Εξοικονόμηση LNG με την αξιοποίηση των απαερίων στο τέρμιναλ της Ρεβυθούσας

Εξοικονόμηση LNG με την αξιοποίηση των απαερίων στο τέρμιναλ της Ρεβυθούσας
Μείωση και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Ρεβυθούσας, με τον σταθμό συμπίεσης απαερίων που προκήρυξε ο ΔΕΣΦΑ
Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε από τον ΔΕΣΦΑ πριν από λίγες ημέρες η κατασκευή του σταθμού συμπίεσης απαερίων στη Ρεβυθούσα, με την προκήρυξη του έργου.
Σύμφωνα με την προκήρυξη, η προθεσμία υποβολής προσφορών ολοκληρώνεται στις 9 Νοεμβρίου, ενώ την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η αποσφράγισή τους για την ανάδειξη του αναδόχου. Η διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 22 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 9,1 εκατ. ευρώ (πλην ΦΠΑ). Σύμφωνα με το πρόσφατο πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ, το έργο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί κατά 60,09% από το ΕΣΠΑ 2014-2020, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια του Διαχειριστή ή δανεισμό.

Διοχέτευση των απαερίων στο ΕΣΦΑ

Ο σταθμός θα δώσει τη δυνατότητα αξιοποίησης των παραγόμενων απαερίων (BOG) στο τέρμιναλ, από τις κρυογενικές εγκαταστάσεις (2η αναβάθμιση) καθώς και από τις φάσεις φόρτωσης/ εκφόρτωσης των πλοίων. Έτσι, αντί τα απαέρια να καίγονται στον πυρσό της εγκατάστασης κατά την περίπτωση της μηδενικής λειτουργίας του τέρμιναλ, όπως συμβαίνει σήμερα, η εν λόγω εγκατάσταση θα αυξάνει την πίεσή τους και θα τα διοχετεύει στο εθνικό σύστημα φυσικού αερίου.
Ως συνέπεια, το έργο θα συμβάλει στη σημαντική εξοικονόμηση LNG για τους χρήστες της Ρεβυθούσας. Επίσης, θα έχει σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος, αφού θα έχει ως αποτέλεσμα να εκμηδενιστούν οι εκπομπές διοξειδίου άνθρακα κατά τη διάρκεια της μη λειτουργίας του σταθμού.

Πηγή: www.worldenergynews.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS