Κίνα: Η εσωτερική αγορά της έχει κεντρικό ρόλο στο αναπτυξιακό μοντέλο που προωθεί η Λαϊκή Τράπεζα

Κίνα: Η εσωτερική αγορά της έχει κεντρικό ρόλο στο αναπτυξιακό μοντέλο που προωθεί η Λαϊκή Τράπεζα
Πεκίνο θα εξακολουθήσει να βελτιώνει το πλαίσιο κανονισμών του «διπλού πυλώνα» σύμφωνα με την κατάσταση που διαμορφώνεται σε εθνικό επίπεδο
Κίνα: Η εσωτερική αγορά της έχει κεντρικό ρόλο στο αναπτυξιακό μοντέλο που προωθεί η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας, μέσω της εποπτείας των μακροοικονομικών δεδομένων, της αγοράς των ακινήτων, αλλά και της αγοράς συναλλάγματος

Το Πεκίνο θα εξακολουθήσει να βελτιώνει το πλαίσιο κανονισμών του «διπλού πυλώνα» σύμφωνα με την κατάσταση που διαμορφώνεται σε εθνικό επίπεδο, στη χώρα, όπως δήλωσε αξιωματούχος της κεντρικής τράπεζας.
Το πλαίσιο κανονισμών στοχεύει στην κατάρτιση ενός αναπτυξιακού μοντέλου με κεντρικό στοιχείο υποστήριξης την εσωτερική αγορά της Κίνας, επιτρέποντας στην εσωτερική, αλλά και στην εξωτερική αγορά να ενισχύονται εκατέρωθεν, σύμφωνα με τον Pan Gonshengh, αναπληρωτή διοικητή της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας.
Ο Pan Gonshengh ηγείται επίσης, της Κρατικής Υπηρεσίας Ξένου Συναλλάγματος της Κίνας, ενώ μίλησε στην ετήσια διάσκεψη (Financial Street Forum 2020) οι εργασίες της οποίας, ξεκίνησαν χθες στο Πεκίνο.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κίνα θα συνεχίσει να βελτιώνει το πλαίσιο της εποπτείας των μακροοικονομικών δεδομένων, μέσω της εφαρμογής ειδικών πολιτικών, με την έκδοση σχετικών οδηγιών όταν αυτό απαιτείται, ενώ θα ενισχύσει το συνολικό σχεδιασμό και το μηχανισμό διοίκησης του ίδιου πλαισίου της πολιτικής της.
Στο ίδιο πλαίσιο, θα δοθεί έμφαση στο μηχανισμό εποπτείας των μακροοικονομικών δεδομένων, αλλά και στη χρήση συστημάτων έγκυρης προειδοποίησης σε σημαντικούς τομείς, όπως, η χρηματοδότηση της αγοράς ακινήτων, η αγορά συναλλάγματος, η αγορά ομολόγων, ο σκιώδης τραπεζικός τομέας, αλλά και η διασυνοριακή ροή οικονομικών κεφαλαίων, όπως τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος.
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS