HellasFin: Τι προκάλεσε την πρόσφατη πτώση στον χρυσό

HellasFin: Τι προκάλεσε την πρόσφατη πτώση στον χρυσό
H πτώση αυτή δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου νέου μακροοικονομικού στοιχείου αλλά μπορεί να αποδοθεί πρωτίστως στην πτώση των πραγματικών επιτοκίων στις ΗΠΑ
Συνεχίζεται τις τελευταίες ημέρες η πτώση του χρυσού μετά την κορύφωση της τιμής του στα 2050 δολ/ουγκιά στις 6 Αυγούστου.
Τι προξένησε αυτήν την πτώση;

Εν συντομία η πτώση αυτή δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου νέου μακροοικονομικού στοιχείου αλλά μπορεί να αποδοθεί πρωτίστως στην πτώση των πραγματικών επιτοκίων στις ΗΠΑ και στην πρόσφατη άνοδο του δολαρίου.
Πριν να απαντήσουμε θα αποπειραθούμε να δώσουμε ένα ερμηνευτικό στατιστικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς του χρυσού και τις αλληλεπιδράσεις που την διαπνέουν.
Παρακολουθώντας στο γράφημα 1 την εξέλιξη των τιμών του χρυσού, διακρίνουμε ότι από τις αρχές του 2013 μέχρι τις αρχές Αυγούστου του 2019 το σύνολο σχεδόν των διακυμάνσεων του, ελάμβανε χώρα εντός ενός ορθογωνίου οριζόμενου από τις τιμές 1150 και 1450. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε εκτός τεχνικής ορολογίας, ότι το πολύτιμο μέταλλο με κάποιο τρόπο βρισκόταν σε μια συνθήκη ηρεμίας ή ισορροπίας εκείνο το διάστημα.  

Γράφημα 1.

gold
Πραγματικό επιτόκιο ΗΠΑ σε σχέση με τον Χρυσό

 Στο γράφημα 2 αποτυπώνεται η ισχυρή ιστορική συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ των μεταβολών των τιμών του χρυσού και του ύψους των πραγματικών επιτοκίων στις ΗΠΑ. Είναι ευδιάκριτη η αύξηση της τιμής του χρυσού ( κόκκινη γραμμή ) με κάθε κίνηση μείωσης του πραγματικού επιτοκίου ( μπλε γραμμή ) και αντίστροφα.

Γράφημα 2.
gold
Στο γράφημα 3 καταδεικνύεται η αιτία διαφυγής του χρυσού από την 6ετη κατάσταση ισορροπίας του. Καθόλη την διάρκεια αυτής της 6ετίας το επίπεδο των 10ετών πραγματικών αμερικανικών επιτοκίων ήταν θετικά (0-1%). Μόλις πέρασαν τα εν λόγω επιτόκια σε αρνητικό έδαφος, εκτινάχθηκε η τιμή του χρυσού εκτός της ζώνης ηρεμίας, σε επίπεδα ανώτερα του 1450/ουγκιά.    

Γράφημα 3.
gold
Δολάριο Αμερικής σε σχέση  με τον Χρυσό

Αναμφισβήτητη είναι και η επιρροή του δείκτη του δολαρίου επι των διακυμάνσεων της τιμής του χρυσού. Οποιαδήποτε άνοδος του δολαρίου συνεπιφέρει και πτώση στην τιμή του πολύτιμου μετάλλου και αντίστροφα η πτώση του οδηγεί σε άνοδο της τιμής του χρυσού (Γράφημα .4).

Γράφημα 4.
gold
Έλλειμα ΗΠΑ σε σχέση με τον Χρυσό

Μετά την απελευθέρωση της σταθερής τιμής του χρυσού από το δολάριο τον Αύγουστο του 1971, σημαντική είναι η επίδραση του δημοσιονομικού ελλείμματος των ΗΠΑ στην μακροπρόθεσμη προοπτική της τιμής του χρυσού. Η επιθετική μείωση των ελλειμμάτων την περίοδο 1982-2000 όπως επίσης και από το 2009 έως το 2014 συνοδεύτηκε από πτώση της τιμής του χρυσού της τάξης του 50%. Η αυξητική πορεία του ελλείμματος (κόκκινη γραμμή )  της δεκαετίας του 70, 2000 και της περιόδου μετά το 2014 σαφέστατα εκτόξευσε τις τιμές του πολύτιμου μετάλλου ( μαύρη γραμμή, γράφημα 5).
gold
 Στην παρούσα συγκυρία της καταπολέμησης των συνεπειών της πανδημίας, όλα τα κράτη και οι νομισματικές αρχές τους, εξαντλώντας όλο τους το νομισματικό και δημοσιονομικό οπλοστάσιο, δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον ανάδειξης του χρυσού σε ένα εξαιρετικό επενδυτικό προϊόν.
Απομακρυνόμενοι από την μακροπρόθεσμη εικόνα, διατηρώντας όμως τις παραπάνω συσχετίσεις σαν εργαλείο ανάλυσης και προσπαθώντας να εστιάσουμε σε περισσότερο μέσο-βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, θεωρούμε ότι η επίτευξη τιμών άνω των 2050$/ουγκιά εκ μέρους του χρυσού, προϋποθέτει αφενός πραγματικά επιτόκια 10ετίας ΗΠΑ χαμηλότερα από το -1,1% (Γράφημα 6) και αφετέρου δείκτη δολαρίου χαμηλότερο του 92 (Γράφημα 7).

Γράφημα 6.
gold
gold
Προσπαθώντας να εκτιμήσουμε την παρούσα συγκυρία και χρησιμοποιώντας την εργαλειοθήκη της τεχνικής ανάλυσης καταλήγουμε στα εξής:
 Η καθήλωση των διακυμάνσεων σε ένα μακροχρόνιο ορθογώνιο οριζόμενο από τις τιμές 1050 και 1450 στην ενδεχόμενη περίπτωση ανοδικής του διάσπασης, προσδιόριζε σαν στόχο την περιοχή τιμών 1850-1900.

Γράφημα 8.
gold
 Ο στόχος επετεύχθη με κάποια δόση υπερβολής καταγράφοντας υψηλό στο 2051.
Είναι εύλογη η συμπεριφορά που ακολούθησε η οποία μέσω ενός σχηματισμού σημαίας ουσιαστικά αφομοιώνει τα γρήγορα και σημαντικά πρόσφατα κέρδη της τιμής. Σαν στόχοι και στηρίξεις αυτής της περιόδου προσδιορίζονται οι τιμές περι το 1860 και ακολούθως οι περι το 1800.

Γράφημα 9.
gold
 Επιπρόσθετα ακόμη και με την ενδεχόμενη επίτευξη του 1800, μπορούμε μετά τεχνικής βεβαιότητας να υποστηρίξουμε ότι η μεσομακροχρόνια ανοδική τάση του χρυσού δεν ανεστάλη, απλά σημειώνει κάποια κοιλιά και με την ολοκλήρωση της φάσης της ανάπαυλας που τώρα επιτελείται, θα αποπειραθεί να διαγράψει ένα ακόμη ανοδικό σκέλος περίπου 500 δολ από τα χαμηλά που επίκειται να καταγραφούν στο προσεχές διάστημα. 

Οι πρώτες 10 χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα σε τόνους χρυσού.

gold

Πηγή statista.com, Ιούνιος 2020.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS