Με 16 δράσεις η ΕΕ αλλάζει πλήρως την χρηματιστηριακή νομοθεσία - Τι λέει ο Γ. Ζαββός (Υφ. Οικονομικών) στο bankingnews

Με 16 δράσεις η ΕΕ αλλάζει πλήρως την χρηματιστηριακή νομοθεσία - Τι λέει ο Γ. Ζαββός (Υφ. Οικονομικών) στο bankingnews
Η ισχύς της οικονομικής μας ανάκαμψης θα εξαρτηθεί σε καθοριστικό βαθμό από το πόσο καλά θα λειτουργούν οι κεφαλαιαγορές μας
Την ανάπτυξη με κάθε τρόπο των κεφαλαιαγορών προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς οι θεσμοί θεωρούν πως αυτός είναι ο μόνος δρόμος ανάκαμψης των ευρωπαϊκών οικονομιών με δεδομένο πως το εξασθενημένο λόγω της πανδημίας τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης δυσκολεύεται να υποστηρίξει την πραγματική οικονομία.
Σε μια άνευ προηγουμένου ελαστικοποίηση και κινητροδότηση μέσα από την νομοθεσία θα προβεί η Κομισιόν προκειμένου να ξεπεράσει τις αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος της γηραιάς ηπείρου που η πανδημία το έχει πλήξει και να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και κυρίως τις μικρομεσαίες που δυσκολεύονται να βρουν πόρους προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.
Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρέπει να αντλήσουν ρευστότητα ακόμη και εάν το τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να τους την προσφέρει.
Μέσα από 16 εκσυγχρονιστικές δράσεις που προβλέπουν σημαντικότατες αλλαγές στα φορολογικά  και  ασφαλιστικά συστήματα των χωρών μελών  αναμένεται να διασφαλιστούν κεφάλαια που θα τοποθετηθούν στις οργανωμένες αγορές επιτρέποντας τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.
Με βάση τις δράσεις αυτές μεταβάλλεται άρδην η χρηματιστηριακή νομοθεσία. Δίδονται κίνητρα για τη διενέργεια market making και για τη δημιουργία  εταιριών  επενδύσεων που θα μπορέσουν να στηρίξουν με κεφάλαια κυρίως  μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Συγχρόνως θα εξεταστεί η δυνατότητα ακόμη και δανεισμού εταιριών από το τραπεζικό σύστημα  προκειμένου να στηρίξουν επενδύσεις σε οργανωμένες αγορές.
Με λίγα λόγια όλα αυτά που είχαν αποτελέσει ταμπού για την ευρωπαϊκή νομοθεσία το προηγούμενο διάστημα αναδιαμορφώνονται.
Το προ των πυλών Brexit ενισχύει την ανάγκη οι εταιρίες που θα φύγουν από το City του Λονδίνου να βρουν ένα σοβαρό ευρωπαϊκό καταφύγιο.
Η απόφαση της Morgan Stanley προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί ένα φάρο.
Από την άλλη πλευρά αν οι επιχειρήσεις στην Ε.Ε. δεν μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν επαρκώς είναι απολύτως βέβαιο πως θα αλωθούν από αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως η Κινεζική χωρίς η γηραιά ήπειρος να μπορέσει να αντιδράσει.

Oι στόχοι των δράσεων είναι:

-Να διασφαλίσουν ότι η οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ θα είναι πράσινη, ψηφιακή, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτική, καθιστώντας τη χρηματοδότηση πιο προσιτή για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες.
-Να καταστήσει την ΕΕ έναν ακόμη ασφαλέστερο τόπο για τους ιδιώτες που αποταμιεύουν και επενδύουν μακροπρόθεσμα·
-Να ενσωματώsσουν  τις εθνικές κεφαλαιαγορές σε μια γνήσια ενιαία αγορά κεφαλαίων ολόκληρης της ΕΕ.

Ποιές είναι οι 16 δράσεις:

1. Η Επιτροπή θα προτείνει τη δημιουργία μιας πλατφόρμας σε ολόκληρη την ΕΕ (ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο πρόσβασης) που  παρέχει στους επενδυτές απρόσκοπτη πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές και βιώσιμες εταιρικές πληροφορίες.
2. Προκειμένου να προωθηθεί αλλά και να διαφοροποιηθεί η πρόσβαση των μικρών και καινοτόμων εταιρειών στη χρηματοδότηση, η Επιτροπή θα επιδιώξει να απλοποιήσει τους κανόνες εισαγωγής στις οργανωμένες αγορές.
3. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει το νομοθετικό πλαίσιο για τα ευρωπαϊκά κεφάλαια με μακροπρόθεσμο ορίζοντα με σκοπό τη διοχέτευση πιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης σε εταιρείες και έργα υποδομής, ιδίως σε  εκείνα που συμβάλλουν στον στόχο της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
4. Η Επιτροπή θα επιδιώξει την άρση των κανονιστικών εμποδίων για τις ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου αυτές να επενδύσουν μακροπρόθεσμα χωρίς να βλάπτεται η οικονομική σταθερότητα και η προστασία των ασφαλισμένων
Θα επιδιώκει επίσης να προβλέψει την κατάλληλη προληπτική αντιμετώπιση  ώστε οι τράπεζες να πραγματοποιούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Επιπλέον, θα αξιολογήσει τις δυνατότητες προώθησης υπηρεσιών market making από τις τράπεζες και άλλες χρηματοοικονομικές εταιρίες.
5. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα και τη σκοπιμότητα της θέσπισης μιας απαίτησης για τα πιστωτικά ιδρύματα να κατευθύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων την αίτηση για πίστωση έχουν απορρίψει, σε παρόχους εναλλακτικής χρηματοδότησης.
6. Προκειμένου να αναβαθμιστεί η αγορά μετοχών στην ΕΕ, η Επιτροπή θα επανεξετάσει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ώστε να ενισχυθούν οι πιστώσεις προς τις ευρωπαϊκές εταιρίες αλλά κυρίως προς τις μικρομεσαίες ευρωπαϊκές εταιρίες.
7. Η Επιτροπή θα διενεργήσει αξιολόγηση σκοπιμότητας για την ανάπτυξη  του ευρωπαϊκού πλαισίου χρηματοοικονομικών ικανοτήτων.
Συγχρόνως θα αξιολογήσει αν  μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη να προωθήσουν συστήματα που να υποστηρίζουν την οικονομική εκπαίδευση ιδιαίτερα σε σχέση με τις μακροπρόθεσμες επενδύσείς.
8. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τους εφαρμοστέους κανόνες στον τομέα των προτροπών (σ.σ. διαφημίσεων) και να προτείνει τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για το λιανικό εμπόριο ώστε οι επενδυτές να λαμβάνουν δίκαιες συμβουλές και σαφείς και συγκρίσιμες πληροφορίες για τα προϊόντα.
Επίσης θα προτείνει τον τρόπο μείωσης της υπερφόρτωσης πληροφοριών σε  έμπειρους επενδυτές λιανικής, με την επιφύλαξη των κατάλληλων εγγυήσεων.
Θα αξιολογήσει επίσης τη σκοπιμότητα δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού σήματος για οικονομικούς συμβούλους.
9. Επιστρατεύεται τα συνταξιοδοτικά συστήματα για την τόνωση των κεφαλαιαγορών.
Η Επιτροπή θα διευκολύνει την παρακολούθηση της επάρκειας των συντάξεων στα κράτη μέλη μέσω της ανάπτυξης πινάκων συνταξιοδότησης. Θα αναπτύξει επίσης βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία εθνικών συστημάτων ιχνηλάτησης  για μεμονωμένους Ευρωπαίους πολίτες.
Τέλος, ενδέχεται να αναλύσει άλλες πρακτικές για την τόνωση συμμετοχής σε επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα, με σκοπό την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για τέτοια συστήματα σε όλα τα κράτη μέλη.
10. Προκειμένου να μειωθεί το κόστος για διασυνοριακούς επενδυτές και να αποφευχθεί η φορολογική απάτη, η Επιτροπή θα προτείνει ένα κοινό, τυποποιημένο, πανευρωπαϊκό σύστημα για την παρακράτηση φόρου στην πηγή.
11. Για να καταστούν τα αποτελέσματα των διαδικασιών αφερεγγυότητας πιο προβλέψιμα, η  Επιτροπή θα αναλάβει νομοθετική ή μη νομοθετική πρωτοβουλία για ελάχιστη εναρμόνιση ή αυξημένη σύγκλιση σε συγκεκριμένους τομείς του μη τραπεζικού νόμου περί αφερεγγυότητας.
12. Για να διευκολυνθεί η διασυνοριακή συμμετοχή επενδυτών, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής ενός ορισμού της ΕΕ για τον «μέτοχο» και περαιτέρω διευκρίνιση και εναρμόνιση των κανόνων που διέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ επενδυτών, διαμεσολαβητών και εκδοτών αξιών.
Θα εξετάσει επίσης πιθανά εθνικά εμπόδια στη χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών σε αυτόν τον τομέα.
13. Η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης κανόνων για τη βελτίωση των διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών διακανονισμού στην Ε.Ε.
14. Η Επιτροπή θα προτείνει τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και περιεκτικού μεταδιαπραγματευτικού ενοποιημένου πλαισίου για τις μετοχές και παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα.
15. Η Επιτροπή θα προτείνει την ενίσχυση της προστασίας των επενδύσεων και τη δημιουργία πλαισίου διευκόλυνσής τους στην Ε.Ε.
16. Η Επιτροπή θα εργαστεί για ένα βελτιωμένο ενιαίο βιβλίο κανόνων για τις αγορές αξιολογώντας την ανάγκη για περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ και παρακολουθώντας την πρόοδο προς την εποπτική σύγκλιση.
Θα αποτιμήσει τι έχει επιτευχθεί το 4ο τρίμηνο του 2021 και θα εξετάσει το ενδεχόμενο να  προταθούν μέτρα για ισχυρότερο εποπτικό συντονισμό ή άμεση εποπτεία
από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.
-Η Επιτροπή θα αξιολογήσει επίσης προσεκτικά τις επιπτώσεις της υπόθεσης Wirecard (του γνωστού σκανδάλου στη Γερμανία)  για τη ρύθμιση και εποπτεία των κεφαλαιαγορών της ΕΕ και προκειμένου να καλυφθούν τυχόν ελλείψεις που προσδιορίζονται στο νομικό πλαίσιο της Ε.Ε.
Η ισχύς της οικονομικής μας ανάκαμψης θα εξαρτηθεί σε καθοριστικό βαθμό από το πόσο καλά θα λειτουργούν οι κεφαλαιαγορές μας και από το εάν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις επενδυτικές ευκαιρίες και στη χρηματοδότηση από την αγορά που έχουν ανάγκη δήλωσε ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

Τι αναφέρει στο Bankingnews o υφυπουργός κ.  Γιώργος Ζαββός

Μιλώντας για το θέμα αυτό ο αρμόδιος υφυπουργός της χώρας κ. Γιώργος Ζαββός χαιρέτησε την πρωτοβουλία σημειώνοντας πως ήδη συνεχίζεται το έργο της αρμόδιας επιτροπής του έχει συστήσει το Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα αυτό σε απόλυτη ταύτιση με τις παραπάνω δράσεις.
Επεσήμανε την ανάγκη να μείνουν στην Ευρώπη όσες εταιρίες φεύγουν από το Λονδίνο λόγω του Brexit όπως έγινε με την JP Morgan .
Σημείωσε πως το Ταμείο Ανάκαμψης θα βοηθήσει ουσιαστικά τις εργασίες της Επιτροπής αλλά και των χωρών μελών στην υλοποίηση των αλλαγών και σημείωσε πως οι κεφαλαιαγορές θα αποτελέσουν ενδιάμεσους μηχανισμούς ώστε να διασυνδεθούν οι πόροι του Recovery Funds με τις πραγματικές οικονομίες της Ε.Ε. που χειμάζονται λόγω της κρίσης.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS