Ποιο το μυστικό σχέδιο της ΤτΕ πίσω από την δήθεν «αθώα κακή τράπεζα» - Eurobank, Εθνική δεν πάνε bad bank, η Alpha θα το εξετάσει

Ποιο το μυστικό σχέδιο της ΤτΕ πίσω από την δήθεν «αθώα κακή τράπεζα» - Eurobank, Εθνική δεν πάνε bad bank, η Alpha θα το εξετάσει
Μήπως το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος δεν είναι τόσο αθώο και υποκρύπτει κάποιο άλλο σχέδιο που θα αλλάξει τον τραπεζικό χάρτη της Ελλάδος όχι άμεσα αλλά αυτή θα είναι η τελική κατάληξη;
Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για Εταιρεία Διαχείρισης Ενεργητικού (AMC) δηλαδή μια άτυπη bad bank;
Είναι αυτό που υποστηρίζει η ΤτΕ ότι θα λειτουργήσει εναλλακτικά ή συμπληρωματικά στο σχέδιο Ηρακλής;
Είναι αυτό που υποστηρίζει η ΤτΕ ότι ο Ηρακλής δεν επαρκεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα 40-45 δισεκ NPEs από 60 δισεκ. της τρέχουσας περιόδου, ούτε επιλύει το υψηλό DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση;
Μήπως το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος δεν είναι τόσο αθώο και υποκρύπτει κάποιο άλλο σχέδιο που θα αλλάξει τον τραπεζικό χάρτη της Ελλάδος όχι άμεσα αλλά αυτή θα είναι η τελική κατάληξη;
Η πρόταση θα ανακοινωθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Η πρόταση της ΤτΕ

Η Τράπεζα της Ελλάδος και οι σύμβουλοί της (Rothschild, BCG, Deloitte) έχουν προετοιμάσει μία λύση η οποία στηρίζεται σε μία Εταιρεία Διαχείρισης Ενεργητικού (AMC) στην οποία θα μεταφερθούν σε εθελοντική βάση, αρχικά στην λογιστική τους αξία, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που θα περισσέψουν μετά την εφαρμογή του σχεδίου Ηρακλής στις τράπεζες, και αυτά που θα δημιουργηθούν από την πανδημία (περίπου 8-10 δισεκ. ευρώ).
Τα παλαιά NPEs από 60 δισεκ. θα υποχωρήσουν στα 30-35 δισεκ. ευρώ μέσω του σχεδίου Ηρακλής και τα νέα λόγω της ύφεσης του κορωνοιού εκτιμώνται περίπου σε 8-10 δισεκ. ευρώ. συνολικά 40-45 δισεκ. ευρώ NPEs παλαιά και νέα.  
Το σχέδιο προβλέπει σταδιακή απορρόφηση των ζημιών των τραπεζών σε ικανό βάθος χρόνου θα είναι 5ετία, ενώ η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση DTC θα ενεργοποιείται όταν παρουσιάζονται ζημιές.
Επίσης η Εταιρία Διαχείρισης Ενεργητικού θα χρησιμοποιήσει την υποδομή των servicers που έχει ήδη δημιουργηθεί.

Ποιο το μυστικό σχέδιο της ΤτΕ πίσω από την δήθεν «αθώα κακή τράπεζα»

H Τράπεζα της Ελλάδος θα παρουσιάσει μια προαιρετική πρόταση για τα προβληματικά δάνεια.
Η Eurobank και η Εθνική δεν θα υιοθετήσουν την λύση της ΤτΕ κυρίως γιατί π.χ. η Εθνική έχει ήδη διενεργήσει τις προβλέψεις και τα NPEs θα μειωθούν κάτω από 5 δισεκ. με την σχεδιαζόμενη τιτλοποίηση των 6,3 δισεκ.
Η Alpha bank μετά το Galaxy θα έχει απομείνει με 8 δισεκ. NPEs χωρίς να υπολογίζονται τα νέα και αναφέρει ότι θα το εξετάσει, όταν θα δει τις παραμέτρους.
Να σημειωθεί ότι η Alpha bank έχει το χαμηλότερο DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 3,08 δισεκ. ευρώ. 
Να σημειωθεί ότι καμία τράπεζα δεν έχει ενημέρωση για το τι περιλαμβάνει η πρόταση της ΤτΕ δεν έχει υπάρξει καμία διαβούλευση, την καθόρισαν Rothschild, BCG, Deloitte.
Υπενθυμίζεται δε… ότι η ΤτΕ επέκρινε την Deloitte για τις παραδοχές στον πτωχευτικό κώδικα.

Το δόλιο σχέδιο…

Η Τράπεζα της Ελλάδος, υποστηρίζουν 3 ενεργά τραπεζικά στελέχη αλλά και αξιωματούχοι της κυβέρνησης γνωρίζει ότι οι τράπεζες δεν θα ενθουσιαστούν με την πρόταση της.
Η bad bank ή Εταιρεία Διαχείρισης Ενεργητικού (AMC) δημιουργήθηκε για να μεταφερθεί το μεγαλύτερο μέρος των προβληματικών δανείων της τράπεζας Πειραιώς που θα απομείνουν μετά την σχεδιαζόμενη τιτλοποίηση των 6 δισεκ. ευρώ.
Η ΤτΕ έχει στόχο να μεταφέρει στην bad bank περίπου 16-18 δισεκ. NPEs παλαιά και νέα της Πειραιώς και μαζί θα μεταφέρει και τα προβληματικά δάνεια της PQH την bad bank των Αγροτική, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που από πλευράς διαχείρισης έχει αποτύχει ως project.
Η ΤτΕ διαχειρίζεται την PQH και τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά.
Συνολικά θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν περίπου 25 δισεκ. ευρώ NPEs τα οποία θα βρίσκονται υπό την επίβλεψη της ΤτΕ, αυτό είναι το σχέδιο της κεντρικής τράπεζας.
Η τράπεζα Πειραιώς πρέπει να έχει το δικαίωμα της επιλογής οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση θα είναι απαράδεκτη.

Η bad bank είναι επικίνδυνη πρόταση

Η bad bank είναι επικίνδυνη πρόταση γιατί;

1)Αποδυναμώνει το σχέδιο Ηρακλής, καθώς οι επενδυτές θα θελήσουν να αξιολογήσουν και τις δύο προτάσεις.

2)Δημιουργεί την υπόνοια ότι η ΤτΕ σχεδιάζει να αλλάξει τον τραπεζικό χάρτη.
Κυκλοφορεί ένα σενάριο, που προφανώς διαψεύδεται, ότι θέλουν να πουλήσουν την καλή Πειραιώς σε άλλη μεγάλη συστημική τράπεζα.

3)Η πρόταση της ΤτΕ δεν απαντάει στο ερώτημα που θα βρεθούν τα κεφάλαια, ούτε απαντάει στο ερώτημα εάν η DGComp η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποδεχθεί να μεταφερθούν τα δάνεια στις λογιστικές τους αξίες και οι προβλέψεις να διενεργηθούν σε βάθος 5ετίας.
Επίσης πως θα δεχθεί χρηματοδότηση μέσω DTC αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης όταν αποτελεί ειδική συναλλαγή και υποχρέωση μεταξύ τραπεζών και κράτους;

4)Η κυβέρνηση μελετάει τον Ηρακλή 2 δηλαδή να επεκτείνει τον μηχανισμό παροχής εγγυήσεων από τα 12 στα 18 δισεκ. ευρώ, ώστε να υπάρξει και δεύτερος κύκλος εξυγίανσης εντός του 2021.

5)Στην ΕΕ μελετούν διάφορα σενάρια και μεταξύ αυτών πανευρωπαϊκές τιτλοποιήσεις σε ομοειδή προβληματικά δάνεια αλλά και άλλα εναλλακτικά μοντέλα.

6)Οι ξένοι αντιμετωπίζουν με καχυποψία και προβληματισμό της πρόταση της ΤτΕ αλλά δεν σχολιάζουν ακόμη θα αναμένουν τις ανακοινώσεις προσεχώς.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS