Καραμούζης: Είναι διαχειρίσιμες οι προκλήσεις της πανδημίας σε οικονομία και πολιτική;

Καραμούζης: Είναι διαχειρίσιμες οι προκλήσεις της πανδημίας σε οικονομία και πολιτική;
Η Ελλάδα αντέδρασε έγκαιρα με το ξέσπασμα της πανδημίας και πέτυχε 4 βασικούς στόχους
Για την οικονομία, την πολιτική και τις επιχειρήσεις αναφέρεται σε άρθρο του ο πρόεδρος της Grant Thornton Νίκος Καραμούζης στο ΒΗΜΑ διερωτώμενος εάν οι προκλήσεις είναι διαχειρίσιμες.
«Ο κόσμος  αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση που μετεξελίσσεται σε μια άνευ προηγουμένου κοινωνικής και οικονομική διαταραχή, ένα σοκ μεγάλης εμβέλειας, αβεβαιότητας και διάρκειας με σημαντικό αρνητικό οικονομικό αποτύπωμα και επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και στη χώρα μας (εκτιμώμενη μείωση του παγκόσμιου ΑΕΠ -8% και το ίδιο για την Ελλάδα τοπ 2020).
 Η πανδημία, ένα εξαιρετικά επικίνδυνο φαινόμενο, λόγω της μεγάλης και γρήγορης μεταδοτικότητας του ιού, έχει απρόβλεπτες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και επηρεάζει αδιακρίτως φύλου, εθνικότητας, βιοτικού επιπέδου όλες τις χώρες του κόσμου.
Με βάση τα σημερινά δεδομένα απέχουμε τουλάχιστον μήνες από την ανακάλυψη και μαζική χρήση αξιόπιστων εμβολίων και αποτελεσματικών φαρμάκων.
Οι κυβερνήσεις παγκοσμίως όπως και οι κεντρικές τράπεζες αντέδρασαν ταχύτατα στις αρνητικές εξελίξεις.
Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις ήταν πρωτοφανείς και κυμάνθηκαν ανά χώρα μεταξύ 6% - 15% του ΑΕΠ, με αρνητική επίπτωση στην πορεία του δημόσιου χρέους, ιεραρχώντας ως σημαντικότερο στόχο την στήριξη των εισοδημάτων των νοικοκυριών, της ρευστότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, των θέσεων εργασίας και του δημόσιου τομέα υγείες..
Επιπλέον, οι κεντρικές τράπεζες και οι εποπτικές αρχές προχώρησαν σε σημαντική ελαστικοποίηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών και σε πρωτοφανή μέτρα στήριξης της ρευστότητας του Δημοσίου, των τραπεζών και των επιχειρήσεων με παρεμβάσεις ρευστότητας που ξεπερνούν σήμερα τα  12 τρισ ευρώ παγκοσμίως.
Τα επιτόκια διαμορφώθηκαν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα και κινητές αξίες τρισεκατομμυρίων στις διεθνείς αγορές, διαπραγματεύονται με αρνητικά επιτόκια, ενώ παράλληλα  η διαθέσιμη παγκόσμια ρευστότητα έχει φτάσεις σε πρωτοφανές ύψος.
Στόχος των μέτρων είναι  να ενθαρρύνουν τη χρηματοδότηση και τη στήριξη της παγκόσμιας οικονομίας, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, ώστε να μετριάσουν το πρόβλημα, αποτρέποντας τα χειρότερα.
Ικανοποιητική κρίνεται και η αντίδραση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την έγκριση, τον Απρίλιο του 2020, πακέτου ύψους 540 δισ ευρώ για τη στήριξη των οικονομιών, των εργαζομένων και του τομέα υγείας ενώ πρόσφατα εγκρίθηκε η δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 390 δισ ευρώ σε μεταβιβάσεις και 360 δισ ευρώ σε δάνεια.
Η Ελλάδα αντέδρασε έγκαιρα με το ξέσπασμα της πανδημίας, πέτυχε άρση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων για το 2020 και 2021 και υλοποίησε προγράμματα στήριξης των εισοδημάτων των νοικοκυριών, του τομέα της υγείας και της ρευστότητας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS