Με δανεικά η εξαγορά της Newsphone - Οι βασικοί μέτοχοι αγοράζουν μετοχές 6 εκατ. έναντι 1 εκατ. ευρώ

Με δανεικά η εξαγορά της Newsphone - Οι βασικοί μέτοχοι αγοράζουν μετοχές 6 εκατ. έναντι 1 εκατ. ευρώ
Αν πετύχει η δημόσια πρόταση και ολοκληρωθεί η διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ, η Ανκοστάρ θα συγχωνευτεί με τη Newsphone
Την πρόθεσή της να συνεχίσει να προσπαθεί να διαγράψει τις μετοχές της εταιρείας από το ΧΑ, εκφράζει στο πληροφοριακό δελτίο προτείνων ακόμα και στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί το απαιτούμενο από το νόμο 90%.
Η Ανκοστάρ θα συγχωνευθεί με τη Newsphone ενώ όλα δείχνουν πως πρόκειται για leverage buyout (εξαγορά με δανεικά), που όμως το δάνειο θα μπορέσει να καλυφθεί από το ταμείο της εισηγμένης μετά τη συγχώνευση.
Πιο αναλυτικά και όπως αναφέρεται στο πληροφοριακό δελτίο για τη δημόσια πρόταση επί των μετοχών της Newsphone, σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί το 90% του συνόλου των μετοχών ο προτείνων θα συνεχίσει, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, τις προσπάθειες για τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το ΧΑ.
Εφόσον συγκεντρώσει 90% θα ζητήσει την εξαγορά και του υπόλοιπου ποσοστού και στη συνέχεια τη διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ.
Μετά θα συγχωνεύσει την Ανκοστάρ με τη Newsphone με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη.
Ο προτείνων μέσω της διαγραφής υποστηρίζει πως έτσι θα αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας, καθώς και θα εξοικονομήσουν πόρους από τα κόστη που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ΧΑ.
Από την άλλη, αναφέρει πως δε θα επιφέρει η κίνηση της δημόσιας πρότασης και της εξόδου από το ΧΑ σημαντικές αλλαγές στην επιχειρηματική στρατηγική και στους επιχειρηματικούς σκοπούς της εταιρείας, αλλά και δε θα μεταφερθεί η έδρα (η Ανκοστάρ είναι κυπριακή).
Πρωταρχικός σκοπός του είναι η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της εταιρείας υπό τις ίδιες επιχειρηματικές αρχές.
Με άλλα λόγια επιθυμεί μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων αλλά δε θα αλλάξει τις επιχειρηματικές αρχές.
Δημιουργείται επομένως το ερώτημα τι ευελιξία θέλει να αποκτήσει και δε μπορούσε να την έχει μέχρι σήμερα;
Ουσιαστικά, από την ανάγνωση του πληροφοριακού δελτίου προκύπτει πως πρόκειται για μία περίπτωση εξαγοράς εταιρείας με δανεικά, αλλά με τη δυνατότητα άμεσης εξόφλησης του δανείου από τα ταμειακά διαθέσιμα της Newsphone.
Πιο αναλυτικά έχει υπογραφεί συμφωνία με την τράπεζα Πειραιώς για δανεισμό 4 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 2 εκατ. ευρώ καλύπτονται από τον προτείνοντα και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.
Η τράπεζα θα λάβει ενέχυρο το 33,9% των μετοχών που έχουν οι βασικοί μέτοχοι.
Η Ανκοστάρ εκτός από τα 2 εκατ. ευρώ μετοχικό κεφάλαιο δεν έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία ή συμμετοχές.
Με βάση τη λογιστική κατάσταση του πρώτου εξαμήνου φαίνεται πως ο όμιλος είχε ταμείο 7 εκατ. ευρώ και δανειακές υποχρεώσεις κάτω από 2 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία είχε ταμειακά διαθέσιμα 6,7 εκατ. ευρώ και δάνεια λίγο κάτω από 2 εκατ. ευρώ.
Επομένως μετά τη συγχώνευση όχι μόνο θα μπορεί να αποπληρωθεί το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού που θα είναι πέριξ των 6 εκατ. ευρώ, αλλά θα μείνει και 1 εκατ. ευρώ από τα 2 εκατ. ευρώ που έβαλαν οι βασικοί μέτοχοι της Ανκοστάρ.
Να σημειωθεί πως τους προηγούμενους μήνες η Newsphone και μετά από αρκετά χρόνια δικαστικής διαμάχης άρχισε να εισπράττει απαιτήσεις που είχε από φορείς του Ελληνικού Δημοσίου και συνεχίζει να έχει οφειλές από αυτό και μάλιστα αξιόλογες.
Συμπερασματικά οι βασικοί μέτοχοι με 1 εκατ. ευρώ αγοράζουν μετοχές αξίας 6 εκατ. ευρώ και με προοπτική να λάβουν περισσότερα κεφάλαια αν καταλήξουν θετικά οι διεκδικούμενες απαιτήσεις.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS