Μια ματιά στα αποτελέσματα εξαμήνου της Cenergy – Ανθεκτικότητα και καλή κερδοφορία

Μια ματιά στα αποτελέσματα εξαμήνου της Cenergy – Ανθεκτικότητα και καλή κερδοφορία
Η μετοχή τους τελευταίους μήνες κινείται σε εύρος 0,85-1,05 ευρώ. Από την αρχή του έτους καταγράφει απώλειες 28,1% έναντι 32% του γενικού δείκτη
Ισχυρά αποτελέσματα δημοσίευσε για το πρώτο εξάμηνο η Cenergy.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 417,3 εκατ. ευρώ από 496,7 εκατ. ευρώ, ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 42,4 εκατ. ευρώ από 41,4 εκατ. ευρώ.
Το δημοσιευμένο EBITDA ανήλθε στα 40,1 εκατ. ευρώ από 38,5 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 11,8 εκατ. ευρώ από 8 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα8 εκατ. ευρώ από 4,3 εκατ. ευρώ.
Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 237 εκατ. ευρώ με την αποτίμηση με βάση το χθεσινό κλείσιμο να είναι στα 185,5 εκατ. ευρώ που δίνει σχέση p/bv 0,78 φορές.
Οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 765 εκατ. ευρώ από 815 εκατ. ευρώ, αλλά μειώθηκαν και τα ταμειακά διαθέσιμα στα 26 εκατ. ευρώ από 90,4 εκατ. ευρώ.
Υπήρχαν αποθέματα 217,8 εκατ. ευρώ και απαιτήσεις 147 εκατ. ευρώ.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν αρνητικές κατά 1,3 εκατ. ευρώ και οι επενδυτικές εκροές ανήλθαν στα 30 εκατ. ευρώ μειώνοντας τα ταμειακά διαθέσιμα.
Η εισηγμένη διαθέτει σημαντικό ανεκτέλεστο παραγγελιών 640 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή τους τελευταίους μήνες κινείται σε εύρος 0,85-1,05 ευρώ.
Πριν λίγες συνεδριάσεις προσέγγισε τον κινητό μέσο των 200 ημερών (εκθετικό) χωρίς να καταφέρει να τον διασπάσει ανοδικά.
Από την αρχή του έτους καταγράφει απώλειες 28,1% έναντι 32% του γενικού δείκτη.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS