Διαγωνισμός της Γραμμής 4 του Μετρό: Η Avax με 1,150 δισ και η Άκτωρ με 1,185 δισ – Δυσμενέστερη η μειοδοτική πρόταση

Διαγωνισμός της Γραμμής 4 του Μετρό: Η Avax με 1,150 δισ και η Άκτωρ με 1,185 δισ – Δυσμενέστερη η μειοδοτική πρόταση
Προβληματική η χαμηλή οικονομική προσφορά για την Γραμμή 4 του Μετρό
H Γραμμή 4 του Μετρό και ο διαγωνισμός που ολοκληρώθηκε με την υποβολή μειοδοτικών προσφορών έληξε με την Avax να έχει υποβάλλει την χαμηλότερη προσφορά στα 1,150 δισεκ. ευρώ έναντι 1,185 δισεκ. ευρώ του Άκτωρα.
Υπάρχουν ενδείξεις που καταλήγουν στο ότι η Avax μπορεί να κέρδισε τον διαγωνισμό κατεβάζοντας κάτω του κόστους την οικονομική της προσφορά εξέλιξη που μπορεί να αποδειχθεί μειονέκτημα σε βάθος χρόνου.
Από την έναρξη της διαδικασίας, η ΑΚΤΩΡ προσέγγισε τον διαγωνισμό με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, έχοντας πλήρη γνώση των απαιτήσεων του έργου.
Η οικονομική προσφορά της ΑΚΤΩΡ υποβλήθηκε το 2019, ένα έτος κατά το οποίο δεν υπήρχαν προοπτικές μεγάλων έργων στην Ελλάδα, κι ενώ η εταιρεία αποσκοπούσε στην ενίσχυση του ανεκτέλεστού της.
Τη στιγμή εκείνη, το να αναλάβει κανείς το συγκεκριμένο έργο ήταν εξαιρετικά κρίσιμο.
 
Προβληματική η χαμηλή οικονομική προσφορά

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΚΤΩΡ κατέθεσε ανταγωνιστική προσφορά, έχοντας πραγματοποιήσει ενδελεχή τεχνική μελέτη, βάσει της οποίας το οικονομικό σκέλος διαμορφώθηκε στα όρια του κόστους, διασφαλίζοντας οριακή κερδοφορία.
Πέραν των συγκεκριμένων οικονομικών προκλήσεων, η απουσία δυνατότητας αναθεώρησης του προϋπολογισμού του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης (τουλάχιστον 8 έτη), σε συνδυασμό με την καθυστέρηση της έναρξης των πρόδρομων εργασιών που παραπέμπει σε μεγαλύτερη διάρκεια υλοποίησής του έργου, καθιστούν οικονομικές προσφορές χαμηλότερες από αυτήν της ΑΚΤΩΡ πιθανότατα προβληματικές.
Ως αποτέλεσμα, η ανάληψη του έργου με οικονομικούς όρους δυσμενέστερους της προσφοράς της ΑΚΤΩΡ, δε θα συνιστούσε ικανοποιητικό αποτέλεσμα για την εταιρεία.
 
Ο Άκτωρ έχει την Ρουμανία

Σχετικά με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, αυτό δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της ΑΚΤΩΡ και τις προοπτικές της εταιρείας, δεδομένου του ότι:
 Ο προβλεπόμενος με βάση την προσφορά της ΑΚΤΩΡ τζίρος των 750 εκατ. ευρώ, θα κατανεμόταν σε διάστημα πέραν της 8ετίας, δηλαδή περίπου 80 εκατ. το χρόνο, μέγεθος όχι σημαντικό σε σχέση με το συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών της ΑΚΤΩΡ.
Δεδομένων των καθυστερήσεων που αναμένονται στην έναρξη του έργου, οποιαδήποτε ενίσχυση σε επίπεδο ρευστότητας, δε θα ήταν εφικτή σε διάστημα λιγότερο του ενός έτους.
Από την υποβολή της οικονομικής προσφοράς μέχρι σήμερα, η ΑΚΤΩΡ κατάφερε να χτίσει ένα σημαντικό και υγιές ανεκτέλεστο έργων ύψους 1,2 δισ ευρώ στη Ρουμανία.
 Με τη συνολική προσπάθεια διοίκησης και εργαζομένων, η ΑΚΤΩΡ πέτυχε τα τελευταία δύο χρόνια να βελτιώσει τη συνολική της θέση, αναλαμβάνοντας σημαντικά και κερδοφόρα έργα, με αποτέλεσμα, σήμερα, οι θετικές προοπτικές της εταιρείας αφενός να μην επηρεάζονται ουσιαστικά από τη μη ανάληψη του συγκεκριμένου έργου και αφετέρου να αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά από τον κομβικό ρόλο των Υποδομών στο Ταμείο Ανάκαμψης και τη διεκδίκηση υψηλότερης κερδοφορίας έργων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS