Διάταξη σκάνδαλο έμπνευσης Άδωνι Γεωργιάδη στον πτωχευτικό δίνει δώρο εκατομμυρίων ευρώ στις ασφαλιστικές σε βάρος χιλιάδων ασφαλισμένων

Διάταξη σκάνδαλο έμπνευσης Άδωνι Γεωργιάδη στον πτωχευτικό δίνει δώρο εκατομμυρίων ευρώ στις ασφαλιστικές σε βάρος χιλιάδων ασφαλισμένων
Ζητήματα αντισυνταγματικότητας από την νομοθετική παραβίαση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων – Εθνική, Eurolife αυτές που ωφελούνται περισσότερο - Το προηγούμενο δώρο της ακύρωσης του προστίμου των 100.000 ευρώ για παράνομη αναπροσαρμογή ασφαλίστρων
Διάταξη σκάνδαλο έμπνευσης και κατασκευής του κ. Άδωνι  Γεωργιάδη, η οποία πιθανά έχει και ζήτημα αντισυνταγματικότητας, δώρο πολλών εκατομμυρίων ευρώ στις ασφαλιστικές εταιρίες και βάρος των όσων έχουν συνάψει παλαιά ασφαλιστήρια ισόβια συμβόλαια εισήχθη στο νομοσχέδιο για τον πτωχευτικό κώδικα που συζητείται στη Βουλή.
Ειδικότερα στο άρθρο 268 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «συμβατικές ρήτρες αναπροσαρμογής ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας (σ.σ. ισόβια συμβόλαια) μπορούν να εξαρτούν την αναπροσαρμογή από αντικειμενικούς παράγοντες που στηρίζονται στην αρχή της καταλληλότητας, ήτοι σε πραγματικά και επίκαιρα δεδομένα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, όπως ιδίως η ηλικία του ασφαλισμένου και δείκτες, που είναι σαφείς ευρέως προσβάσιμοι και αντικειμενικοί, ευρέως προσβάσιμοι επαληθεύσιμοι, από τα συμβαλλόμενα μέρη , οι οποίοι διαμορφώνουν την τελική τιμή του ασφαλίστρου ανά έτος αναφοράς».
Στη συνέχεια η εκτροπή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη καθώς αναφέρεται ότι η συμμόρφωση με τις προαναφερόμενες ρήτρες με την αρχή της διαφάνειας και ιδίως με τις παραγράφους 1,6,7 περίπτωση ε του νόμου 2251/1994 για την ιδιωτική ασφάλισης του άρθρου 2 «πληρούται μόνο με τον προσδιορισμό των παραγόντων και δεικτών, από τους οποίους εξαρτάται η αναπροσαρμογή ασφαλίστρων στη σύμβαση ασφάλισης».
Μάλιστα ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί (δυνητικά όχι υποχρεωτικά) να καθορίζει τους δείκτες ή παράγοντες που εξαρτάται η αναπροσαρμογή.
Τι σημαίνουν όλα αυτά.
Ότι όλα τα παλαιά ισόβια ασφαλιστήρια συμβόλαια στα οποία αναφέρονται προκαθορισμένα ποσοστά αναπροσαρμογής χωρίς δυνατότητα παρέμβασης από την πλευρά των ασφαλιστικών εταιριών τινάζονται στον αέρα καθώς οι εταιρίες πρακτικά μονομερώς μπορούν να προβαίνουν σε εξωφρενικές αυξήσεις ασφαλίστρων.
Μάλιστα το προκλητικό είναι ότι στο άρθρο 268 αναφέρεται η δυνατότητα του ασφαλιζόμενου να καταγγείλει τη σύμβαση πράγμα το οποίο είναι επιθυμητό από πλευράς ασφαλιστικών όταν οι συμβάσεις είναι ζημιογόνες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα οι ασφαλιστικές εταιρίες προκειμένου να σπάσουν τέτοιου είδους συμβόλαια μετέρχονταν απίστευτες πρακτικές ενώ κάποιες έδιναν δέλεαρ προσαυξημένο εφάπαξ ποσό προκειμένου να επέλθει το σπάσιμο.
Η εκτός λογικής νομοθετική παρέμβαση ουσιαστικά έρχεται να τιμωρήσει τους ασφαλιζόμενους που επί χρόνια διατηρούν ασφαλιστικά συμβόλαια και να επιβραβεύσει τις εταιρίες που ακόμα και για λόγους αθέμιτων πρακτικών στο παρελθόν πουλούσαν ασφαλιστικά προγράμματα γνωρίζοντας ότι είναι ζημιογόνα και απαιτούν τη δημιουργία υψηλότερων μαθηματικών αποθεμάτων.
Μεγάλο αριθμό τέτοιου είδους συμβολαίων σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές έχουν στην παρούσα φάση η Εθνική Ασφαλιστική και η Eurolife.
Μάλιστα για την Εθνική Ασφαλιστική το bankingnews είχε φέρει στη δημοσιότητα πρακτικές της εταιρίας που υπερέβαιναν τα όρια του θεμιτού προκειμένου να σπάσει τέτοιου είδους συμβόλαια.
Σε κάθε περίπτωση όμως προκύπτει και ζήτημα Συνταγματικότητας καθώς η ασφαλιστική σύμβαση είναι μια αστική σύμβαση στην οποία δεν μπορεί το κράτος μεταχρονολογημένα να παρεμβαίνει και μάλιστα σε βάρος του μέσου πολίτη.
Πάντως ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης δεν έχει δώσει καλά δείγματα γραφής με τις κινήσεις του στον ασφαλιστικό κλάδο καθώς ουσιαστικά αντί να υπηρετεί τα νόμιμα συμφέροντα του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου εμφανίζεται ως προστάτης και μάλιστα συμφερόντων που δεν συνάδουν με τη νομοθετική τάξη μεγάλων ασφαλιστικών εταιριών πολλές εκ των οποίων είναι αλλοδαπών μετοχικών συμφερόντων.
Δεν έχει άλλωστε περάσει πολύς καιρός από τότε που ακύρωσε πρόστιμο 100.000 ευρώ που είχε επιβληθεί σε ασφαλιστική εταιρία για αδικαιολόγητη αύξηση ασφαλίστρων.
Και φαίνεται ως συνέχεια της πράξης του αυτής έρχεται η νομοθετική ρύθμιση.  
Βέβαια πέρα από την πρακτική του κ. Άδωνι Γεωργιάδη ερώτημα αποτελεί πως κατέληξε η συγκεκριμένη διάταξη στο νομοσχέδιο για τον πτωχευτικό.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS