Η bad bank της ΤτΕ δεν θα εγκριθεί από την DGComp, θα την απορρίψουν οι τράπεζες

Η bad bank της ΤτΕ δεν θα εγκριθεί από την DGComp, θα την απορρίψουν οι τράπεζες
Η bad bank δημιουργήθηκε για τις ελληνικές τράπεζες ή δημιουργήθηκε για μια ελληνική τράπεζα; - Ειδικά αυτή η τελευταία ερώτηση είναι η πιο σημαντική.
Η τράπεζα της Ελλάδος την ερχόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσει την πρόταση της για την bad bank στην οποία θα μεταφερθούν 40-45 δισεκ. προβληματικά δάνεια σε ονομαστικές αξίες.
Σύμβουλοι της ΤτΕ είναι και η Deloitte η εταιρία ορκωτών ελεγκτών την οποία με επιστολή του ο Γιάννης Στουρνάρας στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την άδειασε.
Αποτελεί παράδοξο πως ο Στουρνάρας να έχει εταιρία ορκωτών ως σύμβουλο για την bad bank, την οποία ωστόσο αδειάζει για τις εκτιμήσεις της….στον πτωχευτικό κώδικα.
Πραγματικά εκπλήσσει αυτή η εξέλιξη.
Την ίδια στιγμή, τραπεζικοί παράγοντες αναφέρουν ότι «η ΤτΕ προετοιμάζει μια λύση την οποία αγνοούμε.
Όταν συζητείτο το Σχέδιο Ηρακλής που αφορά τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων (NPEs) και παροχή κρατικών εγγυήσεων είχαν υπάρξει σχεδόν 10 συναντήσεις τραπεζιτών, κυβέρνησης και άλλων παραγόντων ώστε να συμφωνηθεί το τελικό πλαίσιο.
Η ΤτΕ ερήμην των τραπεζών κανονίζει την τύχη του τραπεζικού συστήματος χωρίς να έχουν ερωτηθεί οι τραπεζίτες ούτε μια φορά.
Αυτό είναι πρωτοφανές»
Η Πρόταση της Τράπεζα της Ελλάδος για την bad bank ουσιαστικά συνοψίζεται ως εξής.
Οι τράπεζες θα μεταφέρουν 40-45 δισεκ. προβληματικά δάνεια σε μια bad bank – κακή τράπεζα σε ονομαστικές αξίες.
Θα δοθεί χρόνος για να πάρουν προβλέψεις καθώς με βάση τα τωρινά δεδομένα θα έπρεπε να λάβουν 9 δισεκ. νέες προβλέψεις.
Δεν είναι σαφές πως εμπλέκεται εάν εμπλέκεται το DTC η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, που αποτελεί υποχρέωση των τραπεζών προς το δημόσιο.
Σε σύνολο 27,5 δισεκ. κεφαλαίων τα 15,5 δισεκ. είναι αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Η πρόταση της ΤτΕ φαίνεται ότι είναι υψηλότερου ρίσκου για τις τράπεζες γιατί μεταφέρει στο μέλλον το πρόβλημα δεν το επιλύει.
Αντιθέτως ο Ηρακλής 1 και ο Ηρακλής 2 που θα ακολουθήσει εφάπαξ επιλύει το πρόβλημα καθώς οι τράπεζες εμπροσθοβαρώς λαμβάνουν τις απαραίτητες προβλέψεις.
Ποιες είναι οι βασικές αδυναμίες;
1)Οι ελληνικές τράπεζες με την bad bank θα χρειαστούν 5-6 δισεκ. νέα κεφάλαια
2)Το ζήτημα των προβλέψεων που πρέπει να διενεργηθούν θα διαιωνίζεται στο μέλλον δημιουργώντας ανασφάλεια στους επενδυτές – μετόχους.
Κάθε φορά που μια τράπεζα εμφανίζει ζημίες υποχρεώνεται από το νόμο για το DTC την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση να πραγματοποιήσει αύξηση κεφαλαίου υπέρ του δημοσίου.
Ο φόβος για dilution, απίσχναση, αραίωση θα συνεχίσει να υφίσταται για τους μετόχους.
3)Η μεταφορά προβληματικών δανείων σε ονομαστικές αξίες είναι λάθος κατεύθυνση κυρίως γιατί θα υπάρξει αντίδραση της DGComp της Επιτροπής Ανταγωνισμού της ΕΕ, ότι μεταφέρεται θα πρέπει να αποτιμάται σε πραγματικές – εμπορικές αξίες όχι σε εικονικές.
4)Η πρόταση της ΤτΕ θα φέρει πιο κοντά την ανάγκη στις ελληνικές τράπεζες να υλοποιήσουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Tα ερωτήματα προς την Τράπεζα της Ελλάδος είναι τα εξής
Α)Οι ελληνικές τράπεζες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην bad bank;
Β)Οι ελληνικές τράπεζες ενδιαφέρονται να μεταφέρουν κοινοπρακτικά προβληματικά δάνεια;
Γ)Η bad bank δημιουργήθηκε για τις ελληνικές τράπεζες ή δημιουργήθηκε για μια ελληνική τράπεζα;
Ειδικά αυτή η τελευταία ερώτηση είναι η πιο σημαντική.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS