTC/κεφάλαια προσεχώς

Εθνική

5,7 δισ

4,6 δισ

80%

97%

Alpha

8,5 δισ

3,1 δισ

37%

50%

Eurobank

6,31 δισ

4 δισ

63%

66%

Πειραιώς

7 δισ

4 δισ

57%

63%

Σύνολο

27,5 δισ

15,7 δισ

57%

70%

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS