Άνοιξε η πλατφόρμα για το δώρο Πάσχα - Έως το βράδυ οι αιτήσεις για τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα

Άνοιξε η πλατφόρμα για το δώρο Πάσχα - Έως το βράδυ οι αιτήσεις για τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα
Εκπνέει η προθεσμία εγγραφής στο μητρώο καλλιτεχνών
Ανοιχτή είναι από σήμερα η πλατφόρμα του πληροφορικού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες να υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση για το επίδομα Πάσχα για το 2020, ενώ εκπνέει και η προθεσμία εγγραφής στο μητρώο καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ώστε να τύχουν της ειδικής αποζημίωσης των 534 ευρώ.
Ειδικότερα, μέχρι τέλος του μήνα είναι δυνατή και η επανυποβολή του εντύπου ως ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη που έχουν εμφιλοχωρήσει κατά την αρχική δήλωση αυτού (ενδεικτικά αναφέρονται: εσφαλμένα ποσά ανά εργαζόμενο σε σχέση με τις ημέρες αναστολής και τις μεικτές αποδοχές, λανθασμένα, μη αποδεκτά ή καταργημένα ΙΒΑΝ κ.α.).

Καλλιτεχνικά επαγγέλματα

Να σημειωθεί ότι έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στην πλατφόρμα της Εργάνης  40 επιπρόσθετες επαγγελματικές ειδικότητες.
Επίσης το μητρώο δεν απαιτεί την επισύναψη στοιχείων. Αρκείται στις υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων του Πολιτισμού. Η κάθε δήλωση ολοκληρώνεται σε ελάχιστο χρόνο. Με την εγγραφή στο μητρώο, οι αιτούμενοι καθίστανται δικαιούχοι των εξής ποσών: 534 ευρώ για τον μήνα Σεπτέμβριο, 534 ευρώ για τον μήνα Οκτώβριο, ενώ θα λάβουν και 800 ευρώ για Μάρτιο και Απρίλιο.

Αναστολή συμβάσεων εργασίας Σεπτεμβρίου

Επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του επισιτισμού, του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού, του αθλητισμού και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται βάσει ΚΑΔ όπως επίσης επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας ξενοδοχειακών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων υποβάλλουν τις δηλώσεις αναστολών των εργαζομένων έως και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Αντίστοιχα οι εργαζόμενοι υποβάλλουν τις δικές τους δηλώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποβάλλουν το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά» και δηλώνουν τους εργαζομένους τους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή είτε για όλο το μήνα Σεπτέμβριο είτε χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα.   

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS