Αρχές Νοεμβρίου 2020 τα θετικά νέα για Cocos της Πειραιώς - Τρεις τελικώς θα υποβάλουν προσφορά για το Galaxy της Alpha 20/10

Αρχές Νοεμβρίου 2020 τα θετικά νέα για Cocos της Πειραιώς - Τρεις τελικώς θα υποβάλουν προσφορά για το Galaxy της Alpha 20/10
Έρχονται θετικά νέα για Alpha bank 20 Οκτωβρίου και Πειραιώς αρχές Νοεμβρίου 2020
Η Alpha Bank στις 20 Οκτωβρίου 2020 και η Πειραιώς αρχές Νοεμβρίου 2020 θα βρεθούν στο επίκεντρο - θετικά - για διαφορετικούς λόγους.
Η μεν Alpha bank επειδή θα υποβληθούν οι προσφορές για το Galaxy την τιτλοποίηση NPEs 10,6 δισεκ. ευρώ και αναμένεται να εμφανιστούν τελικώς 3 ενδιαφερόμενοι. 
Η δε Πειραιώς επειδή η κυβέρνηση θα λάβει τις τελικές αποφάσεις για την παράταση του Cocos του μετατρέψιμου ομολόγου σε μετοχές ύψους 2 δισεκ. ευρώ.

Η Πειραιώς στο θετικό επίκεντρο
 
Η διοίκηση Χρήστου Μεγάλου της τράπεζας Πειραιώς φαίνεται ότι έχει καταφέρει να πετύχει ένα διακανονισμό μια ουσιώδη τροποποίηση στην σύμβαση της τράπεζας με το ελληνικό δημόσιο για το Cocos το μετατρέψιμο ομόλογο σε μετοχές ύψους 2 δισεκ. για το οποίο πληρώνει 8% επιτόκιο ή 160 εκατ ευρώ περίπου ετησίως.
Η νέα αλλαγή λοιπόν είναι η εξής.
Το ομόλογο μετατρέψιμο σε μετοχές λήγει στο τέλος του 2022 και υπήρχε μεγάλη ανησυχία και αβεβαιότητα για το τι θα γίνει άπαξ και το ποσό των 2 δισεκ. είναι προφανώς πολύ μεγάλο, όπως μεγάλη είναι η επιβάρυνση των 160 εκατ που πληρώνει σε τόκους η Πειραιώς.
Με βάση την σύμβαση του ομολόγου που εξέδωσε η Πειραιώς και το οποίο κάλυψε το ελληνικό δημόσιο δεν έχει την δυνατότητα μη καταβολής των τόκων καθώς ήδη η Πειραιώς ενεργοποίησε μια φορά την ρήτρα μη καταβολής τόκων.
Από εδώ και πέρα εάν δεν πληρωθούν οι τόκοι τότε αυτομάτως το ομόλογο μετατρέπεται σε μετοχές με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ και το δημόσιο από 26% θα έφθανε στο 58% στην Πειραιώς.
Φαίνεται λοιπόν ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ καλύτερα για την Πειραιώς

1)Θα υπάρξει 5ετής παράταση για το μετατρέψιμο ομόλογο των 2 δισεκ. και αντί στο τέλος του 2022 θα λήξει στο τέλος του 2027.

2)Το ελληνικό δημόσιο αποδέχθηκε να πληρώνεται τους τόκους με ομολογιακό tier 2 το οποίο θα εκδίδει η Πειραιώς και θα περιέρχεται στο ελληνικό δημόσιο ως ρευστό στην λήξη του ανάλογα με το εάν το tier 2 είναι 5ετούς ή 7ετούς διάρκειας.

Οι εκδόσεις tier 2 θα είναι μέχρι το ύψος του επιτρεπόμενου ορίου ως προς τα ίδια κεφάλαια που ακόμη απέχει προφανώς η Πειραιώς, δεν έχει δηλαδή κάποιους άμεσους περιορισμούς.
Πρακτικά η Πειραιώς θα εκδώσει tier 2 ύψους 160 εκατ σε ετήσια βάση το οποίο θα αποκτήσει το ελληνικό δημόσιο αλλά με δυνατότητα καταβολής του κεφαλαίου στην λήξη.
Οι τόκοι θα μετατρέπονται σε κεφάλαιο το οποίο το κράτος θα το εισπράττει στην λήξη του ομολόγου tier 2.
Με αυτόν τον τρόπο όμως θα αυξηθεί και η κεφαλαιακή επάρκεια της Πειραιώς γιατί το ομόλογο tier 2 λογίζεται ως κεφάλαιο και θα ενισχύσει την κεφαλαιακή επάρκεια.
Εάν υποθέσουμε ότι αυτό θα συμβαίνει για το διάστημα 2020 με 2027 δηλαδή 8 χρόνια ή 8 Χ 160 = 1,28 δισ ευρώ η Πειραιώς θα εκδώσει στην 8ετία ομολογιακά tier 2 ύψους 1,28 δισ που θα τα εκταμιεύσει το ελληνικό δημόσιο στην λήξη τους αλλά ταυτόχρονα αυτά τα 1,28 δισ. θα παραμένουν στην Πειραιώς ως κεφάλαιο.
Έτσι λοιπόν η Πειραιώς δεν θα πληρώνει τους τόκους του Cocos, θα εκδίδει ομόλογα tier 2 τα οποία όμως θα λαμβάνονται και ως κεφάλαιο στην Πειραιώς.
Αυτό σημαίνει ότι η Πειραιώς λαμβάνει ένα πολύ ωραίο δώρο από το ελληνικό κράτος και τηρουμένων των δεδομένων… καλώς και δίδεται το δώρο αυτό στην Πειραιώς.

Το ηθικό ερώτημα

Το ελληνικό δημόσιο σε συνεργασία με τον SSM λοιπόν έχουν αποφασίσει να βοηθήσουν την Πειραιώς δίδοντας λύση για το μετατρέψιμο ομόλογο σε μετοχές ή Cocos των 2 δισεκ.
Όμως εγείρεται ένα ζήτημα.
Το Cocos είναι 2 δισεκ. και από το 2016 έως το 2019 η Πειραιώς έχει πληρώσει 3 φορές τους τόκους, πλην μιας φοράς.
Άρα η Πειραιώς έχει πληρώσει έως σήμερα 480 εκατ σε τόκους ενώ ακόμη έχει την υποχρέωση να αποπληρώσει το κεφάλαιο των 2 δισεκ.
Με την παράταση π.χ. 5 ετών έως το 2027 και την έκδοση ομολόγων tier 2 σημαίνει από το 2020 υπολογίζονται 8 χρόνια Χ 160 εκατ σε tier 2 = 1,28 δισ ευρώ.
Άρα το 2027 η Πειραιώς θα έχει πληρώσει σε τόκους 1,8 δισεκ. ευρώ για το διάστημα 2016 με 2027 + 2 δισεκ. το κεφάλαιο του Cocos θα έχει δηλαδή κοστίσει στην Πειραιώς 3,8 δισεκ. ευρώ σίγουρα αποτελεί πανάκριβο κεφάλαιο για την τράπεζα.
Με χρηματιστηριακή αξία στα 490 εκατ τα 3,8 δισεκ. αντιστοιχούν σε 7,5 φορές την κεφαλαιοποίηση της τράπεζας Πειραιώς. 

                                                   Τράπεζα Πειραιώς
Θετικά Αρνητικά
Παρά τα NPEs 23,3 δισ και κεφάλαια 7,64 δισ… αντέχει Τα περισσότερα NPEs 23,3 δισ
Μείωση SREP από 14,25% σε 11,25% Χαμηλό coverage ratio 45% ή 10,5 δισ
Προβλέψεις για Covid 19 = 441 εκατ Από 23,3 δισ NPEs τα 15,4 δισ επιχειρηματικά
Καταθέσεις 46 δισ Κεφάλαια 7,64 δισ αλλά 2 δισ Cocos
Χρηματιστηριακή αξία μόλις 463 εκατ
Παράταση Cocos 2 δισ και πληρωμές τόκων με Tier 2 Για Cocos 2 δισ θα πληρώσει 3,8 δισ
Τιτλοποίηση 7 δισ DTC 4 δισ – DTA 6,54 δισ
Management… για τις δυσκολίες διαχείρισης Με κανονικό SREP 14,25% έχει FL SREP 13,7%
 
Οι προσφορές για το Galaxy θα είναι τρεις περί τα 280 με 320 εκατ ευρώ

Στις 20 Οκτωβρίου 2020 – εάν δεν υπάρξει άλλη παράταση - θα υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές για το πρόγραμμα Galaxy των 10,6 δισεκ. προβληματικών δανείων της Alpha bank.
Φαβορί θεωρείται ότι είναι η Pimco ωστόσο και το αμερικανικό fund Davidson Kempner έχει καταβάλλει 8 εκατ σε συμβούλους για το Galaxy που επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του για την τιτλοποίηση της Alpha bank ενώ και η Cerverd Credit Management θα συμμετάσχει.
Στην διαγωνιστική διαδικασία θα βρεθεί και η Cerverd Credit Management η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρία διαχείρισης προβληματικών δανείων στην Ιταλία ενώ η Credito Fondiario o τρίτος μεγαλύτερος διαχειριστής NPLs στην Ιταλία απόρροια συνεργασίας της Tages Group με την Elliot φαίνεται ότι θα αποσυρθεί.
Για την περίπτωση του Galaxy το εύρος των εκτιμήσεων για το τίμημα κινείται μεταξύ 280 με 320 εκατ ευρώ με χειρότερο σενάριο 200 εκατ για την Cepal και 50 εκατ για το Mezzanine bond και καλύτερο 300 εκατ για την Cepal και 40-50 εκατ για το Mezzanine bond

                                     Alpha bank

Θετικά Αρνητικά
Κεφάλαια 8,5 δισ με tangiblebook5,8 δισ Μόλις 782 εκατ κεφαλαιοποίηση
Το χαμηλότερο DTC 3,1 δισ Αρνητικές επιδόσεις από το εξωτερικό
Το κεφαλαιακό μαξιλάρι 3,1 δισεκ. ευρώ

Τα NPEs μαζί με νέα NPEs Covid από 8,5 έως 11 δισ

Τιτλοποίηση Galaxy10,8 δισ

Seniorbond 3,7 δισ

Προσφορές 20/10
Το coverage ratio NPEs στο 44,4%
Ρευστότητα 40,9 δισ καταθέσεις / 11,9 δισ ΕΚΤ Η λιανική τραπεζική παρήγαγε ζημίες
NPEs 8,5 δισ μετά Galaxy Σε moratorium 4,7 δισ δάνεια

Management IFRS9 απομείωση κεφαλαίων 1,1 δισ έως 2023

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS