Μόνο στην Λευκορωσία θα επιβληθούν κυρώσεις από την Σύνοδο Κορυφής - Κείμενο κοινών συμπερασμάτων για την Τουρκία

Μόνο στην Λευκορωσία θα επιβληθούν κυρώσεις από την Σύνοδο Κορυφής - Κείμενο κοινών συμπερασμάτων για την Τουρκία
Το νέο προτεινόμενο κείμενο «καλεί την Τουρκία να ξεκινήσει διάλογο με στόχο την επίλυση όλων των θαλάσσιων διαφορών μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου»
Συμφωνία επήλθε στην Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ καθώς κατέληξαν στο να επιβάλλουν κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας... ενώ για την Τουρκία συμφωνήθηκε το κείμενο συμπερασμάτων που στηρίζεται στο τρίτο κατά σειρά προσχέδιο που κατέθεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel για να διευθετηθεί η ελληνοτουρκική διένεξη. 
Το κείμενο αυτό αποτελεί την βάση και κατ΄ ουσία το τελικό κείμενο, της πρώτης ημέρας της Συνόδου Κορυφής που ολοκληρώθηκε στις 1:40 ξημερώματα 2 Οκτωβρίου και θα ξεκινήσει εκ νέου στις 9:30 στις 2 Οκτωβρίου.
Στο νέο κείμενο δίνεται έμφαση στην έναρξη διαλόγου μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου, ενώ επισημαίνεται ότι θα υπάρξουν κυρώσεις εάν συνεχιστούν οι μονομερείς ενέργειες.
Στο τελευταίο σχέδιο συμπερασμάτων, οι ηγέτες εξετάζουν νέα διατύπωση για την Τουρκία και την Κύπρο.
Το νέο προτεινόμενο κείμενο «καλεί την Τουρκία να ξεκινήσει διάλογο με στόχο την επίλυση όλων των θαλάσσιων διαφορών μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου». 
Σημειώνει δε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «παραμένει πλήρως δεσμευμένο για μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού».
Η νέα διατύπωση σημειώνει ότι «σε περίπτωση ανανεωμένων μονομερών ενεργειών ή προκλήσεων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προβλέπουν το άρθρο 29 της ΣΕΕ και το άρθρο 215 ΣΛΕΕ, προκειμένου για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα των κρατών μελών της».
Τα αναφερόμενα άρθρα της Συνθήκης αφορούν κυρώσεις αλλά στο κείμενο δεν... αναφέρεται η λέξη κυρώσεις.

Το νέο προσχέδιο καταργεί επίσης μια προηγούμενη αναφορά ότι πρέπει να υπάρξει διευθέτηση της κατανομής των πόρων υδρογονανθράκων στην Κύπρο.
Ένα από τα βασικά αιτήματα της Άγκυρας είναι ότι οι Τουρκοκύπριοι πρέπει να λάβουν δίκαιο μερίδιο από τυχόν ευρήματα γύρω από το διχοτομημένο νησί.
Σύμφωνα με το προσχέδιο, «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα επανέλθει αναλόγως και θα λάβει αποφάσεις, ανάλογα με την περίπτωση, το αργότερο κατά την Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου 2020».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS