Ενιαία πρότυπα για το κλίμα ζητούν οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες - Στις 30/10 οι απαντήσεις των ελληνικών τραπεζών στην ΤτΕ

Ενιαία πρότυπα για το κλίμα ζητούν οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες - Στις 30/10 οι απαντήσεις των ελληνικών τραπεζών στην ΤτΕ
Ενιαία πρότυπα για το κλίμα ζητούν οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες καθώς και μεγάλοι ρυθμιστές πιέζουν τους πολιτικούς να συμφωνήσουν σε κοινά πρότυπα σε ότι αφορά τον κλιματικό κίνδυνο, προκειμένου να βοηθήσουν τον χρηματοοικονομικό τομέα να κάνει τη στροφή προς τη χρηματοδότηση της οικονομίας χαμηλού άνθρακα.
Ενόψει της συνόδου κορυφής των G20 τον επόμενο μήνα και της 26ης διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP 26) που θα πραγματοποιηθεί στην Γλασκώβη το Νοέμβριο του 2021, υπάρχουν ενδείξεις ότι χωρίς ομοιόμορφα διεθνή standards οι παγκόσμιες συστημικές σημαντικές τράπεζες θα είναι περισσότερο απρόθυμες να χρησιμοποιήσουν τα ισοζύγιά τους για να βοηθήσουν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για το κλίμα.
Ωστόσο η διαβούλευση έχει ξεκινήσει και οι πιέσεις θα ενταθούν
Υπενθυμίζεται πως σε αυτές τις ράγες έχει αρχίσει να κινείται και η χώρα μας καθώς στις  30 Οκτωβρίου λήγει η σχετική διαβούλευση την οποία έχει ξεκινήσει η Τράπεζα της Ελλάδος και αφορά το συγκεκριμένο θέμα.
Πάντως η προσαρμογή σε σημαντικό βαθμό και άμεσα με νέα πρότυπα θα σημάνει πολύ μεγάλο κόστος για χώρες που βρίσκονται εξαιρετικά πίσω όπως η χώρα μας.
Οπως είναι γνωστό, στους  συντελεστές που καθορίζουν τον παράγοντα κινδύνου για τα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών εισέρχεται σταδιακά το κλίμα, καθώς σε 2-3 χρόνια εκτιμάται ότι τα κριτήρια ESG, (Περιβάλλον-Κοινωνία-Διακυβέρνηση), θα αποκτήσουν πρωτεύοντα ρόλο στην αξιολόγηση ρίσκου και ποιότητας των δανείων που χορηγούν οι τράπεζες, με προφανώς ανάλογες επιπτώσεις στην επιλογή των μελλοντικών δανειοληπτών.
Αυτό προκύπτει από τον κύκλο διαβούλευσης που ξεκίνησε πριν από κάποιες ημέρες η Τράπεζα της Ελλάδος, με την παρουσίαση στους risk officers των τραπεζών ενός πρώτου σχεδίου  για τα ESG και τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση.
Ο πλήρης ανασχεδιασμός του ενεργειακού τομέα με στόχο την μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα ως το 2050 και ενδιάμεσο στόχο τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα κατά 55% ως το 2030 που προωθεί η Κομισιόν, φέρνει αφενός την κατάργηση ολόκληρων κλάδων της παραδοσιακής οικονομίας, όπως ήδη παρατηρείται στη χώρα μας με την απολιγνιτοποίηση,  αλλά και τη δημιουργία νέων αγορών όπως πχ τα` ηλεκτρικά οχήματα, οι ΑΠΕ κλπ.   
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Τράπεζα της Ελλάδος στη εισήγησή της, επικαλούμενη το ΕΣΕΚ, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα ως το 2030, θεωρεί αναπόφευκτες τις οικονομικές ζημιές κατά την περίοδο της μετάβασης, καθώς θα καταργηθούν διάφορες  δραστηριότητες και  γεωγραφικές περιφέρειες θα πληγούν. Θα αναπτυχθούν όμως νέοι τομείς, νέες και καινοτόμες τεχνολογίες.

Πώς επηρεάζονται τα δάνεια και οι τράπεζες

Δύο είναι τα είδη του κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες: Ο πρώτος συνδέεται με την ίδια την Κλιματική Αλλαγή και τα φυσικά φαινόμενα, καθώς οι τράπεζες εκτίθενται στις ζημιές που θα υποστούν οι πελάτες τους  εξ’ αιτίας πχ μίας πλημμύρας ή αλλης φυσικής καταστροφής και από το πλήγμα που θα δεχθούν οι ασφαλιστικές εταιρίες.
Το δεύτερο είδος κινδύνου, σύμφωνα με την έκθεση της ΤτΕ,  αφορά στις ζημιές που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα.
Καθοριστικό ρόλο στην εκτίμηση του κινδύνου μετάβασης θα παίξει ο χρόνος και η ταχύτητα της αλλαγής, καθώς μία απότομη μετάβαση μπορεί να δημιουργήσει διαταραχές στην αγορά, ακόμα και ύφεση στην οικονομία. 
Ομως και τα  ανεπαρκή μέτρα πολιτικής για το Κλίμα μπορούν να εντείνουν τις επιπτώσεις της ίδιας της Κλιματικής Αλλαγής.
Από τους επιμέρους κινδύνους, το πιστωτικό ρίσκο αυξάνει λόγω της χαμηλότερης κερδοφορίας, του υψηλότερου κινδύνου χρεοκοπίας και της χαμηλότερης αποτίμησης των ενεχύρων.
Ο κίνδυνος αγοράς οφείλει να υπολογίσει τη μεγάλη μεταβλητότητα, την απαξίωση των περιουσιακών στοιχείων και τον επαναπροσανατολισμό της χρηματοδότησης σε βιώσιμα περιουσιακά στοιχεία, ενώ ο  κίνδυνος ρευστότητας συνεκτιμά τις μαζικές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, την απόσυρση καταθέσεων και τη μείωση της αξίας του ενεργητικού υψηλής ποιότητας που εύκολα ρευστοποιείται.
Το παζλ συμπληρώνει ο λειτουργικός κίνδυνος, ο οποίος εστιάζει σε νομικά ζητήματα και στη βλάβη της  φήμης του πιστωτικού ιδρύματος εξ αιτίας της χρηματοδότησης αμφιλεγόμενων δραστηριοτήτων και/ή της διάθεσης προϊόντων που λανθασμένα  εμφανίζονται ότι ικανοποιούν τα κριτήρια ΕSG.
Οι Βρυξέλλες ήδη έχουν προχωρήσει στη  διαβάθμιση του ανθρακικού αποτυπώματος των διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων και στην ταξινόμησή τους σε κατηγορίες, μέσω του taxonomy, το οποίο θα αποτελέσει και το βασικό εργαλείο κατάταξης των κλάδων, της επενδυσιμότητάς τους και της ικανότητάς τους για τραπεζική χρηματοδότηση.
Η υποχρεωτική εφαρμογή  του taxonomy είναι πλέον θέμα χρόνου και ίσως να γίνει ένα από τα κλειδιά μέτρησης του Κλιματικού Κινδύνου τόσο για τα νέα  δάνεια που θα χορηγούν οι τράπεζες, όσο  και για την αποτίμηση κινδύνου του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.    
Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος συνοδεύτηκε από πρόσκληση προς τις τράπεζες να απαντήσουν ως τις 30 Οκτωβρίου σε ένα  ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης σε σχέση με τα κριτήρια ESG.
Οι απαντήσεις πρέπει να σχετίζονται με τους κινδύνους που απορρέουν από τους αντισυμβαλλομένους σε  τομείς που είναι ευάλωτοι στην Κλιματική Αλλαγή, στα ενέχυρα του real estate σε περιοχές που επηρεάζονται από το Κλίμα και την ενεργειακή μετάβαση ή σε επενδύσεις με υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα  και όχι με τη λειτουργία της ίδιας της τράπεζας, πχ τις εκπομπές ρύπων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι δραστηριότητές της.  
Πρόκειται για το πρώτο βήμα, στο πλαίσιο των ανάλογων κινήσεων που κάνουν όλες οι κεντρικές τράπεζες της ΕΕ, για τη συλλογή στοιχείων, που θα συμπεριληφθούν στο report, το οποίο θα εκδώσει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) στις 28 Ιουνίου του 2021 για την αξιολόγηση κινδύνου με βάση τα κριτήρια  ESG.
Η ΕΒΑ μπορεί να εκδώσει Κατευθυντήριες Γραμμές για τον ακριβή ορισμό του περιεχομένου των κριτηρίων Περιβάλλον-Κοινωνία- Διακυβέρνηση και την ενδεχόμενη  ενσωμάτωση τους στις ασκήσεις εποπτείας και αξιολόγησης των τραπεζών.
Τα μεγάλα ιδρύματα με τίτλους που έχουν εκδοθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά θα πρέπει να παράσχουν πληροφορίες  και στοιχεία για τους κινδύνους ESG  ως τις 28 Ιουνίου 2022.
Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να καλύπτουν και τις δύο κατηγορίες κινδύνου, δηλαδή τον φυσικό κίνδυνο από την Κλιματική Αλλαγή και τον κίνδυνο από την μετάβαση στην οικονομία χαμηλού άνθρακα.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS