Οδηγός με δίπλωμα αυτοκινήτου, μπορεί να οδηγήσει και μοτοσικλέτα μέχρι και 125 κ.εκ.

Οδηγός με δίπλωμα αυτοκινήτου, μπορεί να οδηγήσει και μοτοσικλέτα μέχρι και 125 κ.εκ.
Δεν χρειάζονται εξετάσεις και εκπαίδευση
Τη δυνατότητα να οδηγούν μοτοσικλέτα μέχρι και 125 κυβικά εκατοστά έχουν στο εξής οι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου τύπου Β’, οι οποίοι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να περάσουν εξετάσεις και να εκπαιδευτούν.
Αυτό αναφέρει η υπ' αριθμόν Κοινή Υπουργική Απόφαση A3/Οικ. 56475/6635 που προσαρμόζει την ελληνική νομοθεσία ως προς τις διατάξεις της οδηγίας 2020/612/ΕΕ της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2020, η οποία τροποποιεί την οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης, καθώς και τροποποιεί τo Παράρτημα Ι του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).
Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης να λέει ότι με τη συγκεκριμένη απόφαση η οποία καταργεί την εκπαίδευση ενός υποψηφίου οδηγού μοτοσικλέτας, θα απογειώσει τα τροχαία συμβάντα στην χώρα μας, καθώς η μοτοσικλέτα είναι ένα διαφορετικό όχημα, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και με πολύ πιο δύσκολο χειρισμό από ότι ένα αυτοκίνητο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS