Τεχνική Ολυμπιακή: Στις 30 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα α΄εξαμήνου 2020

Τεχνική Ολυμπιακή: Στις 30 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα α΄εξαμήνου 2020
Στις 30 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα α΄εξαμήνου 2020 της Τεχνική Ολυμπιακή
Η εταιρεία "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ" ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και οι Πληροφορίες καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του εξαμήνου 2020 (01.01.2020 έως 30.06.2020), θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.techol.gr  και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS