Σε σύγχυση τελούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί για τις αργίες πληρωμών δανείων - Άλλα η EBA άλλα ο SSM

Σε σύγχυση τελούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί για τις αργίες πληρωμών δανείων - Άλλα η EBA άλλα ο SSM
Οι τράπεζες μετά την επιταγή της EBA να σταματήσουν τα μορατόρια στις 30 Σεπτεμβρίου και να εξετάζονται ανά περίπτωση οι αργίες πληρωμών με ευθύνη των τραπεζών, ήδη προχώρησαν σε αναστολές της διαδικασίας
Οι τράπεζες μετά την επιταγή της EBA να σταματήσουν τα μορατόρια στις 30 Σεπτεμβρίου και να εξετάζονται από εκεί και πέρα ανά περίπτωση οι αργίες πληρωμών με ευθύνη των ίδιων των πιστωτικών ιδρυμάτων ήδη προχώρησαν σε σχετικές αναστολές της διαδικασίας.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες οι ελληνικές τράπεζες αναδιατάσσονται και πολύ σύντομα θα ειδοποιήσουν τους πελάτες τους σχετικά.
Τελικώς όμως είναι όλα αυτά πρόωρα;
Λίγες ώρες πριν, ο επικεφαλής του SSM Andrea Enria έρχεται να πει κάτι διαφορετικό σημειώνοντας πως τα μορατόρια πρέπει να συνεχιστούν αν και αυτά πρέπει να δίδονται σε φερέγγυους πελάτες οι οποίοι μετά την πανδημία πρέπει να επιβώσουν
Σε συνέντευξή του στην Ιρλανδέζικη εφημερίδα RTE Morning Ireland, ο ισχυρός άνδρας του SSM είπε:
Tα διαλείμματα πληρωμών υπήρξαν ουσιαστικό στοιχείο της αντίδρασης σε αυτήν την κρίση που προήλθε από την πανδημία.
Επομένως, [τα διαλείμματα πληρωμών] ήταν θεμελιώδη για να αποτρέψουν τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού (τα οποία ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας) από το να προκαλέσουν περιττή καταστροφή της παραγωγικής ικανότητας, και ιδίως η κατάσταση να μην γίνει βλαπτική για τα οικονομικά των νοικοκυριών.
Ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της πολιτικής απάντησης για τη δημιουργία αναπνευστικού χώρου κατά την περίοδο των lock down ενώ αποτελούν γέφυρα προς την ανάκαμψη.
Τώρα, καθώς εξελίσσεται η κατάσταση, είναι σαφές ότι οι τράπεζες ίσως χρειαστεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο παράτασης των διακοπών πληρωμής για τους πελάτες τους.
Ωστόσο, ως επόπτες, πιστεύουμε ότι είναι επίσης σημαντικό οι τράπεζες να λάβουν υπόψη τον αντίκτυπο που έχει αυτό στην ποιότητα των περιουσιακών τους στοιχείων: πρέπει να αποφύγουν τη δημιουργία μη εξυπηρετούμενων δανείων και τελικά να διακρίνουν τους καλούς πελάτες από τους κακούς πελάτες που είναι απίθανο να πληρώσουν.
Επομένως, είναι πλέον καιρός οι τράπεζες να αρχίσουν να δραστηριοποιούνται περισσότερο στην αναγνώριση των ζητημάτων ποιότητας των περιουσιακών τους στοιχείων, καθώς και να αποφύγουν μια τεράστια επίδραση στο τέλος από τις διακοπές πληρωμών.
Οι τράπεζες πρέπει να γίνουν πιο δραστήριες από αυτή την άποψη, και αυτό είναι ένα σημείο που τους ενημερώσαμε με μια επιστολή μας τον Ιούλιο.
Η απόφαση της EBA και όσα είπε ο κ. Enria συναντιώνται ως ένα σημείο στο θέμα "ευθύνη τραπεζών" μόνον που η EBA προτείνει διακοπή και ο Enria συνέχιση.
Η Ελληνική Ενωση Τραπεζών πάντως ανταπροκρινόμενη στα όσα η ΕΒΑ ζητάει έστειλε επιστολή προς τις ελληνικές τράπεζες η οποία αναφέρεί
"H εποπτική μεταχείριση των στάσεων πληρωμών (payment moratoria) που χορηγήθηκαν κατ΄εφαρμογή των ως άνω κατευθυντηρίων γραμμών (σ.σ. της ΕΒΑ) ως απόκριση προς την πανδημία Covid-19 θα συνεχίσει να ισχύει για όλες τις σχετικές διευκολύνσεις που χορηγήθηκαν πριν τις 30/9/20.
Με την πάροδο της εν λόγω προθεσμίας, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να εξετάζουν κατά περίπτωση τυχόν αιτήματα πιστούχων για αναδιάρθρωση των δανειακών τους υποχρεώσεων, εφαρμόζοντας τις συνήθεις ρυθμίσεις προληπτικής εποπτείας για τη διαχείριση και κατηγοριοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων".
Ας σημειωθεί πως τα δάνεια που βρίσκονται σε μορατόρια στη χώρα μας κινούνται περί τα 18-20 δισ. ευρώ και αφορούν από το 15% ως το 21% του χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων των τραπεζών.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS