Διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα σε όλα τα θεραπευτήρια του Ομίλου HHG

Διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα σε όλα τα θεραπευτήρια του Ομίλου HHG
Αποτελεσματική διαχείριση των αγγειακών επιπλοκών σε ασθενείς που νόσησαν από COVID-19
Από την αρχή της πανδημίας στη χώρα μας και βάσει ειδικού σχεδίου προετοιμασίας και διαχείρισης της κρίσης COVID-19, ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group (HHG), ο μεγαλύτερος ιδιωτικός όμιλος παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, που στο δυναμικό του περιλαμβάνει 6 κορυφαία θεραπευτήρια: το Υγεία, το Metropolitan Hospital, το Μητέρα, το Metropolitan General, το Λητώ και το Creta InterClinic, προχώρησε σε μια σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών και δράσεων που περιλαμβάνουν:
1. Tη συνεργασία με επιφανείς εξειδικευμένους ιατρούς, ερευνητικές ομάδες και διεθνούς φήμης ερευνητικά ιατρικά κέντρα με στόχο τη συμβολή στη μελέτη της νόσου και των επιπλοκών που προκαλεί η λοίμωξη από τον ιό.
2. Tην άμεση εφαρμογή διεθνών ιατρικών οδηγιών και πρωτοποριακών προγραμμάτων για την καλύτερη διαχείριση των ασθενών και την εφαρμογή ειδικών προληπτικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
3. Tην αυστηρή εφαρμογή προληπτικών μέτρων σε όλα τα θεραπευτήρια του ΗΗG για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού.
4. Tην ανάπτυξη διεθνούς προγράμματος συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (INSERM U938), με στόχο την εκπαίδευση της ιατρικής κοινότητας στην αντιμετώπιση των ασθενών με COVID-19.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συνεργασία του HHG με τον κ. Γρηγόρη Γεροτζιάφα, Καθηγητή Αιματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και ∆ιευθυντή της ερευνητικής ομάδας Καρκίνος και Θρόμβωση, INSERM U938, για την εφαρμογή των διεθνών οδηγιών που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Ιδρυμα VAS (Ευρωπαϊκό Ανεξάρτητο Ιδρυμα Αγγειολογίας / Αγγειακής Ιατρικής - European Independent Foundation in Angiology / Vascular Medicine) για την αποτελεσματική διαχείριση ασθενών COVID-19 με αγγειακές παθήσεις ή παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο κ. Γρηγόρης Γεροτζιάφας είναι ο κύριος ερευνητής και συντονιστής της διεθνούς ομάδας 74 ειδικών από 31 χώρες που υπό την αιγίδα του Ιδρύματος VAS εκπόνησε τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες με τίτλο «Guidance for the Management of Patients with Vascular Disease or Cardiovascular Risk Factors and COVID-19».
Σε συνέντευξη που παραχώρησε σχετικά με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες που δημοσιεύτηκαν στο έγκυρο περιοδικό «Thrombosis and Haemostasis» ο Καθηγητής Γεροτζιάφας τονίζει τα εξής:
«Σχετικά με τις αγγειακές επιπλοκές της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2, την εμφάνιση της νόσου COVID-19 και την αντιθρομβωτική θεραπεία: επιδημιολογικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν αρχικά από την Κίνα και αργότερα από άλλες χώρες στην Ευρώπη και την Αμερική δείχνουν ότι οι πολίτες που πάσχουν από αγγειακή νόσο ή που παρουσιάζουν παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου (όπως παχυσαρκία, σακχαρώδη διαβήτη ή αρτηριακή υπέρταση) διατρέχουν υψηλό κίνδυνο επιδείνωσης της COVID-19. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς αυτοί χρήζουν εισαγωγής σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε ποσοστό άνω του 60%, καθώς αποδεικνύεται ότι η λοίμωξη SARS-CoV-2 ενεργοποιεί την πήξη του αίματος και τα ενδοθηλιακά κύτταρα που καλύπτουν την εσωτερική επιφάνεια των αγγείων η οποία έρχεται σε επαφή με το αίμα. Η θρόμβωση στο επίπεδο της μικροκυκλοφορίας των πνευμόνων και άλλων οργάνων, καθώς και η πνευμονική εμβολή βρίσκονται μεταξύ των σημαντικότερων αιτιών νοσηρότητας και θνητότητας σε ασθενείς με COVID-19».
Αντιμετώπιση των αγγειακών επιπλοκών σε ασθενείς με αγγειακή νόσο ή παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου
Ο Όμιλος HHG εφαρμόζει σήμερα -σε συνεργασία με τον κ. Γεροτζιάφα και την επιστημονική ομάδα του από το INSERM U938 Sorbonne University- το πρωτοποριακό για την Ελλάδα Πρόγραμμα Αγγειακής Αιματολογίας COVID-19 και στα 6 θεραπευτήριά του.
Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διαχείριση ασθενών με αγγειακές παθήσεις ή παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου που στοχεύει (α) στην πρόληψη της λοίμωξης από SARS-CoV-2 (β) στην έγκαιρη αναγνώριση των πολιτών και των ασθενών με COVID-19 που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο επιδείνωσης της νόσου ή βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο φλεβικής θρόμβωσης, (γ) στη βελτιστοποίηση της αντιθρομβωτικής θεραπείας κατά τη διαδρομή της νόσου αλλά και μετά το πέρας της νοσηλείας και (δ) στη μείωση των εισαγωγών στις μονάδες εντατικής θεραπείας.
Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης στο ιατρικό προσωπικό τη δυνατότητα ανοιχτής πρόσβασης σε αυτό και συνεχούς εκπαίδευσης μέσω του δικτύου Vascular Hematology Healthcare Spots. Επιπλέον, η επιστημονική ομάδα με επικεφαλής τον Καθηγητή Γεροτζιάφα στοχεύει, σε συνεργασία με τον Όμιλο HHG, στον συντονισμό των προσπαθειών για την εφαρμογή διεθνών θεραπευτικών συστημάτων για την COVID-19 από τις ελληνικές αρχές υγειονομικής περίθαλψης.
Προληπτικά μέτρα προστασίας στα 6 θεραπευτήρια του Ομίλου HHG
• Υποχρεωτικό μοριακό τεστ ανίχνευσης του ιού (PCR) και λήψη αρνητικού αποτελέσματος για το σύνολο του προσωπικού που επιστρέφει στην εργασία.
• Υποχρεωτικό μοριακό τεστ σε όλους τους ασθενείς πριν από την εισαγωγή για δευτεροβάθμια περίθαλψη.
• Συνέχιση της δειγματοληψίας και εξέτασης σε ειδικούς εξωτερικούς χώρους (isolation rooms) εκτός των θεραπευτηρίων και σε συνθήκες απομόνωσης.
• Αυστηρά μέτρα κατά την είσοδο και παραμονή εντός των θεραπευτηρίων με περιορισμό του αριθμού των εισόδων, θερμομέτρηση και υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας.
• Συνεχής επικοινωνία και στενή συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, τον ΕΟ∆Υ, τον ΕΟΠΥΥ, το ΕΚΑΒ και όλους τους αρμόδιους φορείς.
• Eιδική λοιμωξιολογική ομάδα και επιτροπή νοσοκομειακών λοιμώξεων με επικεφαλής ειδικούς από τον ΕΟ∆Υ, καθώς και ιατρούς και νοσηλευτές εξειδικευμένους και πιστοποιημένους στη διαχείριση μαζικών καταστροφών και επιδημιών.
• Κινητή μονάδα για κατ’ οίκον επίσκεψη και λήψη δείγματος για την ανίχνευση του ιού, καθώς και λήψη αίματος για τη διενέργεια απλών αιματολογικών εξετάσεων.
• ∆υνατότητα διεξαγωγής εκατοντάδων μοριακών εξετάσεων (PCR) ανά ημέρα στα διαγνωστικά εργαστήρια του ομίλου.
• Επιπλέον, ο Όμιλος HHG δημιούργησε μια καινοτόμο ψηφιακή υπηρεσία τηλεϊατρικής, την εφαρμογή COVID19 Digital Clinic, και την υπηρεσία Drive-Through COVID-19 test.

Όμιλος Hellenic Healthcare Group

Ο Όμιλος HHG ιδρύθηκε το 2018 και περιλαμβάνει 6 θεραπευτήρια -το Υγεία, το Metropolitan Hospital, το Μητέρα, το Metropolitan General, το Λητώ και το Creta InterClinic-, την εταιρία Y-Logimed, με αντικείμενο την εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, το Κέντρο Γενετικής και Γενωμικής ΆλφαLAB και την εταιρία Business Care, που παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ο Όμιλος HHG προσφέρει υψηλής ποιότητας και διεθνώς ανταγωνιστικές υπηρεσίες για κάθε θέμα υγείας, από τη γέννηση έως την τρίτη ηλικία, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS